De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht H1 t/m 4 Vroegmoderne tijd - (1500 - 1800 n. Chr.) Tijd van ontdekkers en hervormers Renaissance Veranderend mensbeeld van memento mori naar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht H1 t/m 4 Vroegmoderne tijd - (1500 - 1800 n. Chr.) Tijd van ontdekkers en hervormers Renaissance Veranderend mensbeeld van memento mori naar."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht H1 t/m 4 Vroegmoderne tijd - (1500 - 1800 n. Chr.) Tijd van ontdekkers en hervormers Renaissance Veranderend mensbeeld van memento mori naar carpe diem memento mori naar carpe diem Geestelijkheid Adel Boeren Burgers Gaan door met centraliseren maar worden tegengewerkt door 2 de 3 e stand Kerk raakt verdeeld in katholiek en protestant door de Reformatie Verzet zich tegen de centralisatiepolitiek van de koningen Produceren steeds meer handelsgewassen Overzeese expansie Herhaling hst 5

2 Wat weet jij nog van de Nederlandse Opstand? 1. Geef twee punten van kritiek vanuit de Nederlanden op het beleid van Karel V en Filips II. Geef van beide een voorbeeld 2. Wat is de rol van de beeldenstorm in de Nederlandse Opstand? 3. Waarom verergerde de Opstand onder Alva? 5. Hoe werden de Nederlanden hierna bestuurd? HC1 De Republiek (1515-1648) §1.1 Het begin van de Opstand (1515-1572) 4. Wat hield het Plakkaat van Verlatinghe in? 6. Waarom er een machtsstrijd tijdens het twaalfjarig bestand ontstond tussen prins Maurits en van Oldenbarnevelt?

3 6.1 en 6.2 Republiek in de Gouden eeuw 1588-1648 Economisch Cultureel Politiek Religieus Geef per categorie aan hoe de Republiek er in de Gouden Eeuw uit zag.

4 Wereldeconomie VOC WIC Oostzeehandel Handelskapitalisme: Handelen met als doel zo veel mogelijk geld te verdienen

5 Schilderkunst Gouden Eeuw Opdrachtgever schilderijen Republiek: rijke burgers en steden Andere landen: de kerk Kunst Republiek: Burgerlijk karakter (portretten, stadsaanzichten)

6 Staten Generaal Vertegenwoordigers uit elke gewest – Den Haag Taken: buitenlandse politiek, belasting leger&vloot,defensie Gewestelijke staten Bestuur gewest (soort provincie). Taken: wetgeving, belasting, rechtspraak Regenten Afkomstig uit een kleine groep rijke (koopman) families. Baat bij: Handel, inkomsten oorlogskas Bestuur Republiek Stadhouder: Opperbevelhebber leger en vloot Raadspensionaris: Hoogste ambtenaar Stadsbestuur ‘Vroedschap’ Taken: Dagelijks bestuur stad

7 Protestantse kerk ‘officiële’ kerk, andere religies zijn oogluikend toegestaan. Religie in de Republiek Tolerante houding zorgde voor komst van o.a. Joden en Hugenoten. Zij brachten arbeidskracht, handel, kennis en geld met zich mee.

8 Absolutisme: Regeringssysteem waarbij de macht van een vorst niet beperkt wordt door een grondwet of rechten van anderen. L’état cést moi 6.3 Bestuur in andere landen Regenten Lodewijk de XIVde Peter de Grote Jacobus II Stadhouder Willem III Door Glorious revolution een constitutionele monarchie

9 Lodewijk de XIVde Waarom zou hij zichzelf de Zonnekoning noemen? Om zijn absolute macht te onderbouwen verklaarde hij dat hij zijn macht rechtstreeks van God gekregen had (droit divin)

10 Vorsten waren afhankelijk van de adel: - inkomsten - leger Oplossingen: -inkomsten door belastingen -eigen leger Zo kregen vorsten absolute macht. Adel en geestelijken mochten alleen advies geven. I. Politiek

11 Geestelijkheid Adel Boeren Burgers Huurlegers Ambtenaren Verliest macht Wint macht Uniforme regels Centralisatie Staatsvorming Koning regeert vanuit de hoofdstad En gebruikt daarvoor een overheid met ambtenaren en een door de overheid betaald leger Staatsvorming was een langdurig proces dat niet in alle landen hetzelfde verliep.

12 Mercantilisme van Colbert; Promotie export, beperking import II. Economie

13 Lodewijk de XIVde was katholiek. Bij intrekken van het Edict van Nantes (1685) vluchtten de Hugenoten uit Frankrijk. III. Religie

14 De Louvois zorgde ervoor dat Lodewijk een goed georganiseerd landleger kreeg. Concurrent: de Republiek inval in 1672

15 1672 – Rampjaar Moord op gebroeders de Witt


Download ppt "Overzicht H1 t/m 4 Vroegmoderne tijd - (1500 - 1800 n. Chr.) Tijd van ontdekkers en hervormers Renaissance Veranderend mensbeeld van memento mori naar."

Verwante presentaties


Ads door Google