De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Gods plan met de Arabieren. Belofte Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Gods plan met de Arabieren. Belofte Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Gods plan met de Arabieren

2 Belofte Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat aldus gans Israël behouden

3 Wereldbevolking groei 1.2 % 1.2 % 1.9 % 1.2 % 0.7 % Totaal 7.0 miljard Christenen 2.2 miljard Moslims1.6 miljard Hindus0.96 miljard Niet-religieus0.94 miljard

4 Landen met moslim meerderheid

5 Gods hart Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Ezechiël 33:11 (HSV) Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:8

6 Landen met moslim meerderheid geestelijke nakomelingen van Abraham en Ismaël alle moslims

7 fysieke nakomelingen van Abraham en Ismaël Ismae lieten

8 Het begin: Genesis 16:7-13 De engel van de Heer Een groot volk Noem hem Ismaël Ismaël: ‘God hoort’ Een wilde ezel

9 hij zal zijn een wilde ezel mens gevaarlijk?

10 Gad woont als een leeuwin en verscheurt de arm, ja de schedel Deut 33:20

11 Het verschil

12 Wat dan wel? tamme ezels

13 Wie heeft de wilde ezel vrijgezet? Job 39:8 Wie heeft de wilde ezel vrijgezet? Job 39:8 wilde ezels

14 Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem

15 Ismaelieten Ammon Midian Edom Israel Moab hij zal wonen tegenover al zijn broeders hij zal wonen tegenover al zijn broeders

16 Gods hart voor Ismaël Hij zal een wilde ezel man zijn – Job 39:8-11 onafhankelijk, vrij Zijn hand op allen, en van allen op hem onafhankelijk, vrij Voor het aangezicht van zijn broeders onafhankelijk, vrij

17 Gods hart voor Ismaël Genesis 16:7-13 De engel van de Heer Een groot volk Noem hem Ismaël Ismaël: ‘God hoort’ Een wilde ezel Gen 17:20 Ik heb hem gezegend - 12 vorsten Gen 21:20 God was met de jongen

18 Afgewezen als zoon van belofte Gezegend om tot zegen te zijn Geliefd als zoon van Abraham

19 Abd Allah = slaaf van God VandaagVandaag 5 pilaren ShariaShariaangstangst

20 Gods bestemming Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn Joh 8:36

21 Deel 2

22 Havila Kedar Nebajoth Sur Ismaëls nakomelingen verspreiden zich tot Havila van Sur en heten mannen van het Oosten Ketura’s nakomelingen settelen langs de Rode Zee MIDIAN en heten Midianieten Mannen van HET OOSTEN Jetur Nafis

23 Havila Sur Jetur Nafis MIDIAN Ammons nakomelingen settelen bij de Jordaan en heten Ammonieten en heten Edomieten Ezau’s nakomelingen settelen in Seïr AMMON MOAB Kedar EDOM Nebajoth Mannen van HET OOSTEN en heten Moabieten Moabs nakomelingen settelen bij de Jordaan

24 Profetieën buren Israel Ezechiël 25:1-10 Ammon, Moab en Edom/Seir weg Land naar mannen van het Oosten Zacharia 9:1-8 Damascus/Aram, Tyrus en Sidon, en Filistea weg

25 Filistea Moab Nebajoth Kedar Assur Ammon Midian Edom Aram Sidon Tyrus Israel

26 Profetieën andere volken Jesaja 18:1-7 geschenken aan de Heer door een volk [Cusj] … naar de berg Sion Jesaja 19:20-25 Egypte zal met Assyrië de Heer dienen Jesaja 60:5-7 Een menigte kamelen zal u overdekken … van Midian en Efa; Zij allen uit Sjeba zullen komen Alle schapen van Kedar … de rammen van Nebajoth staan u ten dienste

27 Egypte Cusj Nebajoth Kedar Assyrië Sjeba Midian Efa Locatie van de volken

28 Huidige moslimwereld Romeinen 10:19 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken

29 Romeinen 10:19 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken Romeinen 10:19 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken Volken die God zullen aanbidden

30 Romeinen 10:20 (= Jesaja 65:1) Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

31 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit den hoge De woestijn: vruchtbaar veld en woud (Jesaja 32:15-17) In de woestijn: wateren, beken, waterpoelen, waterbronnen (Jesaja 35:1-8)

32 Lege Kwartier Nafud woestijn Syrische woestijn Sinai Negev

33 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit den hoge In de woestijn: Recht, gerechtigheid (Jesaja 32:15-17) een effen baan; de heilige weg genoemd (Jesaja 35:1-8) Laten … de dorpen waar Kedar woont hun stem verheffen. (Jesaja 42:11)

34 Effen baan, heilige weg 4 mensen naam van God vòòr geboorte Ismael voorloper van Izak Johannes voorloper van Christus Arabieren voorlopers van Joden

35 Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat aldus gans Israël behouden Vervulling van profetieën

36 Wanneer, Heer? Iran revolutie 1979 (=Elam Jeremia 49:39) – nu grote oogst = 35 jaar later Algerije burgeroorlog 1991-1999 –nu grote oogst = 25 jaar later Arabische revolutie 2011 -.. –Nu al oogst in Jemen en Egypte en … Islamitische staat 2014 -.. Nu al oogst!!!

37 Ons aandeel Bid Zes eenvoudige stappen 1.zegen hen 2.begroet hen 3.help hen 4.vertel hen 5.bid met hen 6.ga naar hun land www.godlovesishmael.com


Download ppt "Lezing Gods plan met de Arabieren. Belofte Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat."

Verwante presentaties


Ads door Google