De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lectoraat Duurzaam Financieel Management. 2 Willem Foorthuis Pekela, 1957 Geograaf Schoolmeester Ondernemer Programmaleider Belvedere, 2001 – 2010 Lector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lectoraat Duurzaam Financieel Management. 2 Willem Foorthuis Pekela, 1957 Geograaf Schoolmeester Ondernemer Programmaleider Belvedere, 2001 – 2010 Lector."— Transcript van de presentatie:

1 Lectoraat Duurzaam Financieel Management

2 2 Willem Foorthuis Pekela, 1957 Geograaf Schoolmeester Ondernemer Programmaleider Belvedere, 2001 – 2010 Lector Regionale Transitie VHL, 2003 – 2012 Programmaleider Regionale Transitie, 2008 – 2011 Innovatiemakelaar Terra MBO, v.a. 2012 w.foorthuis@terra.nl 0610885963 http://www.gebiedscooperatie.info/lectoraat/ levenslang

3 3 DCO: Embedded lectoraat KCO Meer en succesvollere (student-) ondernemers. Ondernemerschap en transities (MVO) Lectoraat DFM Van winstgedreven naar betekenisvol en waardegericht ondernemen Van cijfers naar mensen Lectoraat DCO Maatschappelijk verantwoord, sociaal, duurzaam en regionaal geworteld ondernemerschap Nieuwe verantwoordelijkheden en kansen voor de regionale actoren

4 4 Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen wil bijdragen aan de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord, sociaal, duurzaam en regionaal geworteld ondernemerschap met nieuwe verantwoordelijkheden en kansen voor de regionale actoren.  Integratie van financieel en maatschappelijk rendement  Zoektocht naar nieuwe bestuurs-, verdien- en financieringsmodellen met evenwichtige zeggenschap van alle betrokken.

5 5 Gezondheid, demografie & welzijn Voedselzekerheid, duurzame landbouw & bio-economie Zekere, schone & efficiënte energie Schone &veilige watervoorziening Smart Specialisation Strategy Landschap, veeteelt, akkerbouw & voedsel Energie, water & biobased economy Leefomgeving, gezondheid, & sociaal Coöperatie nieuwe stijl (alliantievorming) Jongeren / Ne(x)twork

6 6 Gebiedscoöperatie – Waarom eigenlijk? ? Klik op de afbeelding. Als u verbinding met Internet heeft komt u op de site van de Gebiedscoöperatie, waar u een korte film kunt activeren.

7 7 De Gebiedscoöperatie als nieuw business model Regionale ketens nieuwe bedrijfsvormen, verdienmodellen & onderwijsprogramma’s

8 8 3 Sleutelbegrippen : Groter dan je eigen gemeente en de eigen streek  het stedelijk veld (stadsregio) Groningen Systeeminnovatie binnen organisaties is essentieel Ketenvorming en slimme specialisaties

9 9 Dit is een leer- en veranderingsproces voor alle spelers in de triple helix. Onderwijs & onderzoek speelt een actieve rol voor de werkgelegenheid door flexibel en ondernemend in te spelen op vragen vanuit de regio. Overheden hebben een nieuwe rol als actieve meedenkers en facilitators. Zij maken innovaties mede mogelijk en effenen de weg naar fondsen. Ondernemers kijken verder dan hun eigen zaak en winst. Zij krijgen inzicht in gezamenlijk belang, resultaten en waardevermeerdering op de langere termijn.

10 10 De samenwerkende partners Preferred coöperatiepartners in EU + + Kennisinstellingen + Maatschappelijke organisaties + Regionale & lokale overheden + Ca. 450 ondernemers in de regio

11 Altijd in de Gouden Driehoek / Triple Helix ++ 11

12 12 Het samenwerkingsnetwerk 150 kennisvragen in de regio Brengt studenten van de Hanzehogeschool en organisaties in de regio met elkaar in contact. Studenten kunnen aan de slag met interessante, real-life cases. Vele soorten kennisprojecten vanuit de Kenniswerkplaats in Noordhorn  Westerkwartier, Noord-Nederland en Europa behandeld worden.

13 Hoogezand- Sappemeer Groningen Leek Winsum Bedum Zuidhorn Zuidlaarder- meer Paterswoldse- meer Leekster- meer Schildmeer Eemskanaal 13 Wat is ons werkgebied?

14 14 SUT-Coöperatie Stadscoöperatie Heerlijk Groningen

15 Terra + Hanzehogeschool / FEM / KCO / DFM / DCO Andere kennisinstellingen Ondernemers, overheden en andere partners in de regio Kenniscreatie in de praktijk, met de praktijk Praktijkonderzoek naar alliantievorming en nieuwe duurzame coöperatieve businessmodellen 15 Hoe pakken we het aan? Volgens de methode van de Kenniswerkplaats

16 16 Organiseren van masterclasses met een brede samenstelling van overheden, ondernemers, organisaties en onderwijs, om tot gedeelde kennisvragen te komen. Expertbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties, ondernemers en onderwijs om de vragen te ordenen. Uitvoering van leerprojecten door studenten, met coaching door docenten en experts. Werkbijeenkomsten van ondernemers, docenten en studenten om de kennisvragen te vertalen in van leer- en samenwerkingsprojecten. Delen van de projectresultaten en formuleren van de vervolgvragen.

17 17 Bouwen van de ketens Werken in de ketens Onderzoeken van de ketens Kennis over: Businesscases in de ketens Slimme specialisaties in de ketens Verdienmodellen in de ketens

18 Out of the box denken? Ken je eigen box Wat zit daar allemaal wel niet in 18

19 Waar ben je onderscheidend? Hoe kun je iets nieuws bijdragen? Slimme specialisaties Coöperatief organiseren in de regio 19

20 Partijen in de alliantie: Gouden Driehoek / Triple Helix ++ 20

21 Eigen positie, doelen en middelen in de alliantie bepalen 21 Partijen in de alliantie: Gouden Driehoek / Triple Helix ++

22 22

23 23

24 Korte keten op lokale schaal Producent Eindgebruiker Een voorbeeld: De regionale voedselketen 24 Wat levert het op? Dit w erkt n iet

25 voesdel- makelaar Produceren Grootverbruikers Individuele consumeten Opslag & Transport Recycling Verwerken Regionale Korte keten op regionale schaal 25

26 food agent ProducentenGrootverbruikers Verwerkers Regional 26

27 Proces in 5 stappen: Large scale consumer(s) Wat is hun vraag? Wat hebben zij nodig? ProducersProcessores & Wat kunnen zij leveren? 1 Matches en mismatches 27

28 2 Verwerkers Slimme specialisaties MKB: Richt je op de regionale vraag Vind nieuwe business cases Onderneem coöperatief met je collega’s in de regio Bouw een regionale keten Doe een coöperatief aanbod aan de grote consument 28

29 3 Verbruikers Formuleer je intenties: wil je werken met regionale aanbieders? Wees een betrouwbare partner Strategie & beleid van de grootverbruikers 4343 Samenwerkingsovereenkomst & proef op de som & & Consumers ProducersProcessors Start een regionale pilot Train je food agent Bouw trainings- en onderwijsprogramma’s 29

30 food agent Producers Large scale consumers Processors Regional 5 Testen, leren & verbeteren Observeer & leer: wat werkt & wat moet beter Acceleratie en stabilisatie Rust niet uit op je lauweren, maar blijf leren en ontwikkelen 30

31 31 1 Akkerbouw, veerteelt & voedsel Onderzoek naar Regionale voedselmakelaar (lopend) REFRAME (INTERREG 5B – status: ontwikkeld & ingediend)) RAAK-onderzoek Korte Keten (status: ontwikkeld & ingediend) Regional Food Chain (Erasmus+ / lopend) Onderzoek Natuurvlees uit de regio (lopend) Onderzoek Duurzaam graslandbeheer (lopend) 2 Energie, water & biobased economy Projectontwikkeling met kennisvragen op agenda voor oktober / november / december 3 Gezondheid, zorg & sociaal Plattelandshuis (lopend) Innovatieboerderij (lopend) Healthy Region – Pilot in Oldehove (lopend) + voorbereiding grensoverschrijdend coöperatieproject met HANNN 4 Jong eren NE(X)TWORK (lopend) FEM-Office 5 Landschap & recreatie Marumer Lage (afgerond)  doorontwikkeling naar beheermodel Levend Landschap met nieuwe beheermodellen (lopend) Tenslotte: waar zijn we nu mee bezig?


Download ppt "Lectoraat Duurzaam Financieel Management. 2 Willem Foorthuis Pekela, 1957 Geograaf Schoolmeester Ondernemer Programmaleider Belvedere, 2001 – 2010 Lector."

Verwante presentaties


Ads door Google