De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gebeurde er in 1995 in Srebrenica?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gebeurde er in 1995 in Srebrenica?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat gebeurde er in 1995 in Srebrenica?
Les 1 – De feiten Wat gebeurde er in 1995 in Srebrenica?

3 Woordweb – komt waarschijnlijk niet al te veel uit.

4 Wat zie je?

5 Cry from the grave (kijk vanaf 01min48 tot en met 3min50 en van 51min tot 54min 59 )

6 Opdracht 2: de feiten Opdracht 2 bevat tijdsaanduidingen en toelichtingen die te maken hebben met de genocide in Srebrenica. Bij ieder nummer hoort een tijdsaanduiding en een toelichting. Zoek bij iedere tijdsaanduiding de juiste toelichting. Zo ontstaat er een kloppend feitenrelaas. Je hebt nu een overzicht van de gebeurtenissen die leiden tot de genocide in Srebrenica.

7 De zaak 1915 en het begrip genocide
Definitie van genocide volgens de resolutie van de VN uit 1948 Genocide betekent een van de volgende daden, gepleegd met de intentie een nationale, etnische, radicale of religieuze groep gedeeltelijk of totaal te vernietigen. Hieronder vallen: Van toepassing? Vermoorden van leden van de groep. Veroorzaken van ernstige geestelijke of lichamelijke schade aan de leden van de groep. Het opzettelijk implementeren van leefomstandigheden die gericht zijn op gedeeltelijke of totale fysieke vernietiging van de groep. Maatregelen die erop gericht zijn geboorten binnen een groep te verhinderen. Het onder dwang transporteren van kinderen van de ene groep naar een andere groep.

8 Acht fasen genocidaal proces (I)
Classificatie categorisering van ‘groepen’ mensen, wij en zij, etnisch, raciaal, cultureel, religieus of nationalistisch. Symbolisatie benoemen en vastleggen van ‘uiterlijke’ en etnische verschillen of herkenbaar maken van de andere groep door symbolen. Dehumanisatie of ontmenselijking ontkenning van de menselijkheid van de andere groep, bijvoorbeeld door het gebruik van medisch jargon (ziektekiemen) of dierennamen (ratten, kakkerlakken). Vernietiging van identiteit.

9 Acht fasen genocidaal proces (II)
Organisatie genocide komt voort uit collectieve actie die voorbereiding vergt: er moeten manschappen en wapens zijn, en een bepaalde sociale organisatie (hierarchie, bureaucratie). Polarisatie extreme groepen komen tegenover elkaar te staan, waarbij alle nuance of gematigdheid een bedreiging is. Degenen met een gematigd standpunt vormen de grootste bedreiging voor de dadergroep. Voorbereiding daaronder valt identificatie (lijsten, landkaarten, id kaarten), onteigening van bezit, concentratie of verzamelen, en transportatie.

10 Acht fasen genocidaal proces (III)
Vernietiging vermoorden van leden van de groep, ook kinderen, ‘zuivering’. Ook materiele vernietiging, materiele cultuur, bezit. Ontkenning het laatste stadium van elke genocide is ontkenning, graven worden verborgen, bewijsmateriaal vernietigd, narratief wordt aangepast, sterftecijfers naar beneden bijgesteld, verzachtende omstandigheden aangevoerd (‘het was oorlog’), en er wordt gediscussieerd of de daad wel binnen de precieze juridische definitie van genocide.

11 Opdracht 3 Stel aan de hand van het bekeken filmfragment, het gemaakte feitenrelaas, het Genocideverdrag van de VN en de acht fasen van Stanton vast volgens welke stappen de genocide in Srebrenica heeft plaatsgevonden.

12 Wat zie je nu – nu je weet wat hier gebeurd is?

13 Hoe gaat het nu in Bosnië?
Les 4 – Het heden Hoe gaat het nu in Bosnië?

14 Les 6 – De zwarte bladzijde
Een socratisch gesprek over…

15 Basishouding socratisch gesprek
Zet je actief in voor het gesprek Stel een fundamentele vraag die voor iedereen betekenisvol is Doe geen beroep op autoriteit Luister naar elkaar Streef naar consensus (overeenstemming)

16 Basisregels socratisch gesprek
Stel vragen zoals 'Hoe komt het dat…?’ ‘Wat denk je bij…?’ Houd een dialoog. Het socratisch gesprek moet een gesprek blijven. Geef een ander ruimte om ook wat te vertellen. De deelnemers kan op ieder moment gevraagd worden een samenvatting te geven van wat de ander heeft gezegd. Denk voor de ander. Je moet proberen mee te denken met degene die aan het woord is. Kun je volgen wat hij bedoelt? Maak alleen opmerkingen die iets met de vraag te maken hebben. Luister zo veel mogelijk, schrijf zo min mogelijk


Download ppt "Wat gebeurde er in 1995 in Srebrenica?"

Verwante presentaties


Ads door Google