De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bruginspecteur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bruginspecteur"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bruginspecteur
HOOFDSTUK 2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen

2 Onderbouw Landhoofden Hooggefundeerde landhoofden
Laaggefundeerde landhoofden Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond

3 Hooggefundeerde landhoofden
Kopbalk, tot op geringe diepte gefundeerd

4

5 Laaggefundeerde landhoofden
Groep van grondkerende wanden frontmuur retourmuren vleugelmuren

6 Laaggefundeerde landhoofden

7

8 Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond

9

10 Onderbouw Pijlers Massieve pijlers Kolommen Kolommen met koppelbalk

11 Massieve pijlers Vertikale wand evenwijdig aan de aslijn van de onderliggende weg, met breedte ongeveer even groot als de breedte van de bovenbouw

12

13 Kolommen Onder elke oplegging een alleenstaande kolom

14 Kolommen met koppelbalk
Beperkt aantal kolommen bovenaan verbonden met een draagbalk

15

16 Funderingen Funderingen op staal Diepfunderingen

17 Funderingen op staal Grond voldoende draagkrachtig
Over te dragen belastingen niet te hoog Opgelet: vorstgrens!

18 Diepfunderingen Weerstandbiedende grondlaag bevindt zich op grotere diepte In de grond verzonken gewapende betonconstructies - palen (ingebracht door heien, trillen, boren of schroeven) - putten - diepwanden

19 Heipalen – in de grond gevormd
Inheien van een buis Plaatsen van wapening Betonneren van de schacht Trekken van de heibuis

20 Heipalen – geprefabriceerd
Gewapend beton Spanbeton Buispalen Combiwanden

21 Boorpalen Metalen voerbuis mechanisch in de grond drijven Grond binnen de voerbuis uithalen Betonneren Metalen voerbuis terugtrekken

22 Schroefpalen Inbrengen van verloren buis door schroeven en drukken Plaatsen van de wapening Betonneren

23 Slibwanden Uitgraven van vertikale sleuven Vullen met bentoniet Wapeningskorven plaatsen Sleuf vullen met beton Recuperatie van bentoniet Steeds uitgevoerd in verschillende moten

24 Beschoeide sleuven Analoog aan diepwanden Manueel graven van een sleuf in de grond Kleine prefab betonpanelen stutten de wanden en stempels houden deze panelen vastgeklemd De verschillende sleufpanelen kunnen volledig aan elkaar verbonden worden dmv doorlopende wapening.

25 Ontgrondingen Bescherming van de funderingen Ontgrondingen aan landhoofden

26 Bescherming van de funderingen
Bij belasting van een fundering op staal heeft de grond onder de funderingszool de neiging zijdelings en opwaarts weggeperst te worden Stabiliteit kan in het gedrang komen Grondbreuk : treedt ineens op, zonder voorafgaandelijke tekenen!

27 Bescherming van de funderingen
Grootste risico bij op staal gefundeerde pijlers of landhoofden vlakbij of in een waterweg Oorzaken : - Snelstromend water - Scheepvaart - Gangen gegraven door konijnen of muskusratten

28 Bescherming van de funderingen
Risico op verzakking verkleinen door : Zool extra diep te voorzien Bescherming tegen ontgronding aan te brengen Opgelet! Bij gebruik van betonnen damwanden of taludplaten toch gevaar voor ontgronding door uitspoeling door de voegen

29 Bescherming van de funderingen
Risico op ontgronding bij kokers en duikers waarin water stroomt Hoge watersnelheden veroorzaken uitspoelingen die zich kunnen uitbreiden tot onder de bodemplaat Kan aanleiding geven tot volledige verzakking van de structuur Risico verkleinen door : - op- en afwaarts stortebed aan te leggen - dwars damwandscherm tegen onderloopsheid

30 Bescherming van de funderingen
Bij kunstwerken met fundering op staal in of nabij de waterweg moeten de inspecties aangevuld worden met peilingen om eventuele ontgrondingen te detecteren. Ook bij fundering op palen dient vermeden te worden dat pijlerzolen en palen blootkomen.

31 Ontgrondingen aan landhoofden
Verzakkingen in de omgeving van de landhoofden door: - zetting van de grondlagen onder de aanvulling - inklinking van de grondaanvulling

32 Ontgrondingen aan landhoofden
Opgelet wanneer neerslagwater zijn weg kan vinden via deze holtes! -> Gevaar voor gronduitspoelingen -> grote en vrij plotse verzakkingen -> dikwijls in zone waar nutsleidingen liggen Bij vaststelling tijdens inspectie brugbeheerder zo snel mogelijk in kennis stellen!

33


Download ppt "Cursus bruginspecteur"

Verwante presentaties


Ads door Google