De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Seksualiteit bespreekbaar?’ Dirry Keurhorst Master Health Care & Social Work 3 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Seksualiteit bespreekbaar?’ Dirry Keurhorst Master Health Care & Social Work 3 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Seksualiteit bespreekbaar?’ Dirry Keurhorst Master Health Care & Social Work 3 juni 2014

2

3 Programma Achtergrond Vraag- & doelstelling Design Respons & resultaten Conclusies & aanbevelingen

4 Achtergrond Impact dialyse Definitie seksualiteit 60-80% patiënten met chronische nierinsufficiëntie problemen seksualiteit Eén onderzoek onder MMW over bespreken seksualiteit bij patiënten nierinsufficiëntie

5 Onderzoeksvraagstelling Maatschappelijk werkers nefrologie Inschatting huidige praktijk bespreken seksueel functioneren Patiënten met chronische nierinsufficiëntie

6 Doelstelling Inzicht huidige praktijk maatschappelijk werkers nefrologie bespreken seksualiteit. Ontwikkelen scholingsprogramma maatschappelijk werkers nefrologie. Verbeteren begeleiding patiënten met chronische nieraandoening in hun seksueel functioneren.

7 Design en populatie Inventariserend Kwantitatief Transversaal 129 leden VMWN Nefrologie of transplantatie afdeling Ziekenhuis of dialysecentrum

8 Validiteit en betrouwbaarheid Vragenlijst gebaseerd op oncologie / hartfalen verpleegkundigen Geen valide & betrouwbaar meetinstrument Niet psychometrisch gevalideerd Respondenten alle vragen beantwoorden Geen controle zorgvuldigheid invullen Zelfrapportage -> overschatting Non-responders andere opvattingen

9 Respons 83 vragenlijsten (64%) 79 volledig ingevuld (61%) 4 gedeeltelijk ingevuld

10 Demografie N (83) Vrouwen66 Mannen17 Mediaan49 Standaarddeviatie9,97 Meest voorkomende52 Jongste27 Oudste61

11 Wie neemt initiatief?

12 Seksuele gezondheid, zorgen en informatie

13 Waar vraagt u naar?

14 Hoe wordt seksualiteit besproken?

15 Achtergrondkenmerken

16 Opleiding maatschappelijk werk voldoende aandacht seksuologische problemen bij chronische aandoening?

17 Kennis seksualiteit

18 Barrières

19

20

21 Verantwoordelijkheid

22 Wie is verantwoordelijk voor bespreken?

23 Conclusies Onvoldoende aandacht bespreken seksualiteit Verantwoordelijk voelen:  77%  minderheid 27% bespreekt. Verantwoordelijk nefrologische team:  Nefroloog  Maatschappelijk werker Onvoldoende kennis & vaardigheden. Barrières voor bespreken

24 Aanbevelingen VMWN scholing Richtlijnen nefrologische afdelingen Strategieën voor bespreken: De Vocht, H. (2011). Sexuality and intimacy in cancer and palliative care in the Netherlands: A hermeneutic study (Doctoral dissertation). Birmingham: Birmingham City University. Mick, J. M. (2007). Sexual assessment: 10 strategies for improvement. Clinial Journal of Oncology Nursing, 11, 671-675. Onderzoek bespreken seksualiteit:  Nefrologen  Dialyseverpleegkundigen


Download ppt "‘Seksualiteit bespreekbaar?’ Dirry Keurhorst Master Health Care & Social Work 3 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google