De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Legal Commercial Wim Germonpré 22 december 2015. Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik werk online zet? Vanaf wanneer is een werk beschermd en kan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Legal Commercial Wim Germonpré 22 december 2015. Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik werk online zet? Vanaf wanneer is een werk beschermd en kan."— Transcript van de presentatie:

1 Legal Commercial Wim Germonpré 22 december 2015

2 Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik werk online zet? Vanaf wanneer is een werk beschermd en kan ik dus mijn rechten doen gelden? Hoe doe ik dat dan? -Risico op verlies van controle op verspreiding van werk. Eindeloze reproductie mogelijk. -Belang van depot : www.onlinedepot.eu -Rechten doen gelden via notice & takedowns, belang van beheersvennootschappen, maar in praktijk zeer complex

3 Is wat op het internet staat beschermd? -Alle werken die op internet staan zijn auteursrechtelijk beschermd indien ze aan de beschermingsvoorwaarden voldoen. Dit blijft zo, ook al moet niet betaald worden om toegang tot deze werken te verkrijgen of is er geen vermelding van “copyright” of van de naam van een auteur. -In sommige gevallen zal de houder van het auteursrecht reeds zelf een uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven tot het kopiëren van het werk. In dit geval moet nagegaan worden: -hoe ver deze toestemming reikt en -voor welk type gebruik ze werd verleend (enkel privégebruik, niet-commercieel gebruik, gebruik voor onderwijsdoeleinden, enz.). Dergelijke algemene toestemmingen worden vaak gegeven via de zogenaamde vrije licenties of “public domain” licenties.

4 Wat mag men doen met een werk met de melding “vrij van rechten”, “Creative Commons” of “open access”? -Werken met de melding "vrij van rechten", onder "Creative Commons" of "open acces” onderscheiden zich van de traditionele situatie aangezien de auteur hier beslist heeft om aan iedereen ruime gebruiksrechten toe te kennen: toegang tot het werk, het recht het werk te gebruiken, het werk te reproduceren, kopieën van het werk te verspreiden... -Let op, vaak worden ook een aantal voorwaarden opgelegd, zoals -de verplichting de naam van de auteur te vermelden op de exemplaren die verspreid worden, -het verbod wijzigingen aan te brengen aan het werk, -het verbod kopieën te verkopen, enz. De omvang van de toestemming en de voorwaarden zijn afhankelijk van de beslissing van de auteur. Men moet dus steeds het document of de webpagina raadplegen waarin de gebruiksrechten en voorwaarden zijn vermeld.

5 Waarom zou je als auteur voor een vrije licentie kiezen ? -Een vrije licentie betekent niet dat men zijn auteursrecht afstaat, maar enkel dat men een ruim gebruik, zoals omschreven in een bijzondere overeenkomst, van een werk toestaat. -De beslissing om een werk onder vrije licentie te verspreiden, komt enkel toe aan de houder van het auteursrecht en kan afhangen van de persoonlijke standpunten van de auteur, van het soort creatie of van de vergoedingen die de auteur kan verwachten. Geen enkele auteursrechtelijke vergoeding kan dan in principe nog worden geëist. De auteur moet zich goed van deze gevolgen bewust zijn bij de keuze voor een vrije licentie. Opgelet: voorrang van aansluitingsovereenkomst bij beheersvennootschap

6 Draag ik aan Facebook werkelijk alle rechten over wanneer ik iets post? Statement of Rights and Responsibilities: For content that is covered by intellectual property rights, like photos and videos (IP content), you specifically give us the following permission, subject to your privacy and application settings: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty- free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Facebook (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.

7 Mijn optreden werd gefilmd en staat nu op YouTube. Mag dat zonder mijn toestemming? -Kan aanzien worden als reproductie en mededeling aan het publiek zonder toestemming. -Voor deze auteursrechtelijk relevante daden is toestemming van ALLE rechthebbenden nodig. -Oplossing: klacht indienen bij YouTube, maar “chain of rights” aan te tonen. Eventueel via beheersvennootschap (indien deze overeenkomst met Google heeft).

8 De school waar ik een lezing gaf heeft deze opgenomen en wordt er gedeeld via intranet. Valt dit dan onder de uitzondering op auteursrecht voor het onderwijs of kan ik hiervoor een bijkomende vergoeding verlangen? Uitzonderingen voor onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek -Citaten uit een werk: de reproductie van een fragment van een werk voor doeleinden van kritiek of onderwijs, bijvoorbeeld om een recent verschenen boek te bespreken, of in een wetenschappelijk werk, is toegestaan. -Bloemlezingen bestemd voor het onderwijs. -De mededeling van werken in het kader van schoolactiviteiten. Zo is de opvoering van een toneelstuk door de leerlingen in het kader van een cursus Frans toegestaan. -De reproductie of mededeling van werken ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Zo is het toegestaan om ter illustratie van een les relevante fragmenten uit auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het tonen van filmfragmenten tijdens een les filmgeschiedenis. Deze uitzondering strekt zich eveneens uit tot online onderwijs en onderwijs op afstand, zij het onder bepaalde voorwaarden. -Reprografie, dit wil zeggen het op papier fotokopiëren van artikelen of van korte fragmenten van werken. -De uitvoering van een werk tijdens publieke examens met het oog op het behalen van een diploma.

9 Vragen?


Download ppt "Legal Commercial Wim Germonpré 22 december 2015. Waar moet ik rekening mee houden wanneer ik werk online zet? Vanaf wanneer is een werk beschermd en kan."

Verwante presentaties


Ads door Google