De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Gevolgen voor gemeenten Kas Keijer Alvorens presentatie te starten eerst informeren naar het kennisniveau 4/26/2017

2 Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Stelselherziening: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen en het bouwtoezicht; schrappen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 Wijziging van vier wetten: - Burgerlijk Wetboek - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wet op de economische delicten - Woningwet 4/26/2017

3 Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Omgevingsvergunning voor het bouwen in het nieuwe stelsel: Aanvraag: o.a. melding toegelaten instrument voor kwaliteitsborging en kwaliteitsborger Bevoegd gezag toetst of het gekozen toegelaten instrument voor kwaliteitsborging past en of de kwaliteitsborger gerechtigd is om dit instrument toe te passen (controle van het register) Verschil: géén preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012! Bevoegd gezag toetst de aanvraag tevens aan: - ruimtelijke ordening (strijd met het bestemmingsplan/beheersverordening?) - omgevingsveiligheid (geluidhinder bouwplaats, denk bijv. aan Alphen aan de Rijn) - de bouwverordening - de vereisten voor welstand (indien van toepassing) Korte toelichting op het begrip instrument en kwaliteistborger, maar in essentie gaat het erom dat de preventieve toetst wordt geprivatiseerd. Bevoegd gezag speelt daarin geen rol meer. Focus leggen op hetgeen waar nog aan getoetst kan worden. 4/26/2017

4 Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Inwerkingtreding: Diverse geplande data van inwerkingtreding circuleren (o.a. op internet)....., maar welke nu aan te houden? Vooralsnog is de geplande datum 1 januari 2017 (gevolgklasse 1) Overige gevolgklassen (2 en 3) volgen waarschijnlijk in de periode 4/26/2017

5 Waar heeft uw organisatie behoefte aan? Kan RUD u daarbij helpen?
Hoe bereiden de opdrachtgevers zich voor; of hoe zou je je kunnen voorbereiden? Oplossing? Kennisleemte? 4/26/2017

6 Contactgegevens Vragen kunt u sturen naar of u kunt telefonisch contact opnemen met Kas Keijer op 06 – 4/26/2017

7


Download ppt "Workshop Wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google