De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Programma vandaag Mc vragen Verwerkingsopdrachten Video ter ondersteuning Marano

3 Wat weten jullie nog van het hoorcollege en van de bestudeerde theorie??

4 Vraag 1 Welke 2 hoofdaspecten van opvoeding worden bedoelt wanneer we spreken over de ‘Big Two’? a. Autonomie en gehoorzaamheid b. Warmte en autonomie c. Dominantie en warmte d. Toegeeflijkheid en dominantie

5 Vraag 2 Zelfstandige kinderen met een interne locus of control hebben waarschijnlijk een … opvoeding genoten Welk woord past op de stippellijn? a. Koele b. Warme c. Dominante d. Toegeeflijke

6 Vraag 3 Wanneer de opvoedingsstijl van ouders vooral bepaald wordt door hun eigen persoonlijkheid en hun ideeën en gewoonten spreken we van de volgende opvoedingsstijl: a. Toegeeflijke opvoedingsstijl b. Dominante opvoedingsstijl c. Warme opvoedingsstijl d. Koele opvoedingsstijl

7 Vraag 4 Wanneer ouders een toegeeflijke opvoedingsstijl hebben is de kans groot dat hun kinderen …. zijn. Welk woord past op de stippellijn? a. Beïnvloedbaar b. Egocentrisch c. Afhankelijk d. Stabiele personen

8 Vraag 5 Of een immigrant zich aanpast aan de nieuwe cultuur van de nieuwe samenleving wordt bepaald door: a. De duur van het verblijf (tijdelijk of permanent) b. De doelstelling waarmee men is gemigreerd c. De ervaringen die men opdoet met de nieuwe cultuur en de samenleving d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

9 Vraag 6 Wat is een kenmerk van een egalitair gezinstype? a. Mannen en vrouwen hebben een gelijke positie b. Vaders in deze gezinnen houden zich vast aan hun traditionele autoriteit c. Ouders streven naar gehoorzaamheid d. Kinderen bepalen wat er in het gezin gebeurt

10 Vraag 7 Perfectionisme van ouders kan leiden tot perfectionisme bij kinderen. Een kenmerk hiervan is: a. Kinderen twijfelen aan eigen acties b. Kinderen zijn bang om fouten te maken c. Kinderen hanteren een hoge standaard voor zichzelf d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

11 Opdracht In drietallen Iedere groep krijgt een opvoedingsstijl aangewezen Schrijf een voorbeeldcasus over een gezin dat deze opvoedingsstijl hanteert - eigenschappen en kenmerken van de gezinsleden - voorbeeldsituatie - wie doet/zegt wat? - hoe beïnvloeden ze elkaar? - hoe communiceren ze met elkaar? Nabespreken

12 Opdracht http://www.eo.nl/archief/tv/schatjes/aflevering-detail/aflevering/de- strijd-eruit-halen/ Bekijk de aflevering van schatjes Welke opvoedingsstijlen herken je bij de ouders? Noteer de kenmerken die je tegenkomt!

13 Opdracht Maak een rangorde. Wat vindt jij het belangrijkste opvoedingsdoel (1) en welke het minst (11). Vergelijk met 2 medestudenten. Wat valt op? Koppel dit aan de theorie (verschil tussen culturen) De vier opvoedingoriëntaties: Conformisme: gehoorzaamheid respect voor ouderen en goede manieren Autonomie: verantwoordelijkheidsgevoel hebben zelfstandig oordelen willen weten waarom dingen gebeuren Prestatiegerichtheid:goede schoolresultaten behalen ijverig en ambitieus zijn slim zijn Sociaal gevoel:rekening houden met anderen verdraagzaam zijn behulpzaam zijn


Download ppt "(Ped)agogiek Werkcollege 5 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google