De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Praktijk(gericht) onderzoek Bijeenkomst 3 (week 5) Hafida El-Gharbaoui www.med.hro.nl/gharh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Praktijk(gericht) onderzoek Bijeenkomst 3 (week 5) Hafida El-Gharbaoui www.med.hro.nl/gharh."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Praktijk(gericht) onderzoek Bijeenkomst 3 (week 5) Hafida El-Gharbaoui www.med.hro.nl/gharh

2 Vandaag Theorie Afspraken afronding module Aan de slag...

3

4 Fase oriënteren Op zoek naar praktijkprobleem Verkennen praktijkprobleem Beschrijven van het praktijkprobleem

5 5x W + H (zie blz 112) Wat is het probleem? Geef duidelijke en concrete beschrijving. Wat is onwenselijk? Wordt er iets gemist? Kan er iets beter? Wie heeft met het probleem te maken? Welke personen of groepen zijn betrokken? Welke rollen? Welke verschillen? Wanneer treedt het probleem op? Op welke momenten? Met welke frequentie? Waarom is het een probleem? Als het probleem is opgelost wat betekent dit dan voor de praktijk? Wat is het nut? Waar doet het probleem zich voor? Geef inzicht in locaties en situaties? Hoe is het probleem ontstaan? Geef aan hoe het probleem in de tijd is ontstaan? Wat is aanleiding? Wat is er aan voorafgegaan?

6 Opbrengsten oriëntatiefase Aanleiding Context Onderzoeksorganisatie Aansluiting van het onderzoek in de organisatie Resultaten van verkenning vakliteratuur Praktijkprobleem (5xW + H-formule) Proces en reflectie Voor toetsverslag: in ieder geval de onderstreepte punten en indien bekend de schuingedrukte

7

8 Fase richten Inzoomen en afbakenen Opbrengsten: Onderzoeksdoel Onderzoeksvraag Literatuurstudie (als aanvulling, verdieping, verbreding op oriëntatiefase)

9 Onderzoeksdoel Gebaseerd op praktijkprobleem Voldoende afgebakend en eenduidig Haalbaar Besproken met betrokkenen organisatie

10 Onderzoeksvraag Op zoek Selecteren geschikte onderzoeksvragen Reikwijdte bepalen Deelvragen

11 Verschillende soorten vragen Wat bedoelen we in onze instelling met zelfmanagement van cliënten? Hoe gedraagt A. zich thuis en op school wanneer zij gecorrigeerd wordt? Waarom maken mannelijke cliënten minder gebruik van de online hulpdienst dan vrouwelijke cliënten? Wat is het effect van het voeren van intakegesprekken in tweetallen op de kwaliteit van de diagnose? Welke vormen van onveiligheid ervaren medewerkers bij reclasseringsinstelling X? Aan welke eisen moet de gemeenschappelijke ruimte van daklozenopvang X voldoen?

12 Reikwijdte bepalen (inzoomen, uitzoomen en vooruitdenken) Wat bedoelen we in onze instelling met zelfmanagement van cliënten?

13 Richtlijnen goede onderzoeksvraag vraagvorm open vraag scherp en eenduidig enkelvoudig niet vragen naar bekende weg geen (grote) veronderstellingen geen (deel van het) antwoord in vraag acceptabele vraag

14 Toetsverslag Beoordelingsformulier Inhoudelijke en technische vereisten! (bij niet voldoen aan vereisten: cijfer 1,0) (aanleiding/probleem is beschreven en onderbouwd met minimaal 5 bronnen, waarvan 1 Engelstalig, 1 ped. vakliteratuur, 1 beleidsdocument; max 3 A4; correct Nederlands; APA) Transparantie (helder beschrijven proces en keuzes; navolgbaar) Mate van verdieping in praktijkprobleem en verschillende perspectieven Mate van gebruik van vakliteratuur

15 Komende twee weken Voor week 5 zelfstandig uitvoeren van verkennend literatuuronderzoek Hou goed bij wat je doet (trefwoorden, welke databanken, etc.) en wat je vindt (evt. Endnote gebruiken) Beschrijf resultaten van gevonden literatuur In week 5: tijdens de les aan de slag met 5xW + H methode (dus neem relevante informatie en verslag gevonden literatuur mee) In week 6: (individuele) feedback op (concept) verslag / vragen over afstuderen Week 7: (individuele feedback op (concept) verslag Inschrijven?

16 Inleverdata Week 7: uiterlijk vrijdag 19 juni 17.00 uur inleveren eindverslag op n@tschool Week 8: vrijdag 26 juni uiterlijk cijfer terug Week 9:herkansing inleveren uiterlijk woensdag 1 juli 17.00 uur

17 Aan de slag... 5XW + H formule uitschrijven (blz. 112) en uitwisselen Lezen, feedback/vragen er bij zetten (is het praktijkprobleem duidelijk en voldoende uitgebreid beschreven en onderbouwd?) Bespreken met elkaar (vragen beantwoorden, overeenkomsten en verschillen benoemen, etc.) OF Oriëntatie op probleem m.b.v. mindmap / conceptmap en bespreken met elkaar – (aanvullende) literatuur zoeken


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Praktijk(gericht) onderzoek Bijeenkomst 3 (week 5) Hafida El-Gharbaoui www.med.hro.nl/gharh."

Verwante presentaties


Ads door Google