De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde."— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde

2 Week 5 – Beslissingscalculaties www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

3 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

4 Bereikbaarheid E-mailj.p.m.beelen@hr.nlj.p.m.beelen@hr.nl Profilehttp://www.linkedin.com/in/jbeelenhttp://www.linkedin.com/in/jbeelen Twitterhttp://twitter.com/djiepiehttp://twitter.com/djiepie Fileshare http://med.hro.nl/beejphttp://med.hro.nl/beejp

5 Wat gaan we doen? Theorie en praktijk van een Business Case De modulewijzer: med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen (Multiple Choice en Open vragen)

6 Literatuur Verplicht BoektitelInformatiseringseconomie Auteur(s)R. van Oirsouw, J. Spaanderman en C. van Arendonk UitgeverAcademic Service ISBN-13978-90-395-1393-4, Eerste druk Aanbevolen BoektitelBusiness Model Generation Auteur(s)Alexander Osterwalder en Yves Pigneur UitgeverBusinessmodelgeneration.com ISBN-13978-2-8399-0617-3 BoektitelManagement accounting Auteur(s)Wim Koetzier UitgeverNoordhoff Uitgevers ISBN-13978-90-01-82039-8

7 Planning BIMBDK06 DatumOnderwerp 9 FebIntroductie 16 FebGastlessen Vakantie 2 MrtBusiness Model 9 MrtBusiness Model 16 MrtBeslissingscalculaties 23 MrtFinancial return 30 MrtFinancial return Pasen 13 AprTentamen 20 AprTentamen

8 Week 5 – Beslissingscalculaties www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk BIMBDK06 – Business Case 1

9 Besluitvormingsproces (H10)

10 Financiële criteria Investeringsbedrag Terugverdientijd Return on Investment Netto Contante Waarde Interne rentevoet

11 Niet-financiële criteria Strategische samenhang Managementinformatie Concurrentievoordeel Flexibiliteit Gebruikersvriendelijkheid

12 Risico’s Project/organisatie-risico Technische onzekerheid Definiëringsonzekerheid Overige

13 Product: Information Economics Framework EvaluatorBusiness Domain Technology Domain ROISMCAMICRORSADUTUIR Business Domain Technology Domain Weight Weighted Value

14 Information Economics Framework

15 Terminologie (1) Kosten; operationeel, realisatie Investering Capex Opex Baten; eenmalig, jaarlijks Opbrengst Omzet Afzet Cashflow

16 Terminologie (2) Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Vermogenskostenvoet Disconteringsvoet Internal Rate of Return (IRR) Netto Contante Waarde (NCW) Net Present Value (NPV) Terugverdientijd (TVT)

17 Terminologie (3) Return on Investment (ROI) Cumulatieve ROI Boekwaarde Afschrijving Opbrengstwaarde Winst EBITDA

18 Kosten Totale kosten Gemiddelde kosten Variable kosten Proportioneel variabel Vaste / constante kosten Directe kosten Indirecte kosten

19 Investering Een investering is een opoffering in tijd, geld of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald Capex (Capital Expenditures) Opex (Operational Expenditures) Vaste activa Vlottende activa

20 Baten Opbrengst; afzet * verkoopprijs Omzet = opbrengst Netto; omzet minus de teruggenomen goederen, de schadevergoedingen aan afnemers voor slechte producten en de betalingskortingen aan afnemers voor contante betaling Afzet; aantal verkochte producten

21 Cashflow (1) Behoefte of overschot aan financiële middelen dat op een zeker tijdstip gegenereerd wordt en bepalend is voor de financieringsbehoefte van een onderneming op een zeker moment. Jaar1234 Kosten€ 80.000,- Baten€ 50.000,-€ 75.000,-€ 100.000,-€ 125.000,- Kasstroom- € 30.000,-- € 5.000,-€ 20.000,-€ 45.000,-

22 Cashflow (2) Initiatie-kasstroom Exploitatie-kasstroom Liquidatie-kasstroom

23 Opgave Cashflow Een project kost de eerste 3 jaar jaarlijks € 60.000,- en het 4 e jaar € 30.000,-. De baten beginnen met € 45.000,- en lopen elk jaar € 25.000,- op. Welk jaar is er een positieve kasstroom? Wat is de cumulatieve kasstroom? Jaar1234 Kosten€ 60.000,- € 30.000,- Baten€ 45.000,-€ 70.000,-€ 95.000,-€ 120.000,- Kasstroom- € 15.000,-€ 10.000,-€ 35.000,-€ 90.000,- € 120.000,-

24 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (1) Gem. Winst / Gem. Geïnvesteerd vermogen Investering: €200.000 Jaarlijkse netto geldontvangsten: €80.000 Restwaarde investering: €60.000 (dit is het bedrag waarvoor een investering, bijvoorbeeld een machine aan het eind van de investeringstermijn kan worden verkocht). Investeringstermijn: 4 jaar.

25 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (2) Gem. geïnvesteerd vermogen: 200.000 + 60.000 / 2 = 130.000 Gemiddelde winst: (- 200.000 + 4*80.000 + 60.000) / 4 = 45.000 GBR: 45.000 / 130.000 = 34,62%

26 Opgave Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Investering: € 250.000 Jaarlijkse netto geldontvangsten: € 75.000 Restwaarde investering: € 100.000 (dit is het bedrag waarvoor een investering, bijvoorbeeld een machine aan het eind van de investeringstermijn kan worden verkocht). Investeringstermijn: 6 jaar Wat is het gemiddeld geïnvesteerd vermogen? Wat is de gemiddelde winst? Wat is de GBR?

27 Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (2) Gem. geïnvesteerd vermogen: 250.000 + 100.000 / 2 = 175.000 Gemiddelde winst: (- 250.000 + 6*75.000 + 100.000) / 6 = 50.000 GBR: 50.000 / 175.000 = 28,57%

28 Vermogenskostenvoet De vermogenskostenvoet van een onderneming geeft de kosten van haar vermogen aan. Zowel op eigen- als op vreemd vermogen dient een rendement gemaakt te worden om het genomen risico te rechtvaardigen. Het benodigde rendement komt tot uiting in de vermogenskostenvoet. Financiering%KostenBelasting Kosten na belasting Resultaat Eigen vermogen50%22% 11% Vreemd vermogen50%9%25%6,75%3,38% Vermogens- kostenvoet 100%14,38%

29 Opgave vermogenskostenvoet Verhouding EV/VV is 60:40 Kosten vreemd vermogen 12%. Kosten eigen vermogen 50% hoger. Belasting 25% Wat is de vermogenskostenvoet? Financiering%KostenBelasting Kosten na belasting Resultaat Eigen vermogen Vreemd vermogen Vermogens- kostenvoet

30 Oplossing vermogenskostenvoet Wat is de vermogenskostenvoet? Financiering%KostenBelasting Kosten na belasting Resultaat Eigen vermogen60%18% 10,8% Vreemd vermogen40%12%25%9%3,6% Vermogens- kostenvoet 100%14,4%

31 Disconteringsvoet De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde (ook wel contante waarde) van inkomsten in de toekomst te bepalen Hoeveel is de opbrengst van een scooter die je over 2 jaar verkoopt voor € 1.000,- nu waard, als je weet dat de rente 5 % bedraagt? Disconteringsvoet (n) = 5%

32 Internal Rate of Return (IRR) Het is de disconteringsvoet waarbij de netto contante waarde van het geheel van kosten en baten nul is. Een project is aantrekkelijk als de interne-opbrengstvoet hoog is. Investering is €300.000 Gedurende 5 jaar € 110.000 per jaar opbrengst IRR = 24,3% (via excel-functie IRR)

33 Netto Contante Waarde / Net Present Value De huidige waarde van in de toekomst te ontvangen of uit te geven kasstromen. Hoeveel is de opbrengst van een scooter die je over 2 jaar verkoopt voor € 1.000,- nu waard, als je weet dat de rente 5 % bedraagt? Wat doe je als nu iemand € 925,- biedt?

34 Opgave NCW / NPV a. Je kunt een huis over 5 jaar verkopen voor €250.000 Wat is de NCW bij een rente van 5%? b. Je kunt ook 5 keer €50.000 krijgen Wat levert meer op? Waarom? c. Wat is het verschil?

35 Oplossing NCW / NPV a. €250.000 / (1,05 5 ) = € 195.882 b. 5 keer €50.000, omdat je het eerder krijgt c. 50.000/(1,05) + 50.000/(1,05 2 ) +…. (50.000/10,5 5 ) = € 216.474

36


Download ppt "BUSINESS IT & MANAGEMENT 22-01-2015 Instituut voor Bedrijfskunde."

Verwante presentaties


Ads door Google