De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quality Management: METHODEN TECHNIEKEN PROCESVERBETERIN G 11-11-2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quality Management: METHODEN TECHNIEKEN PROCESVERBETERIN G 11-11-2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Quality Management: METHODEN TECHNIEKEN PROCESVERBETERIN G 11-11-2013 1

2 2

3 AGENDA ITEM Wat is procesverbeteren? Wat is procesverbeteren? Total Quality management Total Quality management Theory Of Constraints - TOC Theory Of Constraints - TOC Lean Lean Lean-6sigma Lean-6sigma Kiezen uit verbetertechnieken Kiezen uit verbetertechnieken BPM Maturity en verbetertechnieken BPM Maturity en verbetertechnieken De opdracht. De opdracht. 11-11-2013 3

4 Er is een opdracht  “Proces verbeterings opdracht” ◦ Voor 3 casussen toepassen QM ◦ Opdracht op zich moet met een voldoende worden afgerond. ◦ Inleveren week 9 11-11-2013 4

5  Er worden cases uitgereikt en aan de hand daarvan moeten procesverbeteringsvoorstellen worden uitgevoerd. ◦ Case oplossing op basis van TOC ◦ Case oplossing op basis van Lean ◦ Case oplossing op basis van SixSigma 11-11-2013 5

6  Effectiever - doeltreffender  Efficiënter - doelmatiger  Productiever - Sneller - Doorlooptijdverkorting  Hogere kwaliteit - duurzamer  Hogere klant tevredenheid  Hogere arbeidsvreugde (het nieuwe werken)  Betere maatschappelijke verantwoordelijkheid 11-11-2013 6

7 7

8 8

9  Het verschaffen van inzicht in de huidige procesgang (IST situatie) als basis voor analyses en het bepalen van verbetermogelijkheden;  Het hebben van een uitgangspunt voor het doen van analyses en het maken van een (her)ontwerp om te komen tot nieuwe processen;  Het krijgen van de mogelijkheid om de nieuwe werkwijze integraal te testen (in plaats van bijvoorbeeld alleen het uitvoeren van een (technische) systeemtest).  Het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van veranderingen op de procesgang: impactanalyse;  Het krijgen van inzicht in de vernieuwde procesgang ten behoeve van communicatie (kennisoverdracht) hierover;  Het verschaffen van inzicht in IST en SOLL ten behoeve van het bepalen van het migratiepad - “if you don’t know where you’re going to, any road will take you there”; 11-11-2013 9

10 10

11 11-11-2013 11

12 11-11-2013 12

13 11-11-2013 13

14 11-11-2013 14 Keith Harrison-Broninski

15 11-11-2013 15 Real World Model World Current Business Processes Gap Analysis Change Management Future Business Processes Change Management Change Management As-Is ModelTo-Be Model Islands of Stability FUTURE STATE DESIGN CURRENT STATE UNDERSTANDINGMIGRATION APPROACH

16  Elk transformatie- of verandertraject in een organisatie komt, ongeacht het type verandering, grofweg neer op de overgang (migratie) van een bestaande (IST) situatie naar een nieuwe (SOLL) situatie.  Om inzicht in IST te verkrijgen en analyses te kunnen uitvoeren is een stuk vastlegging van de bestaande processen (process mapping) vereist. Bepaling van de SOLL-situatie is meer dan vastlegging: er kan sprake zijn van analyse, simulatie en (her)ontwerp.  Business Process Improvement (BPI), ofwel procesverbetering is een specifiek type verandertraject en betreft het optimaliseren van processen. Bij optimaliseren wordt gezocht naar op zich zelf staande verbeteringen van het proces binnen de grenzen van de huidige structuren (technisch, informatievoorziening en organisatie). 11-11-2013 16

17 .. 11-11-2013 17


Download ppt "Quality Management: METHODEN TECHNIEKEN PROCESVERBETERIN G 11-11-2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google