De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3
Thema 4 – Managementinformatie Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week
Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk) ERP en Business Management, van der Hoeven ISBN:

6 Planning 16 Nov - Introductieles en Strategisch Management
23 Nov - AO Primaire processen en Logistiek 6 30 Nov - Management Informatie & KPI en Besluitvorming 7 Dec - Besturing en Bestuurs- & Managementstijlen 14 Dec - Wet- en regelgeving en Logistiek 4 Vakantie 4 Jan - ERP en Logistiek 5 11 Jan - Organisaties in ontwikkeling en Groeiscenarios 18 Jan - Financieel Management en Proeftentamen 25 Jan - Tentamen 1 Feb -

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Bedrijfskunde

9 Week 2 Primaire Processen

10 Processen (AO H2-H7)

11 Marketingfunctie (AO 4.1.1)
Onderkennen van de vraag Verkrijgen van orders Uitvoeren van orders Marktstrategie Marketingplan Customer Relationship Management

12 Verkoopfunctie (AO 4.1.2) Deelfunctie van de marketingfunctie Taken:
Verkrijgen van orders Op correcte wijze uitvoeren van orders Zorg dragen voor klantenbinding Verkoop is een beschikkende functie Acceptatie van orders Uitlevering van gevraagde goederen

13 Inkoopfunctie (AO 6.1) Middelenverkrijging Taken:
Strategische inkoop; inkoopbeleid Tactische inkoop; mogelijkheden en ontwikkelingen Operationele inkoop; verwerven van goederen

14 Magazijnfunctie (AO 5.1) Ontvangen en keuren goederen
Opslaan en bewaren goederen Afgifte goederen Verzendklaar maken en verzenden goederen Verantwoording afleggen

15 Productiefunctie (AO 7.1)
Typologieën productiebedrijven Deelfunctie: Bedrijfsbureau (calculatie, analyse) Constructie (wat, hoe, waarmee) Werkvoorbereiding en –distributie (hoeveel) Planning en voortgangscontrole (wanneer)

16 Supply Chain Management
Week 2 Supply Chain Management

17

18

19 Demand and Supply Chain Management

20

21

22

23

24 Managementinformatie en KPI
Week 3 Managementinformatie en KPI

25 Managementinformatie
Processen->informatie->bestuurlijke- of managementinformatie Strategisch: gericht op continuïteit Tactisch: gericht op aanpak Operationeel: gericht op uitvoering Managementinformatie maakt Planning & Control mogelijk. Hiermee bestuur je de organisatie

26 Planning & Control (AO H2)
Van ZZP’er tot multinational! Processen: Primaire Ondersteunende Besturende (management) Doelstelling Zorgen voor een beheersbare situatie = kunnen bijsturen

27 KSF en KPI Welke info heb je nodig om succes van het bedrijf te meten? (succes=mate waarin je er in slaagt jouw bedrijfsdoelstellingen te bereiken) Meten d.m.v. opstellen Kritische Succes Factoren (KSF) = kwalitatieve parameter Hoe meet je de KSF? Door opstellen van Kritische Prestatie Indicator (KPI) = kwantitatieve parameter (Key Performance Indicator) Tijdsfactor: vaak trendmatige informatie

28 Opdracht KSF / KPI Verdeel klas in groepen
4 type bedrijven (financieel, zorg, overheid, etc.) Noem 5 KSF / KPI per groep Presenteer

29 KSF en KPI (OM 7.6.1)

30 Aan welke eisen moet informatie voldoen?

31 Eisen aan informatie (OM 7.3)
heeft te maken met het probleem is betrouwbaar is tijdig beschikbaar kosten/baten afweging Presentatievorm De antwoorden zijn bepalend voor de kwaliteit van de processen!

32 Bottom-up aanpak met de: Informatieladder
Analyse betrouwbaarheid informatie

33 Top down aanpak met de: AO of BIV-piramide
Ontwikkeling en opbouw van een systeem voor betrouwbare informatie Bedrijfstypologie Kritische Succes Factoren Processen Applicaties Gegevens

34 Opdracht A Verdeel klas in 5 groepen
Ieder groepje 1 van de 5 processen Bepaal welke informatiebehoeften strategisch, tactisch, operationeel zijn Presenteer

35 Verkoopproces (AO 4.9) Planningfunctie Controlfunctie
Externe factoren; algemene omgevingsfactoren, de markt Interne factoren; kostprijs, afzet, plc, resultaten, etc. Controlfunctie Bewaken verkoopplan; realisatie omzet, afzet, marge Controlinformatie; beheersing verkoopinformatie KPI: ontwikkeling omzet en marge (let op tijdsaspect!)

36 Inkoopproces (AO 6.4) Algemeen Planningfunctie Controlfunctie
Bevoegdheidinstructies; limieten, functionarissen, limieten, situaties Planningfunctie Inkoopplan/budget Verkoopontwikkeling i.r.t. voorraadpositie Ontwikkelingen inkoopmarkt Controlfunctie Procesvoortgang Procesresultaten; leveranciersselectie, condities, etc. Kostenbeheersing KPI: kostenontwikkeling, trends, tevredenheid productie en/of verkoop

37 Magazijnproces (AO 5.2.3) Planningfunctie Controlfunctie
Operationele planningsinformatie; te verwachten zendingen, uitgiftebonnen, verpakkingsinstructie, etc. Aanwezigheid voorraden De staat van de opgeslagen voorraden Controlfunctie Beheersen van magazijnactiviteiten; toezicht op naleving van voorgeschreven procedures en instructies

38 Magazijnproces (AO 6.4) KPI’s:
stand van zaken en ontwikkeling van technische voorraad (ligt fysiek in magazijn opgeslagen); stand van zaken en ontwikkeling van economische voorraad. Is voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen. Formule om dit te berekenen EV=LB+TV-LV (AO p131)

39 Opgave I Er liggen 10 gele en 15 groene horloges in het magazijn
Er zijn 10 groene, 5 blauwe en 15 gele horloges verkocht De economische voorraad is 5 blauwe horloges en -5 gele horloges Hoeveel gele horloges zijn in bestelling? -5 = LB + 10 – 15  0 Hoeveel blauwe horloges zijn in bestelling? 5 = LB + 0 – 5  10

40 Productieproces (AO 8.5) Stuklijsten Artikelbestand
Capaciteitsplanning Productieorders Bewerkingslijsten Kwaliteitseisen Instructies KPI: trends afwijkingen productieplanning en resultaten kwaliteitscontrôle

41 Oefening: informatiebehoeften management General Motors
Vorm groepen van vier personen Verdeel de rollen: CEO: algemeen directeur/bestuursvoorzitter CIO: ICT zaken CFO: financiële zaken CTO: technische zaken Stel per rol een KSF en KPI vast voor de vier functionele processen: Verkoop Magazijn Inkoop Productie

42 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3"

Verwante presentaties


Ads door Google