De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent

2 DO IT

3 L ees en luister E voceer motivatie E xternaliseer gedachten R egisseer je eigen lot

4 Terugblik Fysieke ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling
Piaget Vygotsky Informatieverwerkingstheorie Sociale ontwikkeling Zelfbeeld, vriendschappen, moreel redeneren, invloed van games/tv op sociale ontwikkeling, agressie bij kleuters

5 Thema Adolescent Programma: Introductie Thema Adolescentie
Verwerkingsopdrachten Focus Identiteitsontwikkeling Zelfstandig werken aan Eindopdracht

6 Adolescentie Hoe zou je deze fase omschrijven? Wanneer begint het?
Wat zijn belangrijke veranderingen? Wat zijn belangrijke uitdagingen voor jongeren en hun ouders?

7 Fysieke ontwikkeling Belangrijke ontwikkelingen: Groeispurt
Eerste menstruatie en eerste ejaculatie Van kinderlichaam naar een volwassenlichaam Veranderingen worden met belangstelling gevolgd en kunnen leiden tot groter zelfvertrouwen of juist verwarring

8 Kohlberg: morele ontwikkeling
Ontwikkeling van cognitieve vaardigheden brengt moreel redeneren op een hoger niveau. Opdracht: Kohlberg gebruikte morele dilemma’s om te kunnen zien in welke fase van de morele ontwikkeling een persoon zich bevindt. Lees het verhaal van Heinz Geef bij ieder stadia een mogelijk ‘ja-argument’ en een ‘nee- argument’

9 Morele ontwikkeling – Lawrence Kohlberg
Kohlberg’s stadia van morele ontwikkeling Stadium 1. Preconventionele moraal directe consequenties, gericht op zelf, straf vermijden, waar heb ik er zelf aan? Stadium 2. Conventionele moraal Wat vindt de maatschappij goed? Wat is in het algemeen aanvaard. In stand houden van maatschappelijke orde. Stadium 3. Postconventionele moraal Goed en slecht zijn universele en individuele principes, er zijn geen duidelijke regels, per situatie en per persoon afhankelijk. Wat is goed voor de mensheid, de aarde, het universum?

10 Een moreel dilemma

11 Morele ontwikkeling Geweten Zouden jullie... - stelen
- een overval plegen - een pistool op iemand richten - iemand bedreigen - moorden

12 Video The Heist

13 Vroege en late rijping Of een adolescent ‘vroeg-rijpend’ of ‘laat-rijpend’ is kan invloed hebben op zijn identiteitsontwikkeling of zelfbeeld. Opdracht: Zoek op: wat zijn de gevolgen van vroege en late rijping bij jongens en bij meisjes?

14 Groei van de hersenen Aantal neuronen neemt toe
Verbindingen worden complexer Sterke ontwikkeling van prefrontale cortex: denken, oordelen, inschatten Maar: nog niet volgroeid!  effect op beheersing van impulsen?

15 Puberbrein volgens Eveline Crone
Onderzoek naar de hersenen van adolescenten. Hoe ontwikkelt het adolescenten- brein zich? Waarom vertonen adolescenten risciovol gedrag? Wat is het verband met kortetermijn- planning en langetermijn-planning? video

16 Cognitieve ontwikkeling
Hoe denken adolescenten? Belangrijkste veranderingen op gebied van: Abstract denken, logisch redeneren, relatief/absoluut Piaget: formeel operationele fase Informatieverwerkingstheorie: verbetering in geheugen, mentale strategieën. Meta-cognitie

17 Sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling
Ontwikkeling van zelfbeeld, eigenwaarde en identiteit. Belangrijke theorieën van: Erik Erikson James Marcia

18 Psychosociale theorie – Erik Erikson
Verder op de psychoseksuele theorie van Freud Nadruk op sociale interactie De psychosociale ontwikkeling omvat veranderingen in de manier waarop we aankijken tegen onze interacties met anderen, tegen het gedrag van anderen en tegen onszelf als leden van de maatschappij Elk stadium heeft een crisis/conflict dat nooit HELEMAAL wordt opgelost.

19 Samenvatting stadia Erikson

20 Identiteitsontwikkeling
‘Moratorium’ - afkomstig van het Latijnse morari, uitstellen Psychosociaal Moratorium (Erikson) – een waarin adolescenten zich tijdelijk onttrekken aan de verantwoordelijkheden van de volwassenheid. Ontdekken, exploreren, experimenteren. Niet iedereen krijgt die kans... James Marcia ging verder op de theorie van Erikson

21 Identiteitsontwikkeling volgens James Marcia
Crisis – verschillende alternatieven uitproberen Binding – commitment, psychologische investering

22 Morgen Expertgroep Proeftoets
Feedback factsheets – meenemen/uitprinten Lunch

23 Identiteitsontwikkeling
Hoe zit het met genderidentiteit? Wat zegt Piaget over de genderontwikkeling? (Inzichtsvraag)

24 Egocentrisme in de adolescentie
Persoonlijke fabel Imaginair publiek

25


Download ppt "Kind in ontwikkeling deel A Thema 3 Adolescent"

Verwante presentaties


Ads door Google