De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VEILIGHEID OP FUIVEN Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VEILIGHEID OP FUIVEN Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 VEILIGHEID OP FUIVEN Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010

2 TE BESPREKEN PUNTEN Reglementering Wat te doen in geval van brand / ongeval

3 WETGEVING Afhankelijk van de locatie:  Bestaande feestzalen, jeugdlokalen, drankgelegenheden,enz… vallen onder het reglement Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) (vanaf 50 personen)  Tijdelijke Inrichtingen (bv tent, loods,…. maar ook evenementen in open lucht. (vanaf 100 personen)

4 Tijdelijke inrichtingen Inplanting en evacuatie Aantal uitgangen Breedtes uitgangen Afstand tot uitgangen Trappen Bouw van constructies Signalisatie Veiligheidsverlichting

5 Tijdelijke inrichtingen Bekledingen Versieringen Brandbestrijdingsmiddelen Bakken en braden Attesten

6 Tijdelijke inrichtingen Inplanting en evacuatie: - De ruimte dient op maximaal 60 meter van de openbare weg gelegen te zijn of via een toegangsweg welke aan bepaalde eisen voldoet. - Indien ruimte / gebouw met verdiepingen: voertuigen van de hulpdiensten moeten tot aan de inrichting kunnen rijden en staan.

7 Tijdelijke inrichtingen Aantal uitgangen: - Minder dan 100 personen: 1 uitgang - Tussen 100 en 499 personen: 2 uitgangen - Boven 500 personen: 2 +n uitgangen - Het aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de aard van de lokalen.

8 Tijdelijke inrichtingen Uitgangen: - Deze moeten een totale breedte hebben ten minste gelijk aan het aantal gebruikers / aanwezigen en dit uitgedrukt in cm. - Bv: 1000 bezoekers = minimaal 10 meter uitgangen (nuttige breedte) (bij voorbeeld is inrichting gelegen op evacuatieniveau en zijn er geen trappen)

9 Tijdelijke inrichtingen Uitgangen: - Iedere uitgang met minstens 2 meter hoog zijn en een nuttige breedte hebben van 80 cm. - Deuren moeten naar buiten draaien - Schuifdeuren zijn verboden - In een tent kunnen geen zeilen als uitgang gebruikt worden wel deurpanelen met panieksluiting.

10 Tijdelijke inrichtingen Uitgangen - Afstand tot uitgang: maximaal 45 m tot dichtste uitgang, 80 m tot tweede uitgang. - Moeten steeds ontsloten zijn. - Moeten steeds vrij zijn van enige hindernis en dus steeds onmiddellijk bruikbaar.

11 Tijdelijke inrichtingen Trappen - Van het rechte type - Optrede maximaal 18 cm - Aantreden minimaal 20 cm - Breedte afhankelijk van aantal bezoekers - Leuning verplicht (twee indien breder dan 1,20)

12 Tijdelijke inrichtingen Constructies - Moeten voldoende draagkracht hebben. - Trappen, podia, tribunes hoger dan twee meter: borstweringen verplicht. - Tenten (inclusief tentdoek) moeten voldoen aan klasse M2 - Bij dit alles attesten verplicht !!!!

13 Tijdelijke inrichtingen Signalisatie: - Uitgangen, nooduitgangen, evacuatiewegen, blusmiddelen, enz… dienen te worden aangeduid met de daarvoor wettelijk voorziene pictogrammen (voldoende groot en goed zichtbaar) - Vanuit ieder punt moet een aanduiding zichtbaar zijn.

14 Tijdelijke inrichtingen Signalisatie: uitgang nooduitgang

15 Tijdelijke inrichtingen Signalisatie: snelblustoestel brandhaspel

16 Tijdelijke inrichtingen Veiligheidsverlichting: O.a. te voorzien in / bij:  Uitgangen en nooduitgangen  Evacuatiewegen  Trappen  Ter hoogte van de blusmiddelen  In het gebouw zelf zodat veilige evacuatie mogelijk is

17 Tijdelijke inrichtingen Veiligheids- / noodverlichting: Bovenvermelde plaatsen zijn te combineren (bv brandblusmiddel ter hoogte van uitgang) - Mogelijkheid om centrale nood- of veiligheidsverlichting te voorzien

18 Tijdelijke inrichtingen Niet vaste bekledingen: - Horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden - Vertikaal hangende doeken mogen geen uitgangen aan het zicht ontrekken of het gebruik ervan hinderen. - Brandvertragend materiaal kan verplicht worden.

19 Tijdelijke inrichtingen Versieringen: - Alle aangebrachte materialen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen - Dus rietmatten, stro, karton, papier, isomo, gemakkelijk brandbaar textiel of kunstoffen mogen niet als versiering gebruikt worden - Ballon gevuld met brandbaar of giftig gas zijn verboden.

20 Tijdelijke inrichtingen Brandbestrijdingsmiddelen: - Te bepalen in akkoord met de bevoegde brandweerdienst. - Minstens 1 bluseenheid per 150 m² vloeroppervlakte met een minimum van 2 toestellen. - Toestellen moeten gekeurd zijn en onmiddellijk inzetbaar zijn.

21 Tijdelijke inrichtingen Brandbestrijdingsmiddelen: - “Personeel”, medewerkers,… moeten op de hoogte zijn van de werking en het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

22 Tijdelijke inrichtingen Brandbestrijdingsmiddelen:

23 Tijdelijke inrichtingen Bakken en braden: - Frituurtoestellen moeten uitgerust zijn met thermostaat. - De nodige aangepaste blusmiddelen dienen aanwezig te zijn. - Niet in de inrichting zelf aanwezig - Aandacht voor specifieke reglementeringen

24 Tijdelijke inrichtingen Attesten: - Verzekering B.A. - Keuringsverslagen elektrische installatie, gasinstallaties en veiligheidsverlichting - CE attest stroomgroepen - Keuringsattesten stabiliteit tribunes, podia - Attesten tenten - Keuringsattesten blusmiddelen

25 Wat te doen in geval van ongeval / brand BLIJF KALM !!! Verwittig de hulpdiensten Bel 112 Verwittigen andere aanwezigen Laat rustig en veilig evacueren

26 Wat te doen in geval van ongeval / brand Voorkom uitbreiding door gebruik van blusmiddelen Laat de hulpdiensten opwachten Geef hem kort de nodige informatie


Download ppt "VEILIGHEID OP FUIVEN Kapt. Bev. Vander Ougstraete Brandweer Deinze Versie: 8 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google