De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Kritische Succesfactoren Implementatie Beleid Duurzame Inzetbaarheid December 2011 Koen Lim Astrid van den Hoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Kritische Succesfactoren Implementatie Beleid Duurzame Inzetbaarheid December 2011 Koen Lim Astrid van den Hoek."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Kritische Succesfactoren Implementatie Beleid Duurzame Inzetbaarheid December 2011 Koen Lim Astrid van den Hoek

2 Uitkomsten onderzoek Duurzame inzetbaarheid is belangrijk. In welke fase organisaties zich ook bevinden, de medewerkers gaan in de toekomst de concurrentiestrijd in de markt beslissen. De ambitie van de directie op dit terrein is dan ook belangrijk voor de toekomst van een organisatie. Zonder ambitie op het hoogste niveau van een organisatie kan beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid niet succesvol geïmplementeerd worden. Uiteraard spelen externe factoren, en dan met name de structuur van de markt (prijs- of toegevoegde waarde concurrentie), een rol. Maar ook binnen de organisaties zijn daarnaast legio factoren te benoemen die invloed hebben op het slagen van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De belangrijkste factoren maar staan op de volgende pagina benoemd. Per organisatie kunnen er nog elementen aan toe worden gevoegd of zijn sommige meer of minder belangrijk. Het blijft uiteindelijk maatwerk in de unieke context van elke organisatie.

3 Succes- en faalfactoren Externe factoren: De economische situatie Beleid en structuur in de branche Situatie op de arbeidsmarkt en concurrentie Interne factoren: Vertrouwen tussen medewerkers en werkgever De mate van verankering van het beleid in de organisatie Langere termijn visie in beleid Stabiliteit van de organisatie (bijvoorbeeld in een fusiesituatie of niet) Urgentiebesef (met name voor organisaties in de lagere fasen, in de hogere fasen wordt veelal vanuit visie en geloof gewerkt) Communicatie aangepast op niveau medewerkers Betrokkenheid en draagvlak bij lijnmanagement, bestuur en medewerkers op de werkvloer Dedication bij HR medewerker(s) Gezondheidsbeleid als basis in orde, dan is doorgroei naar integraal inzetbaarheidsbeleid mogelijk Bereidheid bij de organisatie om in duurzame inzetbaarheid te investeren Ambitie top down, maar uitrollen ook bottom up Leidinggeven op basis van individuele competenties van medewerkers Mate waarin verantwoordelijkheid voor uitvoering steeds meer bij medewerkers gelegd kan worden (voor de hogere fasen) Uitwisseling in kennis tussen functies en generaties (voor de hogere fasen) Mogelijkheden voor job rotation en functieverbreding Meetbare doelstellingen en inzicht in de kosten van de problematiek en de voortgang voor continuïteit van het beleid (bijvoorbeeld werkvermogen, verzuim) Volwassen arbeidsrelatie (voor de hogere fasen) Voor een succesvolle implementatie van beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid is een aanpak op verschillende niveaus binnen de organisatie noodzakelijk. De kern is maatwerk voor de individuele medewerker, afhankelijk van zijn of haar werkvermogen, talenten en voorkeuren. Hiervoor is een leidinggevende die kennis heeft van duurzame inzetbaarheid en die in staat is dit in maatwerk te realiseren van groot belang.

4 Afgeronde activiteiten Interviews met de volgende organisaties: –Siemens Nederland –Movares –Romaro Schoonmaakgroep –Gemeente Leidschendam –Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam –Sociaal Fonds Taxi –Nationale Nederlanden –EON Energie –AkzoNobel –Sabic IP –Elkerliek Ziekenhuis –St. Anthonius Ziekenhuis –Vivre –STIGAS –Krehalon –Gulpener –Deventer Groenbedrijf

5 Ronde tafelgesprek met koepels en brancheorganisaties Inventariseren en categoriseren succes- en faalfactoren uit de interviews, het ronde tafelgesprek en uit literatuuronderzoek Uitwerking aanpak duurzame inzetbaarheid in een gefaseerde aanpak Opzet publicatie uitwerken –Gefaseerde aanpak –Succes- en faalfactoren –Uitwerking interviews Schrijven en redigeren publicatie

6 Huidige stand van zaken Het boekje is drukklaar. Zie de bijlagen voor voorbeelden. Na de proef volgt nog een laatste controle. Drukken in december 2011. Planning publiciteit: –In februari 2012 officiële lancering van het boekje. Uitgave van eerste exemplaar aan vertegenwoordigers van de geïnterviewde organisaties, met vertegenwoordiging van de pers en het ministerie van sociale zaken. –Verzending persberichten aan de relevante (vak) pers –5000 mensen die zich professioneel bezig houden met duurzame inzetbaarheid, bestand van Blik op Werk, de Nederlandse licentiehouder van de Work Ability Index worden bericht.

7 Budgetbesteding Bedragen in euro Voorbereiden interviews4500 Uitvoeren interviews15200 Out of pocket kosten5500 Verwerken interviews6000 Voorbereiden en houden panelbijeenkomst2700 Schrijven publicatie17600 Opmaak en drukwerk publicatie6000 Totaal57500


Download ppt "Onderzoek Kritische Succesfactoren Implementatie Beleid Duurzame Inzetbaarheid December 2011 Koen Lim Astrid van den Hoek."

Verwante presentaties


Ads door Google