De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde."— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde

2 Week 6 – Financial Return www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

3 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

4 Bereikbaarheid E-mailj.p.m.beelen@hr.nlj.p.m.beelen@hr.nl Profilehttp://www.linkedin.com/in/jbeelenhttp://www.linkedin.com/in/jbeelen Twitterhttp://twitter.com/djiepiehttp://twitter.com/djiepie Fileshare http://med.hro.nl/beejphttp://med.hro.nl/beejp

5 Wat gaan we doen? Theorie en praktijk van een Business Case De modulewijzer: med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen (Multiple Choice en Open vragen)

6 Literatuur Verplicht BoektitelInformatiseringseconomie Auteur(s)R. van Oirsouw, J. Spaanderman en C. van Arendonk UitgeverAcademic Service ISBN-13978-90-395-1393-4, Eerste druk Aanbevolen BoektitelBusiness Model Generation Auteur(s)Alexander Osterwalder en Yves Pigneur UitgeverBusinessmodelgeneration.com ISBN-13978-2-8399-0617-3 BoektitelManagement accounting Auteur(s)Wim Koetzier UitgeverNoordhoff Uitgevers ISBN-13978-90-01-82039-8

7 Planning BIMBDK06 DatumOnderwerp 9 FebIntroductie 16 FebGastlessen Vakantie 2 MrtBusiness Model 9 MrtBusiness Model 16 MrtBeslissingscalculaties 23 MrtFinancial return 30 MrtFinancial return Pasen 14 AprTentamen 20 AprGeen les

8 Week 5 – Beslissingscalculaties www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

9 Product: Information Economics Framework EvaluatorBusiness Domain Technology Domain ROISMCAMICRORSADUTUIR Business Domain Technology Domain Weight Weighted Value

10 Terminologie (1) Kosten; operationeel, realisatie Investering Capex Opex Baten; eenmalig, jaarlijks Opbrengst Omzet Afzet Cashflow

11 Terminologie (2) Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Vermogenskostenvoet Disconteringsvoet Internal Rate of Return (IRR) Netto Contante Waarde (NCW) Net Present Value (NPV) Terugverdientijd (TVT)

12 Terminologie (3) Return on Investment (ROI) Cumulatieve ROI Boekwaarde Afschrijving Opbrengstwaarde Winst EBITDA

13 Week 5 – Opgave www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

14 Antwoord a Jaar12345 € 300.000 € 160.000 Kosten€ 460.000 Baten€ 748.800 Kasstroom€ 288.800 Erfpachtcanon = 300.000 Loonkosten = 4 * 40.000 = 160.000 Laagseizoen = 40 * 40% * 400 * 26 = 166.400 Hoogseizoen = 40 * 80% * 700 * 26 = 582.400

15 Antwoord b Jaar12345 € 2.000.000 -€ 800.000 € 300.000 € 160.000 Kosten€ 2.460.000€ 460.000 -€ 340.000 Baten€ 748.800 Kasstroom-€ 1.711.200€ 288.800 € 1.088.800 € 244.000,-

16 Antwoord c Gem. geïnvesteerd vermogen: 2.000.000 + 800.000 / 2 = 1.400.000 Totale winst: 244.000 Totale GBR: 244.000 / 1.400.000 = 17,43% GBR: 17,43% / 5 = 3,49%

17 Antwoord d Vreemd vermogen 70% Kosten eigen vermogen 30%. Belasting 25% Totale vermogenskostenvoet 13,2%? Financiering%KostenBelasting Kosten na belasting Resultaat Eigen vermogen30% Vreemd vermogen70% Vermogens- kostenvoet 13,2% 30% 9% 4,2%6%25%8%

18 Antwoord e Jaar012345 € 2.000.000 -€ 800.000 € 300.000 € 160.000 Kosten € 460.000 -€ 640.000 Baten € 748.800 Kasstroom-€ 2.300.000€ 288.800 € 1.388.800 NCW€ 1.901.736€ 267.407€ 247.599€ 229.259€ 212.277€ 945.194 -€ 398.264 Vermogenskostenvoet Vreemd Vermogen = 8% (r) NCW = jaarlijkse kasstroom / (1+r) j (j=jaar) NCW j=1 = 288.000 / (1,08) 1 = 267.407 NCW j=4 = 288.000 / (1,08) 4 = 212.277

19 Week 6 – Financial Return www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

20 Terugverdientijd (TVT) (1) De tijd die nodig is om de initiële investeringen te dekken met kasstromen die het project genereert. Economische omgeving Inkomsten na TVT Tijdswaarde Project 1 1234 Investering€ 70.000,- Kasstroom€ 30.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,- Project 2 1234 Investering€ 70.000,- Kasstroom€ 10.000,-€ 20.000,-€ 40.000,-

21 Terugverdientijd (TVT) (2) Project 1 1234 Investering€ 70.000,- Kasstroom€ 30.000,- € 20.000,-€ 10.000,- Cumulatief- € 40.000,-- € 10.000,-€ 10.000,-€ 20.000,-

22 Opgave Terugverdientijd Bereken de TVT voor project 3 Project 3 1234 Investering€ 70.000,- Kasstroom€ 20.000,- € 40.000,-€ 10.000,- Cumulatief- € 50.000,-- € 30.000,-€ 10.000,-€ 20.000,-

23 Impact NCW op TVT (1) Bereken de TVT voor project A en B Hanteer een rente van 5% Kasstromen eind van het jaar Project 1 1234 Kasstroom€ 30.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,- NCW€ 28.571,-€ 18.141,-€ 8.638,-€ 4.114,- Project 2 1234 Kasstroom€ 10.000,-€ 20.000,-€ 40.000,- NCW€ 9.524,-€ 18.141,-€ 34.554,- NCW Project 1: € 59.464,-NCW Project 2: € 62.218,-

24 Impact NCW op TVT (2) Hanteer een rente van 15% Wat gebeurt er als de rente daalt / stijgt? Project 1 1234 Kasstroom€ 30.000,-€ 20.000,-€ 10.000,-€ 5.000,- NCW€ 26.087,-€ 15.123,-€ 6.575,-€ 2.859,- Project 2 1234 Kasstroom€ 10.000,-€ 20.000,-€ 40.000,- NCW€ 8.696,-€ 15.123,-€ 26.301,- NCW Project 1: € 50.644,-NCW Project 2: € 50.119,- NCW Project 1: € 59.464,-NCW Project 2: € 62.218,-

25 Return on Investment (ROI) (1) Rendement op investering Winst of opbrengst / Investering Opbrengst is €20.000,- Investering is €50.000,- ROI = 20.000 / 50.000 = 40%

26 Return on Investment (ROI) (2) Een project geeft 4 jaar lang een opbrengst van € 25.500. Op het einde van elk jaar uitgekeerd. De begininvestering is 30.000 Euro. Bereken de verwachte contante ROI bij een disconteringsvoet van 8%. Opbrengst per begin project Investering is €30.000,- ROI = 84.459,33 / 30.000 = 281,53 / 4 = 70,38% Cumulatieve ROI

27 Selectiemethoden (1) Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Houdt geen rekening met tijdvoorkeur Houdt geen rekening met financieringskosten GBR > vermogenskostenvoet Terugverdienperiode (TVT) Ontvangsten/uitgaven (vs. opbrengst/kosten) Beperkt rekening houden met tijdvoorkeur Ontvangsten na TVT niet meegenomen

28 Selectiemethoden (2) Netto contante waarde Absolute bedragen Zelfde investering, zelfde looptijd, anders…. Oplossing: Rendabel maken delta investering gelijke tijdsvlakken meenemen geschatte opbrengst Interne rentabiliteit Aanvullende investeringen of onderhoud gedurende looptijd Investeringsbedrag

29 Selectiemethoden (3)

30 Waardering Boekwaarde; de waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen Afschrijving; Een afschrijving in bedrijfseconomische zin is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode Opbrengstwaarde; waarde die een kapitaalgoed kan opleveren door verkoop (directe opbrengstwaarde) of gebruik in het productieproces (indirecte opbrengstwaarde)

31 EBITDA Earnings Before Interest (rente) Taxes (belasting) Depreciation (afschrijving vaste activa) Amortization (afschrijving immateriële vaste activa; bijv. goodwill) = Brutowinst voor aftrek overheadkosten

32


Download ppt "BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google