De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010
VEILIGHEID OP FUIVEN Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010

2 Wat te doen in geval van brand / ongeval
TE BESPREKEN PUNTEN Reglementering Wat te doen in geval van brand / ongeval

3 WETGEVING Afhankelijk van de locatie:
Bestaande feestzalen, jeugdlokalen, drankgelegenheden,enz… vallen onder het reglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) (vanaf 50 personen) Tijdelijke Inrichtingen (bv tent, loods,…. maar ook evenementen in open lucht. (vanaf 100 personen)

4 Tijdelijke inrichtingen
Inplanting en evacuatie Aantal uitgangen Breedtes uitgangen Afstand tot uitgangen Trappen Bouw van constructies Signalisatie Veiligheidsverlichting

5 Tijdelijke inrichtingen
Bekledingen Versieringen Brandbestrijdingsmiddelen Bakken en braden Attesten

6 Tijdelijke inrichtingen
Inplanting en evacuatie: De ruimte dient op maximaal 60 meter van de openbare weg gelegen te zijn of via een toegangsweg welke aan bepaalde eisen voldoet. Indien ruimte / gebouw met verdiepingen: voertuigen van de hulpdiensten moeten tot aan de inrichting kunnen rijden en staan.

7 Tijdelijke inrichtingen
Aantal uitgangen: Minder dan 100 personen: 1 uitgang Tussen 100 en 499 personen: 2 uitgangen Boven 500 personen: 2 +n uitgangen Het aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de aard van de lokalen.

8 Tijdelijke inrichtingen
Uitgangen: Deze moeten een totale breedte hebben ten minste gelijk aan het aantal gebruikers / aanwezigen en dit uitgedrukt in cm. Bv: bezoekers = minimaal 10 meter uitgangen (nuttige breedte) (bij voorbeeld is inrichting gelegen op evacuatieniveau en zijn er geen trappen)

9 Tijdelijke inrichtingen
Uitgangen: Iedere uitgang met minstens 2 meter hoog zijn en een nuttige breedte hebben van 80 cm. Deuren moeten naar buiten draaien Schuifdeuren zijn verboden In een tent kunnen geen zeilen als uitgang gebruikt worden wel deurpanelen met panieksluiting.

10 Tijdelijke inrichtingen
Uitgangen Afstand tot uitgang: maximaal 45 m tot dichtste uitgang, 80 m tot tweede uitgang. Moeten steeds ontsloten zijn. Moeten steeds vrij zijn van enige hindernis en dus steeds onmiddellijk bruikbaar.

11 Tijdelijke inrichtingen
Trappen Van het rechte type Optrede maximaal 18 cm Aantreden minimaal 20 cm Breedte afhankelijk van aantal bezoekers Leuning verplicht (twee indien breder dan 1,20)

12 Tijdelijke inrichtingen
Constructies Moeten voldoende draagkracht hebben. Trappen, podia, tribunes hoger dan twee meter: borstweringen verplicht. Tenten (inclusief tentdoek) moeten voldoen aan klasse M2 Bij dit alles attesten verplicht !!!!

13 Tijdelijke inrichtingen
Signalisatie: Uitgangen, nooduitgangen, evacuatiewegen, blusmiddelen, enz… dienen te worden aangeduid met de daarvoor wettelijk voorziene pictogrammen (voldoende groot en goed zichtbaar) Vanuit ieder punt moet een aanduiding zichtbaar zijn.

14 Tijdelijke inrichtingen
Signalisatie: uitgang nooduitgang

15 Tijdelijke inrichtingen
Signalisatie: snelblustoestel brandhaspel

16 Tijdelijke inrichtingen
Veiligheidsverlichting: O.a. te voorzien in / bij: Uitgangen en nooduitgangen Evacuatiewegen Trappen Ter hoogte van de blusmiddelen In het gebouw zelf zodat veilige evacuatie mogelijk is

17 Tijdelijke inrichtingen
Veiligheids- / noodverlichting: Bovenvermelde plaatsen zijn te combineren (bv brandblusmiddel ter hoogte van uitgang) Mogelijkheid om centrale nood- of veiligheidsverlichting te voorzien

18 Tijdelijke inrichtingen
Niet vaste bekledingen: Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden Vertikaal hangende doeken mogen geen uitgangen aan het zicht ontrekken of het gebruik ervan hinderen. Brandvertragend materiaal kan verplicht worden.

19 Tijdelijke inrichtingen
Versieringen: Alle aangebrachte materialen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen Dus rietmatten, stro, karton, papier, isomo, gemakkelijk brandbaar textiel of kunstoffen mogen niet als versiering gebruikt worden Ballon gevuld met brandbaar of giftig gas zijn verboden.

20 Tijdelijke inrichtingen
Brandbestrijdingsmiddelen: Te bepalen in akkoord met de bevoegde brandweerdienst. Minstens 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte met een minimum van 2 toestellen. Toestellen moeten gekeurd zijn en onmiddellijk inzetbaar zijn.

21 Tijdelijke inrichtingen
Brandbestrijdingsmiddelen: “Personeel” , medewerkers,… moeten op de hoogte zijn van de werking en het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

22 Tijdelijke inrichtingen
Brandbestrijdingsmiddelen:

23 Tijdelijke inrichtingen
Bakken en braden: Frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met thermostaat. De nodige aangepaste blusmiddelen dienen aanwezig te zijn. Niet in de inrichting zelf aanwezig Aandacht voor specifieke reglementeringen

24 Tijdelijke inrichtingen
Attesten: Verzekering B.A. Keuringsverslagen elektrische installatie, gasinstallaties en veiligheidsverlichting CE attest stroomgroepen Keuringsattesten stabiliteit tribunes, podia Attesten tenten Keuringsattesten blusmiddelen

25 Wat te doen in geval van ongeval / brand
BLIJF KALM !!! Verwittig de hulpdiensten Bel 112 Verwittigen andere aanwezigen Laat rustig en veilig evacueren

26 Wat te doen in geval van ongeval / brand
Voorkom uitbreiding door gebruik van blusmiddelen Laat de hulpdiensten opwachten Geef hem kort de nodige informatie


Download ppt "Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google