De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bruginspecteur HOOFDSTUK 2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bruginspecteur HOOFDSTUK 2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bruginspecteur HOOFDSTUK 2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen

2 Landhoofden Hooggefundeerde landhoofden Laaggefundeerde landhoofden Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond Onderbouw

3 Hooggefundeerde landhoofden Kopbalk, tot op geringe diepte gefundeerd

4

5 Groep van grondkerende wanden frontmuur retourmuren vleugelmuren Laaggefundeerde landhoofden

6

7

8 Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond

9

10 Pijlers Massieve pijlers Kolommen Kolommen met koppelbalk Onderbouw

11 Vertikale wand evenwijdig aan de aslijn van de onderliggende weg, met breedte ongeveer even groot als de breedte van de bovenbouw Massieve pijlers

12

13 Onder elke oplegging een alleenstaande kolom Kolommen

14 Beperkt aantal kolommen bovenaan verbonden met een draagbalk Kolommen met koppelbalk

15

16 Funderingen op staal Diepfunderingen Funderingen

17 Funderingen op staal Grond voldoende draagkrachtig Over te dragen belastingen niet te hoog Opgelet: vorstgrens!

18 Weerstandbiedende grondlaag bevindt zich op grotere diepte In de grond verzonken gewapende betonconstructies - palen (ingebracht door heien, trillen, boren of schroeven) - putten - diepwanden Diepfunderingen

19 Heipalen – in de grond gevormd Inheien van een buis Plaatsen van wapening Betonneren van de schacht Trekken van de heibuis

20 Gewapend beton Spanbeton Buispalen Combiwanden Heipalen – geprefabriceerd

21 Metalen voerbuis mechanisch in de grond drijven Grond binnen de voerbuis uithalen Betonneren Metalen voerbuis terugtrekken Boorpalen

22 Inbrengen van verloren buis door schroeven en drukken Plaatsen van de wapening Betonneren Schroefpalen

23 Uitgraven van vertikale sleuven Vullen met bentoniet Wapeningskorven plaatsen Sleuf vullen met beton Recuperatie van bentoniet Slibwanden Steeds uitgevoerd in verschillende moten

24 Analoog aan diepwanden Manueel graven van een sleuf in de grond Kleine prefab betonpanelen stutten de wanden en stempels houden deze panelen vastgeklemd De verschillende sleufpanelen kunnen volledig aan elkaar verbonden worden dmv doorlopende wapening. Beschoeide sleuven

25 Bescherming van de funderingen Ontgrondingen aan landhoofden Ontgrondingen

26 Bescherming van de funderingen Bij belasting van een fundering op staal heeft de grond onder de funderingszool de neiging zijdelings en opwaarts weggeperst te worden Stabiliteit kan in het gedrang komen Grondbreuk : treedt ineens op, zonder voorafgaandelijke tekenen!

27 Grootste risico bij op staal gefundeerde pijlers of landhoofden vlakbij of in een waterweg Bescherming van de funderingen Oorzaken : - Snelstromend water - Scheepvaart - Gangen gegraven door konijnen of muskusratten

28 Risico op verzakking verkleinen door : Zool extra diep te voorzien Bescherming tegen ontgronding aan te brengen Opgelet! Bij gebruik van betonnen damwanden of taludplaten toch gevaar voor ontgronding door uitspoeling door de voegen Bescherming van de funderingen

29 Risico op ontgronding bij kokers en duikers waarin water stroomt Hoge watersnelheden veroorzaken uitspoelingen die zich kunnen uitbreiden tot onder de bodemplaat Kan aanleiding geven tot volledige verzakking van de structuur Risico verkleinen door : - op- en afwaarts stortebed aan te leggen - dwars damwandscherm tegen onderloopsheid Bescherming van de funderingen

30 Bij kunstwerken met fundering op staal in of nabij de waterweg moeten de inspecties aangevuld worden met peilingen om eventuele ontgrondingen te detecteren. Ook bij fundering op palen dient vermeden te worden dat pijlerzolen en palen blootkomen. Bescherming van de funderingen

31 Verzakkingen in de omgeving van de landhoofden door: - zetting van de grondlagen onder de aanvulling - inklinking van de grondaanvulling Ontgrondingen aan landhoofden

32 Opgelet wanneer neerslagwater zijn weg kan vinden via deze holtes! -> Gevaar voor gronduitspoelingen -> grote en vrij plotse verzakkingen -> dikwijls in zone waar nutsleidingen liggen Bij vaststelling tijdens inspectie brugbeheerder zo snel mogelijk in kennis stellen! Ontgrondingen aan landhoofden

33


Download ppt "Cursus bruginspecteur HOOFDSTUK 2.4 Onderbouw en funderingen van bruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google