De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We laten die mensen wel eens zien wat onze kunst is. ~Hendrick Henrichs Tashina Vandenbussche 1BaSWb IV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We laten die mensen wel eens zien wat onze kunst is. ~Hendrick Henrichs Tashina Vandenbussche 1BaSWb IV."— Transcript van de presentatie:

1 We laten die mensen wel eens zien wat onze kunst is. ~Hendrick Henrichs Tashina Vandenbussche 1BaSWb IV

2 Citaat door jongere (Sjors Sjoares) Sinds 1995 brokkelt de gevestigde cultuur af. Mozart, Bach… interesseert de jongeren niet meer. Ik zie meer graffiti. We laten mensen wel eens zien wat onze kunst is. Geciteerd in Rotterdamse kunststichting.

3 Vraag van Hendrick Henrichs Kan cultuureducatie de gesignaleerde kloof tussen jeugdcultuur en de gevestigde cultuur overbruggen? Antwoord vinden: Kenmerken jeugdcultuur Autonome jeugdcultuur? Mogelijkheid cultuureducatie

4 Culturele kloof Verhouding gevestigde cultuur – jeugdcultuur stijgt. Sinds 1995 minder participatie aan gevestigde cultuur. Gevreesd voor vergrijzing van publiek -> uitsterving.

5 Gevestigde cultuur In theaters, musea, operazalen,… 3 Kenmerken: Geloofwaardig Gesubsidieerd Niet – commercieel Tegenover staat massacultuur = voorkeuren beïnvloedt door massamedia (sport, winkelen,…).

6 Jeugdcultuur Leefstijlen, muziekvoorkeuren,… Geen plaats voor oudere massacultuur en gevestigde cultuur.

7 Een wereld apart

8 Culturele vrijetijdsbesteding Onderzoek Kujik en Sikkema (1997) : Jongste => oudere leeftijdscategorie: actieve beoefening van culturele activiteiten neemt af. Oorzaak: Huiswerk, zorgtaken, vrijetijdsbestedingen. Sommige culture activiteiten populairder: muziekinstrument bespelen,… Belangstelling toeneemt ?=> belangstelling andere culturele activiteiten ook te wekken.

9 Ontwikkelingsfasen en cultuur Rainer Dollase onderscheidt 3 fasen: Stijgingsfase ( 10 – 16j) Plateaufase (16 – 25j) Dalingsfase (25<) Later wordt familie, gezin, werk,… belangrijk => minder tijd voor cultuur. Dollase eindigt met vb van iemand die toch nog ‘goed terechtkwam’. Hij besluit: ‘Uit de jeugdcultuur van vandaag komen de concert – abonnementenvan morgen.’

10 Bronnen Tekstreferentie: (Hendrik Henrichs 1999) Apa basistekst: Henrichs, H., (1999), 'We laten die mensen wel even zien wat onze kunst is': jeugdcultuur, gevestigde cultuur en cultuureducatie, Boekmancahier, 40, 148 – 153.


Download ppt "We laten die mensen wel eens zien wat onze kunst is. ~Hendrick Henrichs Tashina Vandenbussche 1BaSWb IV."

Verwante presentaties


Ads door Google