De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Terugblik Malschaart & Traas, Hoofdstuk 1 & 4 - Basisbegrippen pedagogiek - 5 pedagogische theorieën

3 Terugblik Opvoeders: primair, secundair en overige opvoedkundige beïnvloeding 4 belangrijke grondleggers van de pedagogiek: - Langeveld: zelfverantwoordelijke zelfbepaling - Kuipers: 3 dimensies - Van der Ploeg: de 10 toetsen - Ter Horst: herstel van het ‘gewone’ leven

4 Terugblik Verschillende theorieën over de invloed van media op gedrag 3 typen mediaopvoeding

5 Hoofdstuk 1

6 Opvoedingsmilieu Maatschappelijke context Gezin De school De buurt & de leeftijdsgroep

7 Maatschappelijke context Vermaatschappelijking van de opvoeding - 1874 Verbod kinderarbeid - 1900 Leerplicht - 1900 Ingrijpen ouderlijke macht & wettelijk straffen van -18 - 1922 Gezinsvoogdij

8 Gezin Afhankelijk van tijd en cultuur Veel veranderingen: - structuur - onderhandelingshuishouding - echtscheidingen

9 Wie komt er uit een groot gezin? 9

10 School Zeer grote rol! Opvoedende taak leerkrachten

11 Buurt & leeftijdsgroep Peergroup Jeugdcultuur

12 Opvoeding Belangrijke begrippen Opvoedingsdoelen Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsmiddelen

13 Opvoedingsdoelen Opvoedingsdoelen: – handhaven in de maatschappij – ontplooien – ontwikkelen eigen identiteit

14 Opvoedingsdoelen Intentioneel opvoeden: De opvoeder denkt bewust na over de opvoeding. Wat wil ik bereiken?

15 Video http://www.vpro.nl/metropolis/speel.POMS_VP RO_600018.html

16 Vraagje Welk opvoedingsdoel heeft deze vader??

17 Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsvoorwaarden: - Dit zijn omstandigheden/condities - Deze zijn door de opvoeders gecreeërd - Hierdoor wordt opvoeding mogelijk gemaakt en kunnen de opvoedingsdoelen bereikt worden

18 Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsrelatie Het bieden van veiligheid Uitdaging Echtheid

19 Opvoedingsmiddelen Opvoedingsmiddelen: – bepaalde opvoedingsvoorwaarden die heel bewust worden ingezet – deze opvoedingsvoorwaarden krijgen daardoor extra nadruk – dit wordt gedaan door de opvoeder

20 Opvoedingsmiddelen Straffen/belonen Regels stellen Vrijheid geven Onderhandelen Inzicht geven Fouten laten maken Etc etc

21 Historische en culturele context van opvoeding Goede opvoeding is….?  Dit is tijd en cultuurafhankelijk! Tijd - ‘miniatuur-volwassene’ - scheiding tussen kind en volwassene Cultuur - individualiteit, autonomie - religie

22 Hoofdstuk 4

23 Malschaart & Traas 5 Pedagogische theorieën: 1. Personalistisch of geesteswetenschappelijk 2. Empirisch-analytische pedagogiek 3. Kritisch-emancipatorische pedagogiek 4. Ecologische pedagogiek 5. Integratieve pedagogiek

24 Personalistische of geesteswetenschappelijke pedagogiek De opvoedingspraktijk Relatie opvoeder & kind Nadruk op uniciteit van het kind 24 Kritiek: NAIEF en ZWEVERIG Kritiek: NAIEF en ZWEVERIG

25 Personalistische of geesteswetenschappelijke pedagogiek Methoden De hermeneutische cirkel Dialectiek Fenomenologie In de praktijk: muzische materialen, creatieve therapie, spelkamers, levensboek, etc.

26 26 Empirisch-analytische pedagogiek ‘Meten is weten’ Kernbegrippen: objectiviteit, nauwkeurigheid, controleerbaarheid, logica, hypothese, inductie, deductie, statistische bewerking, relevantie en evaluatie

27 27 Empirisch-analytische pedagogiek Methoden Enquête Experiment Statistische bewerking Diagnostische tests In de praktijk: vragenlijsten, gedragstherapie, Pestprogramma’s etc Kritiek: Je weet meer met ongeveer Kritiek: Je weet meer met ongeveer

28 28 Kritisch-emancipatorische pedagogiek Kritische houding tegenover gevestigde maatschappelijke verhoudingen Verzet tegen onrecht en onderdrukking: armoede, racisme, seksisme. https://www.youtube.com/watch?v=9ZeHpwgCx0k In de praktijk: onderwijssituatie van kinderen in een Achterstandswijk en/of allochtone ouders verbeteren door b.v. de Voorleesexpres..

29 29 Ecologische pedagogiek Sociale ecologie: Ecoloog: planten en dieren in natuurlijke omgeving Socioloog: mensen en hun gedrag in sociale omgeving

30 30 Sociale ecologie van Bronfenbrenner Ontwikkeling verloopt in doorlopend contact met ouders, leraren en leeftijdgenoten (enz.) Een mens maakt deel uit van meerdere sociale netwerken

31 31 Bronfenbrenner

32 32 Micro-systeem Microsysteem = elk afzonderlijk deel van de leefwereld van het kind

33 33 Voorbeelden micro-systemen

34 34 Meso-systeem Meso-systeem = geheel van wederzijdse relaties tussen de micro-systemen

35 35 Exosysteem Exo-systeem = één of meer situaties waarin de persoon zelf niet aanwezig is, maar waarin gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed zijn op de persoon

36 36 Voorbeelden van het exo-systeem Werk van ouders/partner Gezin/partner van leraar School van broer/zus

37 37 Het macrosysteem Macrosysteem = Wetten, normen, waarden, gewoonten..

38 38 Voorbeelden van macrosystemen

39 39 Samenvatting

40 In de praktijk Balansmodel Meervoudig risicomodel

41 Tot volgende week!


Download ppt "Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google