De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sadan- opdracht Chronische ziekte en lichamelijke handicap – M. Elich en G. Sinnema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sadan- opdracht Chronische ziekte en lichamelijke handicap – M. Elich en G. Sinnema."— Transcript van de presentatie:

1 Sadan- opdracht Chronische ziekte en lichamelijke handicap – M. Elich en G. Sinnema

2 Inleiding  De laatste veertig jaar sterke toename van kinderen met chronische ziekte of handicap die volwassen leeftijd bereiken, door:  Vooruitgang medische kennis  Betere behandelingen  Sommige ziekten te genezen  Als gevolg:  Aandacht verschoven van overleving naar leren leven met de psychische en sociale consequenties  Invloed op functioneren van kind en gezin

3 Chronische ziekten en handicaps  Chronische ziekten:  Variëren in ernst, duur, oorzaak, verschijningsvorm, progressiviteit, prognose, functionele beperking, zichtbaarheid, pijn, behandelvorm en leefregels  Begrip ‘chronisch’ vereist nuancering:  Enerzijds ‘levenslang’  Sommige mogelijks geneesbaar  Langer dan drie maanden aanhoudend  Lichamelijke en zintuigelijke handicaps  Epidemiologie:  10 à 20% waarbij het dagelijks functioneren beïnvloedt  3 à 7% heeft langdurige en ernsig invaliderende aandoening

4 Invloed op het kind zelf  Invloed op fysieke, sociale en psychologische ontwikkeling  Wijzigingen in normaal dagelijkse leefpatroon mogelijk  Verlies van tijd voor belangrijke dingen voor kinderen -> school, vrienden, sport, spel, ontspanning,…  Sociaal functioneren wordt sterk ingeperkt en bedreigt de ontwikkeling van een positief gevoel van eigenwaarde  Mogelijk slechter concentreren -> mogelijks ontstaan van leerproblemen

5 Invloed op overige gezinsleden  Wijzigingen in rolpatronen en gezinsroutines -> gevolgen voor de gezinsstabiliteit  Constant rekening houden  Ouders:  Van beroep veranderen  Inkomensdaling  Extra kosten  Onderlinge relatie (versterken of uit elkaar doen groeien)  Minder vrijetijdsbesteding, vakanties en sociaal isolement  Broers en zussen:  Vermindering van aandacht en beschikbaarheid van de ouders  Dubbele normen  Meer verantwoordelijkheden in de huishouding  Minder ervaringen buiten het gezin  Houden hun zorgen of angsten voor zichzelf  Gevoelens van rivaliteit, jaloezie, schaamte of schuldgevoelens  Angst om dezelfde ziekte te krijgen

6 Achtergronden van de algemene ontwikkeling  Ontwikkeling en opvoeding:  Verandert niets aan de fundamenten, maar aan de gerelateerde factoren  Gewijzigde beleving en waardering van het lichaam:  Onbetrouwbaarheid van het lichaam  Geringe vitaliteit  Risicofactor voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen  Lichamelijke groei en rijping vertraagd  Zelfstandigheidsontwikkeling:  Langdurige gedwongen fysieke afhankelijkheid  Emotioneel loskomen van ouders zwaar  Sociale isolatie:  Gebrek aan sociale contacten -> bedrieging voor stabiel en positief zelfgevoel

7 ‘Coping’ met een chronische ziekte of handicap  Aanpassingstechnieken om om te gaan met psychische bedreiging en ermee gepaard gaande negatieve emoties zoals angst, woede en verdriet  Cognitieve en creatieve vaardigheden in compensatie voor fysieke zwakheid  Lichamelijke activiteiten om plezier te beleven aan zijn lichaam  Psychische verdedigingsmechanismen helpen om een moeilijk te verdragen werkelijkheid draaglijk te maken:  Ontkenning  Rationaliseren  Regressie

8 Diagnose (psychologisch)  Draagkracht en protectieve factoren:  Wat zijn de verstandelijke, creatieve en sociale vaardigheden van het kind?  Hoe functioneert het kind thuis en op school?  Nadrukkelijke aandacht voor de sterke kanten van kind en gezin  Draaglast en risicofactoren:  Ernst en duur? Progressiviteit? Constant beloop of episodisch beloop? Fataal of niet? Behandeling mogelijk? Langdurig? Terugkeer mogelijk? Zichtbaarheid? Functiebeperkingen?...  Wijze van omgaan met de (gevolgen van de) ziekte: copingstijl:  Vechten en volhouden  Depressiviteit

9 Behandeling  Psychologische behandeling en begeleiding  Coördinatie van zorg  Psychologische en maatschappelijke hulpverlening  Keuze van behandelmogelijkheden  Actieve rol van kind en ouder  Voorlichting  Schoolkeuze  Sociale weerbaarheid  Informatie aanpassen aan leeftijd  Zelfstandig functioneren

10 Prognose  Kinderen en adolescenten zelf:  Chronisch zieke of gehandicapte kinderen en adolescenten twee- à driemaal verhoogd risico op psychische stoornissen en sociale aanpassingsproblemen.  Ernstige aanpassingsproblemen zoals psychiatrische stoornissen zijn een uitzondering  Neurologische ziekten hebben wel een groter risico  Ouders:  Aanwezigheid van belastende omstandigheden in het verleden  Sociale ondersteuning gezin en mate van sociale integratie  Kwaliteit communicatie binnen het gezin  Financiële situatie  Broers en zussen:  Licht verhoogd risico op psychische problemen, maar grote individuele verschillen  Positieve aanpassingen (gevoel van verantwoordelijkheid, empathie,…)

11 Preventie  Voorlichting aan kind en gezin  Maatschappelijke voorlichting  Onbekendheid, onbegrip, misvattingen en vooroordelen bevechten  Gezin zelf: Omgeving informeren over aard en bijkomende info over aandoening  Overheid, hulpverleners en patiëntenorganisaties: voorlichting geven over de verschillende aandoeningen en begripvoller klimaat creeëren

12 Samenvatting en conclusie  Prevalentie is gestegen door vroege diagnostiek, toegenomen medische kennis en betere behandelmogelijkheden  Invloed op fysieke, sociale en psychische ontwikkeling en dagelijks leefpatroon van kind en gezin  Twee- tot driemaal hoger risico op psychische stoornissen en sociale aanpassingsproblemen  Grote variabiliteit in waargenomen problemen  Proces van leren leven met een chronische ziekte of handicap duurt vaak levenslang  Belangrijk voor de begeleiding: persoonlijke betrokkenheid, continuïteit en beschikbaarheid


Download ppt "Sadan- opdracht Chronische ziekte en lichamelijke handicap – M. Elich en G. Sinnema."

Verwante presentaties


Ads door Google