De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEERNETWERK PARTICIPATIEWET EN BANENAFSPRAAK WATERSCHAPPEN AMERSFOORT, 8 JUNI 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEERNETWERK PARTICIPATIEWET EN BANENAFSPRAAK WATERSCHAPPEN AMERSFOORT, 8 JUNI 2015."— Transcript van de presentatie:

1 LEERNETWERK PARTICIPATIEWET EN BANENAFSPRAAK WATERSCHAPPEN AMERSFOORT, 8 JUNI 2015

2 VOORSTELLEN Marjolijn Berend Landelijk adviseur werkgeversdiensten Sectoren Overheid en Onderwijs T 06-22950774 E marjolijn.berend@uwv.nlmarjolijn.berend@uwv.nl 2

3 INHOUD  UWV organisatie  Doelgroepregister en doelgroep  Werkzaamheden en wat is nodig?  Regionale werkgeversservicepunten 3

4 UWV ORGANISATIE Divisies UWV  Uitkeren  Sociaal medische zaken  Gegevensdiensten  Klant & Service  WERKbedrijf  Missie divisie WERKbedrijf: Steeds meer mensen aan het werk door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. 4

5 ROL UWV PARTICIPATIEWET EN WET BANENAFSPRAAK  Informatie en advies  Ontzorgen werkgevers  Samenbrengen vraag en aanbod  Inclusieve arbeidsanalyse  Doelgroepregister

6 DOELGROEPREGISTER Registratie LDR

7 INDICATIE BANENAFSPRAAK / OPNAME DOELGROEPREGISTER  Kan iemand WML verdienen? o Indien nee  opname in doelgroepregister met BSN, grondslag opname, begindatum registratie en eventueel een einddatum registratie  Doelgroepstatus werknemer of sollicitant is schriftelijk aan te vragen via “Aanvraag gegevens uit doelgroepregister” op uwv.nl/doelregister  De werkgever moet zelf controleren welke uitzendkrachten en gedetacheerden bij zijn organisatie werkzaam zijn

8 OM HOEVEEL MENSEN GAAT HET?  Aantal personen met Wajong: 252.000, waarvan o 100.000 zonder arbeidsvermogen o 53.000 werken regulier of via sw-bedrijf  Aantal personen met bijstand: 411.500, waarvan o 50% arbeidsgehandicapten  Aantal personen wsw: 100.000  7% van de totale beroepsbevolking

9

10 WAT TYPEERT DE DOELGROEP BANENAFSPRAAK?  Kan en wil werken  Hoeft geen lichamelijke ondersteuning  Kan optimaal werken wanneer er sprake is van: o Aanleerbare taken o Gestructureerde werkzaamheden o Beperkte variatie in taken o Weinig autonomie en verantwoordelijkheid o Geen hoge werkdruk o Weinig verstoringen in de werksituatie o Fysiek niet te zware eisen

11 MOGELIJKE FUNCTIES  Ondersteunende functies  Specialistische functies met afgebakende taken en weinig/geen klantcontact  Deelfuncties (deeltaken van reguliere functie) o Ass mdw crediteurenadminstratie bij UWV post tellen en voorzien van datumstempel; post sorteren en controleren; facturen scannen en archiveren; verwerken medische facturen o HRM assistent bij NS behandelen van werkgeversverklaringen; dossiers op- schonen en controleren; regelen van verplaatsingen; in- of uitdiensttredingen van groepen of individuele medewerkers verwerken 11

12 WAT IS NODIG?  Creëren van financiële ruimte / FTE  Commitment directie, draagvlak bij personeel  Vacature stellen, passend bij de doelgroep o Reguliere vacature aanpassen (bijv. handelingstempo) o Samenvoegen taken en werkzaamheden uit diverse functies o Vacature voor een deelfunctie  Functiewaardering (salariëring)  Werkplekbegeleiding o HARRIE-training CNV Jongeren Hulpvaardig - Alert – Realistisch – Rustig - Instruerend - Eerlijk 12

13 REGIONAAL WERKGEVERSSERVICEPUNT HELPT BIJ MATCHING  Regionale samenwerking van UWV, gemeenten en SW-bedrijven (in ontwikkeling)  Eén loket  Adviseurs WSP  Arbeidsdeskundigen  Afhankelijk van arbeidsmarktregio ook aansluiting met private partijen en opleidingsinstituten

14 35 REGIONALE WERKGEVERSSERVICEPUNTEN

15 DIENSTVERLENING VAN DE RWSP’S  Ondersteuning bij arbeidsmarktvraagstukken o Werving o Selectie o Informatie en advies o Advies over inclusiviteit o Arbeidsdeskundig advies o Detachering o “Werkfit” maken van werkzoekenden o Ontzorgen werkgevers dmv in kaart brengen van financiële voordelen 15

16 FINANCIELE VOORDELEN, MIDDELEN EN VOORZIENINGEN  Proefplaatsing  Jobcoaching  Loondispensatie  No-risk  Mobiliteitsbonus  Voorzieningen (vervoer, werkplekaanpassing)  UWV.nl (brochure financiele voordelen voor werkgevers)  Subsidiecalculator.nl 16

17 TERUGBLIK INHOUD  UWV organisatie  Doelgroepregister en doelgroep  Werkzaamheden en wat is nodig?  Dienstverlening regionale werkgeversservicepunten (RWSP’s) 17

18 VRAGEN? 18


Download ppt "LEERNETWERK PARTICIPATIEWET EN BANENAFSPRAAK WATERSCHAPPEN AMERSFOORT, 8 JUNI 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google