De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 6 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 6 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 6 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Korte terugblik Vervolg opvoedingsstijlen (H4 Malschaert) H5 en H6 Malschaert Artikel van Hoof & de Vries Artikel van de Doef

3 Terugblik Vaders Moeders Meisjes Jongens Tijd Cultuur …

4 Terugblik

5

6 6 Hulpverlening: wanneer aan de orde? Probleemgedrag: Afwijkend gedrag ?? Onaangepast gedrag ?? Psychisch ongezond; psychisch ziek 6

7 Definitie gedragsproblemen Gedragsproblemen: ‘het ontbreken van relaties, het ontberen van een eigen identiteit, het bestaan van mispercepties van de realiteit, het onvermogen om met problemen om te gaan en de aanwezigheid van stressvolle omstandigheden.’ (VD. Ploeg, 2000)

8 8 Oorsprong van gedragsproblemen Stoornis  Belemmering Externaliserend  Internaliserend Geslacht Comorbiditeit

9 9 Toenemende problematiek Opvoedingssituatie Opvoedingsspanning Opvoedingscrisis Problematische opvoedingssituatie (POS)

10 10 Het Nederlandse antwoord op problemen in de opvoeding Preventie Opvoedingsondersteuning Bureau Jeugdzorg: – Diagnostiek / screening – Indicatiestelling en verwijzing – Plaatsing en Casemanagement Primaire preventie (problemen voorkomen) Secundaire preventie (bestaande problemen opsporen) Tertiaire preventie (bestaande problemen opheffen of verminderen)

11 Preventie volgens Malschaert Primaire preventie (problemen voorkomen) Secundaire preventie (bestaande problemen opsporen) Tertiaire preventie (bestaande problemen opheffen of verminderen)

12 Trends binnen de jeugdzorg Zo-zo-zo-beleid Empowerment Casemanagement Vraaggerichte hulpverlening

13 Hoe werkt het nu…integrale wijkteams

14 Hoof De inzet van zichzelf als persoon

15 De opvoedingsrelatie De opvoeder is participant in het opvoedingsproces Professionele opvoeders zijn dus ook participant in het opvoedinsproces. Hun rol is complex -> excentrische positie

16 De professionele opvoedingsrelatie De pedagogische relatie is het instrument! https://www.youtube.com/watch?v=aDIhaIKrIAc

17 Invalshoeken voor de professionele opvoedingsrelatie Vanaf de jaren 50: psychodynamische invalshoek (overdracht en tegenoverdracht) Empirisch onderbouwde werkwijzen Evidence-based methoden steeds belangrijker (professional is slechts uitvoerder) Kritiek: te eenzijdig! De werkelijkheid is complex!

18 De professionele opvoeder volgens Van Hoof & De Vries Werkt systematisch Gebruikt verantwoorde methodieken Neemt verantwoorde besluiten Toetst z’n hypotheses Werkt bewust Hanteert z’n persoonlijke bagage Zorgt voor een professionele (opvoedings)relatie Denk aan hoorcollege 2 over agogisch werken!

19 19 Groepsopvoeder zijn Is de groep een geschikte behandelomgeving?? Ja!Nee! - mens is een sociaal wezen- groep is bij elkaar gezet - leren van interactie- weinig individu gericht

20 Beschermende en risicofactoren Geen balans? grotere kans op problematische opvoedingssituatie

21 Het balansmodel

22 Het meervoudig risicomodel Probleemgedrag komt voort uit constante interacties tussen risicovolle situaties in de leefomgeving Gezin School Vrije tijd In de persoon zelf

23 Indeling van de voorzieningen Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn

24 Einde


Download ppt "Inleiding in de pedagogiek Hoorcollege 6 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google