De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4
Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

2 Vandaag Terugblik Malschaart & Traas, Hoofdstuk 1 & 4
- Basisbegrippen pedagogiek - 5 pedagogische theorieën

3 Terugblik Opvoeders: primair, secundair en overige
opvoedkundige beïnvloeding 4 belangrijke grondleggers van de pedagogiek: - Langeveld: zelfverantwoordelijke zelfbepaling - Kuipers: 3 dimensies - Van der Ploeg: de 10 toetsen - Ter Horst: herstel van het ‘gewone’ leven

4 Terugblik Verschillende theorieën over de invloed van media op gedrag
3 typen mediaopvoeding

5 Hoofdstuk 1

6 Opvoedingsmilieu Maatschappelijke context Gezin De school
De buurt & de leeftijdsgroep

7 Maatschappelijke context
Vermaatschappelijking van de opvoeding Verbod kinderarbeid Leerplicht Ingrijpen ouderlijke macht & wettelijk straffen van -18 Gezinsvoogdij

8 Gezin Afhankelijk van tijd en cultuur Veel veranderingen: - structuur
- onderhandelingshuishouding - echtscheidingen

9 Wie komt er uit een groot gezin?

10 School Zeer grote rol! Opvoedende taak leerkrachten

11 Buurt & leeftijdsgroep
Peergroup Jeugdcultuur

12 Opvoeding Belangrijke begrippen
Opvoedingsdoelen Opvoedingsvoorwaarden Opvoedingsmiddelen

13 Opvoedingsdoelen Opvoedingsdoelen: handhaven in de maatschappij
ontplooien ontwikkelen eigen identiteit 13

14 De opvoeder denkt bewust na over de opvoeding. Wat wil ik bereiken?
Opvoedingsdoelen Intentioneel opvoeden: De opvoeder denkt bewust na over de opvoeding. Wat wil ik bereiken? 14

15 Video

16 Welk opvoedingsdoel heeft deze vader??
Vraagje Welk opvoedingsdoel heeft deze vader??

17 Opvoedingsvoorwaarden
Dit zijn omstandigheden/condities Deze zijn door de opvoeders gecreeërd Hierdoor wordt opvoeding mogelijk gemaakt en kunnen de opvoedingsdoelen bereikt worden 17

18 Opvoedingsvoorwaarden
Opvoedingsrelatie Het bieden van veiligheid Uitdaging Echtheid 18

19 Opvoedingsmiddelen Opvoedingsmiddelen:
bepaalde opvoedingsvoorwaarden die heel bewust worden ingezet deze opvoedingsvoorwaarden krijgen daardoor extra nadruk dit wordt gedaan door de opvoeder 19

20 Opvoedingsmiddelen Straffen/belonen Regels stellen Vrijheid geven
Onderhandelen Inzicht geven Fouten laten maken Etc etc

21 Historische en culturele context van opvoeding
Goede opvoeding is….? Dit is tijd en cultuurafhankelijk! Tijd - ‘miniatuur-volwassene’ - scheiding tussen kind en volwassene Cultuur - individualiteit, autonomie - religie

22 Hoofdstuk 4

23 Malschaart & Traas 5 Pedagogische theorieën:
Personalistisch of geesteswetenschappelijk Empirisch-analytische pedagogiek Kritisch-emancipatorische pedagogiek Ecologische pedagogiek Integratieve pedagogiek

24 Personalistische of geesteswetenschappelijke pedagogiek
De opvoedingspraktijk Relatie opvoeder & kind Nadruk op uniciteit van het kind Kritiek: NAIEF en ZWEVERIG

25 Personalistische of geesteswetenschappelijke pedagogiek Methoden
De hermeneutische cirkel Dialectiek Fenomenologie In de praktijk: muzische materialen, creatieve therapie, spelkamers, levensboek, etc.

26 Empirisch-analytische pedagogiek
‘Meten is weten’ Kernbegrippen: objectiviteit, nauwkeurigheid, controleerbaarheid, logica, hypothese, inductie, deductie, statistische bewerking, relevantie en evaluatie

27 Empirisch-analytische pedagogiek Methoden
Enquête Experiment Statistische bewerking Diagnostische tests In de praktijk: vragenlijsten, gedragstherapie, Pestprogramma’s etc Kritiek: Je weet meer met ongeveer

28 Kritisch-emancipatorische pedagogiek
Kritische houding tegenover gevestigde maatschappelijke verhoudingen Verzet tegen onrecht en onderdrukking: armoede, racisme, seksisme. https://www.youtube.com/watch?v=9ZeHpwgCx0k In de praktijk: onderwijssituatie van kinderen in een Achterstandswijk en/of allochtone ouders verbeteren door b.v. de Voorleesexpres..

29 Ecologische pedagogiek
Sociale ecologie: Ecoloog: planten en dieren in natuurlijke omgeving Socioloog: mensen en hun gedrag in sociale omgeving

30 Sociale ecologie van Bronfenbrenner
Ontwikkeling verloopt in doorlopend contact met ouders, leraren en leeftijdgenoten (enz.) Een mens maakt deel uit van meerdere sociale netwerken 30

31 Bronfenbrenner

32 Micro-systeem Microsysteem = elk afzonderlijk deel van de leefwereld van het kind

33 Voorbeelden micro-systemen

34 Meso-systeem Meso-systeem = geheel van wederzijdse relaties tussen de micro-systemen

35 Exosysteem Exo-systeem = één of meer situaties waarin de persoon zelf niet aanwezig is, maar waarin gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed zijn op de persoon

36 Voorbeelden van het exo-systeem
Werk van ouders/partner Gezin/partner van leraar School van broer/zus

37 Het macrosysteem Macrosysteem = Wetten, normen, waarden, gewoonten..

38 Voorbeelden van macrosystemen
38

39 Samenvatting

40 In de praktijk Balansmodel Meervoudig risicomodel

41 Tot volgende week!


Download ppt "Inleiding in de (ped)agogiek Hoorcollege 4"

Verwante presentaties


Ads door Google