De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstgericht onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstgericht onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstgericht onderwijs
TGO Toekomstgericht onderwijs

2 Werk in uitvoering Geen pilot, wel groeimodel
TGO staat niet op zichzelf Differentiatie Talentmaximalisatie Podium Toetsbeleid HAVO-specifiek Mentoraat

3 Sessies Docenten, leerlingen en ouders

4 De vertrekpunten

5

6

7

8 TGO Lyceum de Grundel Leren Ontwikkelen Vormen Leerstofgericht
Leerlinggericht Wereldgericht

9 Leren TGO staat voor kennisontwikkeling door actief samen leren in een betekenisvolle context. Leerlingen leren daarbij regie te nemen over hun eigen leren. Kennis blijft daarbij onontbeerlijk, maar er is ook aandacht en begeleiding voor het ontwikkelen van vaardigheden, die een steeds grotere rol spelen in de (mondiale) leef-, leer- en werkwereld.

10 Ontwikkelen TGO staat voor een brede persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen worden zich bewust van hun talenten en worden begeleid in het leren verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze (gaan) maken. .

11 Vormen TGO biedt een rijke en veilige leeromgeving waarin de leerling en de wereld elkaar ontmoeten en het beste uit ieder kind haalt zodat het op kan groeien tot een gelukkige en verantwoordelijke wereldburger. .

12

13 Vertrekpunten Samen leren met de (toekomstige) wereld waarin de leerling leert, werkt en leeft Maatwerk voor leerlingen De leerling leert bewust regie te nemen over zijn eigen leerproces Feedback als sleutel voor het leerproces Leerling leert reflecteren op zijn eigen leerproces Het leren vindt plaats in de driehoek leerling – ouder – school

14 Hulpmiddel laptop

15 Ander onderwijs?

16

17

18

19

20 Vaardigheden Leerlingen (als wereldburgers) uitgedagen tot verwonderen
vragen stellen onderzoeken delen met elkaar Geïntegreerd, binnen de vakken (samengaan van kennisconstructie en ontwikkelen van vaardigheden)

21 Vaardigheden Inzichtelijk maken van de opgedane vaardigheden en de verrichte activiteiten, binnen en buiten de school: expeditie onderwijs?

22 De uitdaging

23 Van consumeren/passief
naar produceren/actief

24

25 Leerlingen kómen blijkbaar niet gemotiveerd op school. Ze komen op school om gemotiveerd te ráken.

26 Wat werkt dan?

27

28 ik hoor en ik vergeet ik zie en ik onthoud ik doe en ik begrijp

29

30 Top 10 positief Effect 1 Jezelf op voorhand een cijfer geven/verwachtingen van leerlingen 1.44 2 Programma's Piaget 1.28 3 Reactie op interventieprogramma 1.07 4 Geloofwaardigheid leraar 0.90 5 Formatieve interpretatie geven 6 Micro-lesgeven (micro-teaching) 0.88 7 Klassengesprek 0.82 8 Begrijpelijke aanpak voor leerlingen met leerstoornis 0.77 9 Helderheid leraar 0.75 10 Feedback

31 Toetsing en feedback Zelfbeoordeling en peerfeedback
Toets evaluatie door leraar: kijken waar leerlingen wel/niet op scoren en daar je onderwijs op aanpassen Formatieve interpretatie geven Feedback

32

33 Dagelijks worden leerlingen gestimuleerd...
“Dit komt op de toets terug, hoor.” “Ik heb het proefwerk al gemaakt, ik weet wat erin zit dus als ik jou was ” “Dit is over drie jaar wel examenstof, ja?” “Dat vorige cijfer was niet veel soeps, dus ik hoop en gun je een compenserend cijfer.”

34

35

36

37 80% van het geleerde verdwijnt met het proefwerk in de prullenbak
Bron: David Sousa, How the brain learns

38 Een cijfer motiveert ze...
Ja, klopt! Maar waartóe motiveert het …? Tot het goed-worden in Engels of tot het goede-cijfers-halen voor Engels?

39

40 Leraar geeft feedback op taak / kennis (wat er gedaan is)
Correctie Commentaar Leerling heeft behoefte aan feedback op proces (van nu  einddoel ) Vooruitkijkend Constructief

41 Andere vormen van evalueren
Kennis, inzicht (competenties) Vaardigheden (bijv rubrics) Reflectie (bijv PeerScholar)

42 Competenties

43 Rubric (presenteren) BEGINNER JE BENT AL OP WEG JE BENT ER BIJNA
BEGINNER JE BENT AL OP WEG JE BENT ER BIJNA EXPERT STEMGEBRUIK INTERACTIE  Ik houd een monoloog  Ik stel vragen aan het eind  Ik stel ook vragen tussendoor  Ik lok reacties van het publiek uit HOUDING MATERIAAL Interactie: Ik houd een monoloog Ik stel vragen aan het eind Ik stel ook vragen tussendoor Ik lok reacties van het publiek uit

44 Reflectievaardigheden, bijv NE
Leerlingen doorlopen peerScholar in drie fasen: creëren, beoordelen en reviseren. Daarbij geven en ontvangen ze feedback op elkaars werk. Dat zorgt voor meer kennis, betere reflectievaardigheden en leren van de aanpak van een ander.

45 Toetsing en feedback Minder toetsen voor een cijfer
Toetsen moeten een bijdrage leveren aan het leren Meer andersoortige toetsen meer zicht op iedere leerling meer bijsturing, feedback tijdens het leren Leerlingen (mede)verantwoordelijk: Leerling zijn eigen leerproces beoordelen Portfolio


Download ppt "Toekomstgericht onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google