De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing Gods plan met de Arabieren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing Gods plan met de Arabieren"— Transcript van de presentatie:

1 Lezing Gods plan met de Arabieren

2 Belofte Romeinen 11:25-26 geheimenis:
gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat aldus gans Israël behouden

3 Wereldbevolking groei 1.2 % 1.2 % 1.9 % 1.2 % 0.7 % Totaal 7.0 miljard
Christenen miljard Moslims 1.6 miljard Hindus miljard Niet-religieus miljard

4 Landen met moslim meerderheid

5 Gods hart Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Ezechiël 33:11 (HSV) Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:8

6 Landen met moslim meerderheid
geestelijke nakomelingen van Abraham en Ismaël alle moslims Landen met moslim meerderheid

7 fysieke nakomelingen van Abraham en Ismaël Ismae lieten

8 Het begin: Genesis 16:7-13 De engel van de Heer Een groot volk
Noem hem Ismaël Ismaël: ‘God hoort’ Een wilde ezel

9 hij zal zijn een wilde ezel mens
gevaarlijk?

10 Gad woont als een leeuwin en verscheurt de arm, ja de schedel Deut 33:20

11 Het verschil

12 Wat dan wel? tamme ezels

13 Wie heeft de wilde ezel vrijgezet?
Job 39:8 wilde ezels

14 Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem

15 tegenover al zijn broeders
hij zal wonen tegenover al zijn broeders Israel Ammon Moab Ismaelieten Edom Midian

16 Gods hart voor Ismaël Hij zal een wilde ezel man zijn – Job 39:8-11
onafhankelijk, vrij Zijn hand op allen, en van allen op hem Voor het aangezicht van zijn broeders

17 Gods hart voor Ismaël Genesis 16:7-13 De engel van de Heer
Een groot volk Noem hem Ismaël Ismaël: ‘God hoort’ Een wilde ezel Gen 17:20 Ik heb hem gezegend vorsten Gen 21:20 God was met de jongen

18 Afgewezen als zoon van belofte
Geliefd als zoon van Abraham Gezegend om tot zegen te zijn

19 Abd Allah = slaaf van God
Vandaag 5 pilaren Sharia angst Abd Allah = slaaf van God

20 Gods bestemming Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn Joh 8:36

21 Deel 2

22 Ismaëls nakomelingen verspreiden zich
van Sur tot Havila en heten mannen van het Oosten Nafis Kedar Jetur Mannen van HET OOSTEN Sur Nebajoth Havila Ketura’s nakomelingen settelen langs de Rode Zee Midian en heten Midianieten

23 settelen bij de Jordaan
Ammons nakomelingen settelen bij de Jordaan en heten Ammonieten Moabs nakomelingen settelen bij de Jordaan Nafis Ammon Kedar Jetur en heten Moabieten Mannen van HET OOSTEN Moab Sur Nebajoth Havila Edom Ezau’s nakomelingen settelen in Seïr Midian en heten Edomieten

24 Profetieën buren Israel
Ezechiël 25:1-10 Ammon, Moab en Edom/Seir weg Land naar mannen van het Oosten Zacharia 9:1-8 Damascus/Aram, Tyrus en Sidon, en Filistea weg

25 Assur Tyrus Aram Sidon Israel Kedar Ammon Filistea Moab Nebajoth Edom Midian

26 Profetieën andere volken
Jesaja 18:1-7 geschenken aan de Heer door een volk [Cusj] … naar de berg Sion Jesaja 19:20-25 Egypte zal met Assyrië de Heer dienen Jesaja 60:5-7 Een menigte kamelen zal u overdekken … van Midian en Efa; Zij allen uit Sjeba zullen komen Alle schapen van Kedar … de rammen van Nebajoth staan u ten dienste

27 Locatie van de volken Assyrië Kedar Nebajoth Egypte Midian Efa Cusj
Sjeba

28 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken
Romeinen 10:19 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken Huidige moslimwereld

29 Ik zal Israel tot jaloersheid wekken Romeinen 10:19
Volken die God zullen aanbidden

30 Volken die God zullen aanbidden
Romeinen 10:20 (= Jesaja 65:1) Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen. Volken die God zullen aanbidden

31 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit den hoge
De woestijn: vruchtbaar veld en woud (Jesaja 32:15-17) In de woestijn: wateren, beken, waterpoelen, waterbronnen (Jesaja 35:1-8)

32 Syrische woestijn Negev Sinai Nafud woestijn Lege Kwartier

33 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit den hoge
In de woestijn: Recht, gerechtigheid (Jesaja 32:15-17) een effen baan; de heilige weg genoemd (Jesaja 35:1-8) Laten … de dorpen waar Kedar woont hun stem verheffen. (Jesaja 42:11)

34 Effen baan, heilige weg 4 mensen naam van God vòòr geboorte
Ismael voorloper van Izak Johannes voorloper van Christus Arabieren voorlopers van Joden

35 Vervulling van profetieën
Romeinen 11:25-26 geheimenis: gedeeltelijke verharding over Israël totdat de volheid der heidenen binnengaat aldus gans Israël behouden

36 Wanneer, Heer? Iran revolutie 1979 (=Elam Jeremia 49:39)
– nu grote oogst = 35 jaar later Algerije burgeroorlog nu grote oogst = 25 jaar later Arabische revolutie Nu al oogst in Jemen en Egypte en … Islamitische staat Nu al oogst!!!

37 Ons aandeel Bid Zes eenvoudige stappen www.godlovesishmael.com
zegen hen begroet hen help hen vertel hen bid met hen ga naar hun land


Download ppt "Lezing Gods plan met de Arabieren"

Verwante presentaties


Ads door Google