De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les Onderzoek en Technologie Innovatie V1.0. Inhoud: 1. Het doen van goed onderzoek 2. Onderzoeker en de wereld 3. Het doen van goed onderzoek (praktisch)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les Onderzoek en Technologie Innovatie V1.0. Inhoud: 1. Het doen van goed onderzoek 2. Onderzoeker en de wereld 3. Het doen van goed onderzoek (praktisch)"— Transcript van de presentatie:

1 Les Onderzoek en Technologie Innovatie V1.0

2 Inhoud: 1. Het doen van goed onderzoek 2. Onderzoeker en de wereld 3. Het doen van goed onderzoek (praktisch) 4. Opzet onderzoek Fedor Wagenaar 5. Voorlopige uitkomsten

3 Het doen van goed onderzoek (1) Verschuiving van normatief naar descriptief Popper (falsificatie) => Kuhn (paradigma) Merton (CUDOS)  Communism / communalism  Universalism  Disinterestedness  Organized Skepticism

4 Wat is kennis? (epistemologie) Het voor ons eerdere (feit, verschijnsel, schijn?) Het in zichzelf eerdere (wet, principe, wezen) epagogé apodeixis

5 Toetsen of bouwen? Research Driven Design Driven Research Driven Design Ontwerp van kennis Getest ontwerp Dit brengt ambigue cues binnen

6 Verschillende soorten onderzoek:

7 Onderzoeks Opzet

8 Onderzoeker en de wereld (2) Sociologische benadering Wetenschapsfilosofie wordt steeds meer wetenschap-dynamica Voor verder lezen: Bruno Latour – Wetenschap in actie.

9 Credibility Cycle (A.Rip 1988)

10 Rip (2)

11 Rip (3)

12 Het doen van goed onderzoek (praktisch) (3)

13 J. Swales: Create a research space

14 Zie ook: http://www- rohan.sdsu.edu/~digger/305/CARS__model_ swales_evans.doc

15 Opzet onderzoek Fedor Wagenaar Zie op website de zipfile

16 Onderzoeksvoorstel Fedor Wagenaar Ik onderzoek de ontwikkeling van ‘open communicatie standaarden’ op verschillende maatschappelijke gebieden (zoals bankwezen/SWIFT, accountancy-XBRL, gezondheidszorg- HL7v3 en ….) met behulp van ‘technology dynamics’ theorieën (zoals ‘Innovation System Framework’ en ‘Multi Level Perpective’) en economische theorieën over standaardisering. (= onderwerp) Omdat ik wil weten welke theorie, of samenstelling van theoretische inzichten, het best de ontwikkeling van een niet toe-eigenbaar product, zoals een open communicatie standaard, kan beschrijven (wetenschappelijke kennislacune). En hoe binnen deze wetenschappelijke context de ontwikkelingen van een (niet-) succesvolle standaard begrepen kan worden. (=vraag) Teneinde regels te kunnen opstellen voor een succesvol ontwikkel traject van communicatie standaarden. (=doel) Opdat er in de maatschappij op een efficiëntere en effectievere manier open communicatiestandaarden ontwikkeld kunnen worden waardoor de snelheid van de diffusie van innovatie omhoog kan  Met ‘open communicatie standaard’ wordt een comm. standaard bedoelt waarbij het recht op gebruik niet zomaar toe-eigenbaar is door één partij omdat dit een standaard is die gebruikt wordt in N:M communicatie (vb vele ziekenhuizen moeten kunnen communiceren met vele apothekers). Deze scope wordt verder ingevuld.  “Another course of action available to the vendor is to press for a standard. À standard speeds the diffusion of an innovation by lowering risks to both consumers and producers” (Herbig and Kramer - innovation overload p457)

17 Eerste zoektocht naar theorieën

18 Zoektocht naar complementair veld van elkaar bestrijdende theorieën Kandidaten: Economische theorie Systeem theorie Strategisch Niche Management / Multi Level Perspective

19 Lineaire model Basic Research => Applied Research => Development => (Production and) Diffusion Vergelijkbaar met het ontwikkel/verspreidings model Nog veel gebruikt in economische benaderingen, daarbuiten bekritiseerd als onvolledig

20 The Innovation System Framework (1) ‘Network of organizations and institutions in the public and private sector whose activities and interactions initiate, import and diffuse new technologies’ Hekkert en Negro, 2011 Functions of … Entrepeneurial Knowledge development Kn-Diffusion Guidance of searc Market formation Resource mobilization Creation of legitimacy

21 The Innovation System Framework (2)

22 Strategisch Niche Management & Multi Level Perspective

23 Innovatie als ‘Transition Pathway’ in MLP

24 Mintzberg: 5P’s for Strategy Plan Ploy Position Perspective Pattern

25 Zoek de verschillen! (en de overeenkomsten) De theorieën zetten zich deels tegen elkaar af terwijl ze allemaal deels gelijk lijken te hebben – Hoe kan dat? Waarom ‘werkt’ de ene theorie hier en de ander daar beter? Wat is de algemene noemer om ze te typeren?

26 Filosofie van ‘orde en verandering’ Indeling van kijken naar, en beschrijven van sociale verschijnselen en processen  Aktietheorie  Systeem theorie  Interactionisme Het continuum loopt van aktietheorie via interationisme naar systeemtheorie

27 Wat is de beste theorie? Elke theorie heeft zijn eigen aandachtspunten en kenmerken. Op basis hiervan is nu voor het onderzoeksveld ‘onderzoek naar innovatie van standaardtalen’ beter te bepalen welke theorie waar het best het gedrag beschrijft. Met deze ‘bril’ kun je beter vaan de verschijnselen kijken

28 Tips: Begin met Wiki, zoek de discussies op Zoek goeroes op het vakgebied – ‘dit zijn je voor of medestanders in de strijd’ Zorg dat je een complementaire kijk hebt op het veld – als je een logische lineaal hebt, dan vergeet je niet gauw een essentieel gebied Bewaak je scope – je kunt niet alles van alles weten Lees vééééél, een deel heb je later tot je verrassing nodig ;-) Wees zelf je grootste criticus (organized skepticism), dan valt het van anderen weer mee.

29 Standaard indeling scripties: Van probleem naar oplossing Inleiding  Achtergrond-probleemstelling-scope-methode (1) Theoretisch kader As Is To Be Gap Business Case Conclusie NB. Als je het verhaal niet in 5 minuten kunt uitleggen aan je moeder, dan klopt het niet!

30 Per hoofdstuk: Geef doel van dit hoofdstuk ‘Lijm’ het in het geheel door verwijs worden (zoals we in vorig hst zagen…) Geef methode &’technieken’ (2) voor dataverzameling (interview met…omdat…) Geef de ‘feiten’ Analyseer ze mbh theorie en eerdere (deel)conclusies, die heb je niet voor niets gemaakt. NB. Onderbouw alles! Elke niet-onderbouwde-bewering die onderuitgehaald wordt schaad je hele verhaal!

31 7: Einde / Vragen?


Download ppt "Les Onderzoek en Technologie Innovatie V1.0. Inhoud: 1. Het doen van goed onderzoek 2. Onderzoeker en de wereld 3. Het doen van goed onderzoek (praktisch)"

Verwante presentaties


Ads door Google