De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 2 Thema 2 - Bedrijfstypologieën Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 2 Thema 2 - Bedrijfstypologieën Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 2 Thema 2 - Bedrijfstypologieën Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mailj.p.m.beelen@hr.nlj.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com Profilehttp://www.linkedin.com/in/jbeelenhttp://www.linkedin.com/in/jbeelen Twitterhttp://twitter.com/djiepiehttp://twitter.com/djiepie Fileshare http://med.hro.nl/beejphttp://med.hro.nl/beejp

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejpmed.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: 978-90-01-85024-1 (8 e druk) bezoek de website www.marcusvandam.noordhoff.nlwww.marcusvandam.noordhoff.nl Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: 978-90-01-84180-5 (7 e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: 978-90-01-79718-8 (21 e druk)

6 Planning 31 Aug-Introductieles en Marketing 7 Sept-Bedrijfstypologieën en Dienstverlening 14 Sept-Logistiek 1 en Organisatiestructuren 21 Sept-Organiseren en structureren en Logistiek 2 28 Sept-Financieel Management en MVO 5 Okt-Wet en Regelgeving / Omgevingsinvloeden 12 Okt-Logistiek 3 / Concurrentie en samenwerking 19 Okt-Vakantie 26 Okt-Startups en Proeftentamen 2 Nov-Tentamen 9 Nov-Feedback rapportage

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Proces van Strategisch Management (OM 3.2 – 118)

9 Herhaling Week 1 Marketing

10 Situatieanalyse (OM 3.3) Missie, Visie, Doelstellingen, Strategie (OM 3.3.1/3.4.3) BCG Matrix (OM f3.9 – p129) Concurrentiekrachten (OM f3.14 – p138) SWOT Analyse

11 Strategie

12 BCG-Matrix

13 Concurrentiekrachten

14 SWOT Analyse

15 Week 2 Administratieve Organisatie: Bedrijfstypologieën en Planning & Control

16 Onderwerpen Relatie met andere aspecten Wat is AO? De relatie AO-ICT De AO-bril Bedrijfstypologieën De Informatieladder Processen Casus hotel Planning en control P&C modellen

17 Relatie met andere aspecten Bedrijfskunde: management en organisatie. Gaat over besturen van organisaties! Logistiek: processen bij handel- en productiebedrijven (magazijn en voorraden) Richt zich op besturen van de fysieke goederenstromen en de informatie! Administratieve Organisatie richt zich op besturen van de bedrijfsprocessen en de informatie!

18 Wat is AO? ‘Administratieve Organisatie’: helaas, een verkeerde naam! ‘Administratieve’......: verkeerde vertaling uit het Amerikaans: ‘administration’ =......? …….Bestuur (of regering: ‘Obama administration’)! Dus: Bestuurlijke Organisatie? Nee, want het gaat over bedrijfsprocessen en informatie! Betere naam: Bestuurlijke Informatie Verzorging (BIV). AO en BIV mag allebei! Doelstelling: beheersing van de processen!

19 Dus AO is…. Bestuurlijke informatie verzorging (BIV) Besturen: de tent draaiende houden = beslissingen nemen o.b.v. betrouwbare informatie Betrouwbare informatie = tijdig, juist en relevant Beheersingsinstrument: Planning & Control Waarom ‘Verzorging’?:.......blijkbaar is de gewenste bestuurlijke informatie: geen vanzelfsprekendheid moet dus verzorgd/ingericht/georganiseerd worden! Dat is het vak AO (of: BIV)!

20 De relatie AO-ICT Zonder ICT: briefjes en kaartenbakken. Foutkans? Snelheid? Met ICT: databases in servers en applicaties op desktops. Foutkans? Snelheid? Dus: vastlegging gegevens en oplevering informatie nu geautomatiseerd Maar: geloven is goed, controleren is beter! Zie beroepen als EDP-auditor, Accountant, Informatiemanager Informatiebehoeften: intern en extern Zonder ICT geen AO meer mogelijk. Waarom: complexiteit van organisaties, processen en informatie

21 De AO-bril (of: hoe kijkt een AO’er naar een bedrijf!) Welk soort bedrijven kun je onderscheiden Essentie van het bedrijf: dit bepaalt de typologie van het bedrijf (blz. 15) Essentie: product/dienst, processen, KSF Waarom deze indeling? Toegevoegde waarde in het primaire proces Hoe meet je dit? D.m.v. relatieve aandeel personeelskosten! Voorbeeld: supermarkt versus hotel! Antwoord: vanuit de bedrijfstypologie!

22

23 Bedrijfstypologieën (AO 1.3) Basis-typologieën: Productiebedrijf Handelsbedrijf Dienstverlening Financiële dienstverlening meestal apart Hebben dus verschillende: Producten/diensten Informatiebehoeften/KSF Processen

24 Informatieladder

25 Indeling processen (AO f1.4)

26 Typen processen (OM f8.3)

27 Welke primaire en secundaire processen ken je?

28 Value Chain (OM f8.8)

29 Casus Hotelgast Typologie bedrijf? Welke processen spelen er? Verdienmodel? Wat zijn de belangrijkste kostenposten? Wat is geautomatiseerd? Welke attentiepunten (risico’s)? Wat is de informatiebehoefte van de verschillende functies? Managementinfo (KSF en KPI)?

30 Planning & control (AO H2) Een beheersingsproces en -instrument Doelstelling: Zorgen voor een beheersbare situatie in het bedrijf = mogelijkheid tot bijsturen! Van ZZP’er tot multinational! Van.....managers t.b.v. goede AO of BIV Output afdeling: rapportages, managementinformatie (drie niveau’s!), plandocumentatie, projecten etc.

31 Niveau’s van Planning & Control

32 Strategische sturing (AO 2.2) Missie en strategie Plannen maken over doelstellingen Missie: wat heb ik (als organisatie) de wereld te bieden? Strategie: hoe ga ik dat bereiken? Dus afstemmen van de organisatie op de omgeving! Om de 3 tot 5 jaar evalueren en bijstellen Van te voren managementinformatie vaststellen (KPI) Wie?  Top management! En dan nu weer:…….SMART (p. 25):

33 Formuleer een missie en een strategie voor Cronus

34 Tactische sturing (AO 2.3) De weg er naar toe! Input vanuit strategische sturing Geeft feedback aan strategische sturing Hoe gaat iedere afdeling bijdragen aan missie en strategische doelstellingen? Dus: verdelen strategisch beleid naar afdelingen! Per jaar evalueren en bijstellen Van tevoren managementinformatie vaststellen Wie?  Middle management

35 Doelstellingenpyramide

36 Bepaal een strategische doelstelling en vertaal deze naar tactische en operationele doelstellingen

37 Operationele sturing (AO 2.4) Processen, mensen en middelen Input vanuit tactische sturing Geeft feedback aan tactische sturing Is vertaalslag van beleid naar uitvoering m.b.v.: Geld: goede besteding? Processen en systemen: optimaal ingericht? Medewerkers: goed gemotiveerd? Dus: vertalen tactisch beleid naar dagelijkse activiteiten! Bijstellen en evalueren: per dag, per week (teamoverleg) Wie?  Groepsleiders, ‘werkvloer bazen’ etc.

38 P&C modellen (AO 2.5) Deming circle: plan-do check-act! Business Balanced Scorecard: brede aanpak! INK managementmodel: zelfdiagnose!

39 Drie groepen Analyseer elk één model Vragen: 1. Wat staat centraal in het model? 2. Welke voordelen? 3. Welke nadelen? 4. Is m.n. toepasbaar op?

40 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 2 Thema 2 - Bedrijfstypologieën Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."

Verwante presentaties


Ads door Google