De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studenten beter leren onderzoek doen Rienk van Marle Joris Verwijmeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studenten beter leren onderzoek doen Rienk van Marle Joris Verwijmeren."— Transcript van de presentatie:

1 Studenten beter leren onderzoek doen Rienk van Marle Joris Verwijmeren

2 Methodenonderwijs binnen hbo Met de groeiende aandacht voor onderzoek binnen het hbo worden curricula voorzien van onderzoeksleerlijnen / methodenleerlijnen; Het lijkt erop dat het steeds beter lukt om eigen hbo-methodenonderwijs te ontwikkelen in plaats van een soort “universiteit light”; Het beroepshandelen van de aanstaande alumnus speelt daarbij een sleutelrol.

3 Herkenbaar? “studenten vinden methodenonderwijs niet zo interessant” “de slagingspercentages van cursussen in onze methodenleerlijn (onderzoeksleerlijn) vallen tegen” “bij herhaling van inhoud in vervolgcursussen lijkt het alsof de stof voor studenten compleet nieuw is” “afstudeerbegeleiders klagen over het geringe onderzoekende vermogen van studenten die zij begeleiden”

4 Moeilijk methodenonderwijs "Research methods modules are often difficult to teach, with students perceiving a range of problems such as the difficulty of the modules, the language and practice of research, and superficial teaching that is either not specific to the discipline or teacher rather than student- centered" (Clark, 2011, p.136) "It had become apparent, from both staff and student feedback, that the perceptual link between learning research methods as a subject, and its use for future study, was poor." (Benson & Blackman, 2003, p.39)

5 Beter methodenonderwijs? "As yet limited attention has been given to developing the sort of ‘pedagogical culture’ in research methods that is well established in a number of other disciplines... Many teachers of research methods, as may be the case in other subject areas, appear not to consider pedagogical questions at all." (Wagner, Garner & Kawulich, 2011, p. 75) "Critics of a broad research training for research students argue that it is not possible to teach a wide range of skills to students in such a way that they are able to use the techniques studied. Some also suggest that research is a craft, not a skill, and so cannot be taught." (Deem & Lucas 2006, p.4).

6 Het vertrekpunt van mijn project Onderzoeksvraag: – Wat zijn, volgens docenten en auteurs op het gebied van onderzoeksmethodologie, moeilijkheden die studenten ervaren bij het leren onderzoek doen? Doel van deze vraag: – Aanknopingspunten vinden voor het ontwikkelen van interventies. Methode: – Diepte-interviews met experts/docenten

7 Probleemvak?

8 Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog Laag

9 Probleemvak? Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog Laag

10 Probleemvak? Opleiding: Hotel Management Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog Laag

11 Probleemvak? Opleiding: Hotel Management Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog Marketing Laag

12 Probleemvak? Opleiding: Hotel Management Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog Marketing Laag Finance

13 Probleemvak? Opleiding: Hotel Management Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog MarketingEvents Laag Finance

14 Probleemvak? Opleiding: Hotel Management Mate waarin een houdingsverandering gevraagd wordt LaagHoog Mate waarin studenten intrinsiek gemotiveerd zijn Hoog MarketingEvents Laag FinanceOnderzoek

15 Houdingsverandering Hier wil ik mij de komende tijd op richten door het onderzoeken van het effect van een aantal interventies; Bijvoorbeeld: – Expliciet aandacht besteden aan de onderzoekende houding die aan het eind van de studie verwacht wordt; – Expliciet aandacht besteden aan mogelijke barrières in de ontwikkeling van die onderzoekende houding; – Het belang van (individuele) feedback.

16 Intrinsieke motivatie De ondervraagde docenten ervaren minder problemen naarmate zij meer weten in te spelen op de intrinsieke motivatie van de studenten; Zij signaleren variabelen die hierbij een rol kunnen spelen; In de volgende twee “schakelborden” worden deze variabelen kort geschetst.

17 “ON”“OFF” Presentatie Volgorde Toepassingsvoorbeelden zijn het uitgangspunt Theorie is het uitgangspunt Nieuwsgierig Nieuwsgierigheid en verwondering van student worden aangesproken Nieuwsgierigheid en verwondering van student worden niet aangesproken Aansluiting opleiding Voorbeelden en oefeningen sluiten aan bij de opleiding van de student Voorbeelden en oefeningen zijn algemeen Aansluiting leefwereld Voorbeelden en oefeningen sluiten aan bij de leefwereld van de student Voorbeelden en oefeningen zijn algemeen Echte actie Oefening in de les met de uitvoering van onderzoekjes Oefening in de les enkel op papier Geheel proces Korte, snelle onderzoekjes die in een les helemaal gedaan kunnen worden Oefening met afzonderlijke fasen van het onderzoeksproces Rolmodel opleiding Docent representeert het vakgebied van de opleiding Docent heeft een andere achtergrond dan de opleiding Rolmodel onderzoek Docent toont een onderzoekende houding (nieuwsgierig, kritisch) Docent toont geen onderzoekende houding In methodenonderwijs:

18 “ON”“OFF” Echte actie Echt zelf aan de slag met de uitvoering Enkel nadenken over de ontwerpfase Geheel proces Het gehele proces wordt doorlopenSlechts deel van het proces uitgevoerd Proceskeuzes Student bepaalt proceskeuzesProces is voorgeschreven Onderwerpkeuze Student bepaalt het onderwerpOnderwerp is voorgeschreven Interessegroei Onderwerp kruipt onder de huidOnderwerp gaat steeds meer tegenstaan Uniciteit Project is nog niet eerder gedaanElk cohort analyseert dezelfde dataset Echte relevantie Relevantie voor opdrachtgeverRelevantie voor studiepunten Rolmodel opleiding Docent representeert vakgebied van de opleiding Docent heeft andere achtergrond dan de opleiding Rolmodel onderzoek Docent toont een onderzoekende houding (nieuwsgierig, kritisch) Docent toont geen onderzoekende houding Coproductie Student en docent werken samen aan project Docent kijkt toe Nieuwsgierigheid docent Student en docent zijn samen nieuwsgierig naar uitkomsten Docent weet het (juiste) antwoord al of wil het niet weten In een onderzoeksproject:

19 Onderwijsontwikkeling De variabelen uit de schakelborden bieden aanknopingspunten voor onderwijsontwikkeling; Bij het doorontwikkelen van bestaand onderwijs kan het gaan om lichte aanpassingen die het onderwijs aantrekkelijker maken voor de student; Voor het ontwikkelen van nieuw onderwijs lijken de schakelborden minder geschikt, mits ontwikkelaars erin slagen om de essentie van onderzoekend vermogen voor een hbo-alumnus als uitgangspunt te nemen.

20 Opdracht Doorloop individueel de volgende opdracht. 1.Kies een bepaalde focus. U kiest ofwel voor onderwijs over methoden van onderzoek ofwel voor onderzoeksprojecten als focus. 2.Kies een bepaald onderdeel van uw onderwijspraktijk. U kunt hierbij denken aan een bepaalde module, maar bij voorbeeld ook aan projectonderwijs. 3.Scoor het door u gekozen onderdeel van uw onderwijspraktijk op de variabelen van het betreffende schakelbord. 4.Formuleer op basis hiervan drie verbeterpunten voor uw eigen onderwijspraktijk.

21 References Benson, A., & Blackman, D. (2003). Can Research Methods Ever Be Interesting? Active Learning in Higher Education, 4(1), 39-55. doi:10.1177/1469787403004001004 Clark, A. (2011). Embedding Transferable Skills and Enhancing Student Learning in a Political Science Research Methods Module: Evidence from the United Kingdom. PS: Political Science & Politics, 44(01), 135-139. doi:10.1017/S1049096510002039 Deem, R., & Lucas, L. (2006). Learning about research: exploring the learning and teaching/research relationship amongst educational practitioners studying in higher education. Teaching in Higher Education, 11(1), 1-18. doi:10.1080/13562510500400040 Wagner, C., Garner, M., & Kawulich, B. (2011). The state of the art of teaching research methods in the social sciences: towards a pedagogical culture. Studies in Higher Education, 36(1), 75-88. doi:10.1080/03075070903452594


Download ppt "Studenten beter leren onderzoek doen Rienk van Marle Joris Verwijmeren."

Verwante presentaties


Ads door Google