De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma opdrachten methoden klasse variabelen en Geheugen objecten klasse zijn gegroepeerd in hebben als type veranderen bewerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma opdrachten methoden klasse variabelen en Geheugen objecten klasse zijn gegroepeerd in hebben als type veranderen bewerken."— Transcript van de presentatie:

1 Programma opdrachten methoden klasse variabelen en Geheugen objecten klasse zijn gegroepeerd in hebben als type veranderen bewerken

2 Values versus Pointers Color c; Rect r; class Rect struct Color c 0 0 R G 0 B 255 10 30 Left Right 20 Top 40 Bottom c = new Color(255,0,0); new Rect(10,20,30,40); null r r =

3 Methoden met een resultaat private double kwadraat (double x) { return x*x ; } type van het resultaat waarde van het resultaat in speciale return-opdracht

4 Methoden met een resultaat nSchrijf methodes omtrek en diagonaal met een Rect als parameter, die dat uitrekenen public int omtrek (Rect r) { } return 2*(br+h); Left Top Right Bottom int br = r.Right-r.Left; int h = r.Bottom-r.Top; br h public double diagonaal(Rect r) { } return Math.Sqrt(a*a + b*b); int a = r.Right-r.Left; int b = r.Bottom-r.Top; a 2 + b 2 = c 2

5 Cirkel- klikker } { protected override void OnDraw(Canvas c) { base.OnDraw(c); } public MijnView(Context c) : base(c) { this.Touch += raakAan; } class MijnView : View public void raakAan(object o, TouchEventArgs tea) { } } c.DrawCircle(p.X, p.Y, 50, new Paint()); x = tea.Event.GetX(); y = tea.Event.GetY(); this.Invalidate(); float x, y; PointF p; p = new PointF(x, y); if (p != null)

6 if-opdracht opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde niet geldt if (temperatuur<0) uitvoer.Text = "Het vriest!”; else uitvoer.Text = "Het dooit."; opdracht wordt alleen uitgevoerd als voorwaarde geldt

7 Syntax van opdrachten opdracht (), ;expressie klasse naam object expressie. methode naam =expressie;variabele property naam += returnexpressie; if)(expressieopdrachtblok opdrachtelse

8 Cirkel- klikker } { protected override void OnDraw(Canvas c) { base.OnDraw(c); } public MijnView(Context c) : base(c) { this.Touch += raakAan; } class MijnView : View public void raakAan(object o, TouchEventArgs tea) { } } c.DrawBitmap(b, p.X, p.Y, new Paint()); x = tea.Event.GetX(); y = tea.Event.GetY(); this.Invalidate(); float x, y; PointF p; p = new PointF(x, y); if (p != null) met bitmap b = BitmapFactory.DecodeResource (...Icon...); Bitmap b;

9 Punten- klikker } { protected override void OnDraw(Canvas c) { base.OnDraw(c); } public MijnView(Context c) : base(c) { this.Touch += raakAan; } class MijnView : View public void raakAan(object o, TouchEventArgs tea) { } } c.DrawBitmap(b, p.X, p.Y, new Paint()); x = tea.Event.GetX(); y = tea.Event.GetY(); this.Invalidate(); float x, y; PointF p; p = new PointF(x, y); foreach( PointF p in alles) met bitmap b = BitmapFactory.DecodeResource (...Icon...); Bitmap b; List alles = new List ( ) ; alles.Add(p);

10 Syntax van opdrachten opdracht (), ;expressie klasse naam object expressie. methode naam =expressie;variabele property naam += returnexpressie; if)(expressieopdrachtblok opdrachtelse typeexprinnaamforeach()opdracht

11 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { } class KompasView : View Bitmap b; canv.DrawBitmap(b, 0, 0, verf); BitmapFactory.Options opties = new BitmapFactory.Options(); opties. InScaled = false; b = BitmapFactory. DecodeResource ( ); c.Resources, Resource. Drawable. UU1024, opties

12 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource (...UU...); } class KompasView : View Bitmap b; canv.DrawBitmap(b, 0, 0, verf);

13 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource (...UU...); } class KompasView : View Bitmap b; canv.DrawBitmap(b, 0, 0, verf);

14 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource (...UU...); } class KompasView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { } Bitmap b;float Schaal;float Hoek;, ISensorListener canv.DrawBitmap(b, mat, verf); Schaal = this.Width / b.Width; Matrix mat = new Matrix(); mat.PostScale(Schaal, Schaal); mat.PostRotate(- Hoek); mat.PostTranslate(Width/2, Height/2); mat.PostTranslate(-b.Width/2, -b.Height/2); Hoek = s.Values[0]; this.Invalidate( ); SensorManager sm = c. GetSystemService(...); sm.RegisterListener(this,...Orientation... );

15 Interface nIn de library nIn je eigen programma interface ISensorListener { } public void OnSensorChanged(SensorEvent s); class KompasView : View { } public KompasView(Context c) : base(c) {...... } public OnDraw(Canvas c) {...... } public void OnSensorChanged(SensorEvent s) {...... }, ISensorListener wat is er nodig om een ISensorListener te zijn? deze methode! ik beloof een ISensorListener te zijn en implementeer dus de methode!

16 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource (...UU...); } class KompasView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { } Bitmap b;float Schaal;float Hoek;, ISensorListener canv.DrawBitmap(b, mat, verf); Schaal = this.Width / b.Width; Matrix mat = new Matrix(); mat.PostScale(Schaal, Schaal); mat.PostRotate(- Hoek); mat.PostTranslate(Width/2, Height/2); mat.PostTranslate(-b.Width/2, -b.Height/2); Hoek = s.Values[0]; this.Invalidate( ); SensorManager sm = c. GetSystemService(...); sm.RegisterListener(this,...Orientation... );

17 Kompas } { protected override void OnDraw(Canvas canv) { base.OnDraw(canv); } public KompasView(Context c) : base(c) { b = BitmapFactory.DecodeResource (...UU...); } class KompasView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { } Bitmap b;float Schaal;float Hoek;, ISensorListener canv.DrawBitmap(b, mat, verf); Schaal = this.Width / b.Width; Matrix mat = new Matrix(); mat.PostScale(Schaal, Schaal); mat.PostRotate(- Hoek); mat.PostTranslate(Width/2, Height/2); mat.PostTranslate(-b.Width/2, -b.Height/2); Hoek = s.Values[0]; this.Invalidate( ); SensorManager sm = c. GetSystemService(...); sm.RegisterListener(this,...Orientation... ); is een geldige ISensorListener want zijn klasse heeft deze methode

18 Gestures pinch nTouch uraak het scherm aan nDrag uverplaats iets nSwipe uveeg weg nPinch uknijp om te verkleinen

19 pinch- Kompas } { public void RaakAan( object o, TouchEventArgs tea ) { class KompasView : View Bitmap b;float Schaal;float Hoek;, ISensorListener v1=new PointF( tea...GetX(), tea...GetY() ); } v2=new PointF( tea...GetX(1), tea...GetY(1)); if (tea...PointerCount==2) { if (tea...Action==...Pointer2Down) { } float afst = afstand(v1, v2); float start = afstand(s1, s2); float factor = afst / start; this.Schaal = oudeSchaal * factor; this.Invalidate(); PointF v1, v2; PointF s1, s2; s1=v1; s2=v2; float oudeSchaal; oudeSchaal = Schaal; pinch

20 Gesture-detection pinch nTouch nDrag nSwipe nPinch nRotate nAlles tegelijk n3-vinger beweging niet zo moeilijk iets ingewikkelder erg lastig

21 Gestures

22 Gesture-detection pinch nTouch nDrag nSwipe nPinch nRotate nAlles tegelijk n3-vinger beweging njouw innovatieve gesture niet zo moeilijk iets ingewikkelder erg lastig laten herkennen door library toch zelf doen?

23 Gesture-detection pinch nTouch nDrag nSwipe nPinch nRotate nAlles tegelijk n3-vinger beweging niet zo moeilijk iets ingewikkelder erg lastig laten herkennen door library Hoe?

24 Kompas met Gesture detector { public void RaakAan(..., TouchEventArgs tea ) { class KompasView : View float Schaal; } this.Schaal = oSchaal * factor; this.Invalidate(); public KompasView(Context c) : base(c) {...... } this.Touch += RaakAan; public void OnDraw(Canvas canv) {......Schaal.........ingewikkeld gedoe...

25 Kompas met Gesture detector { public void RaakAan(..., TouchEventArgs tea ) { class KompasView : View float Schaal;, IOnScaleGestureListener } this.Schaal = oSchaal * factor; this.Invalidate(); public void OnScale(ScaleGestureDetector d) { } this.Schaal = Schaal * d.ScaleFactor; this.Invalidate(); public KompasView(Context c) : base(c) {...... } this.Touch += RaakAan; det = new ScaleGestureDetector(c, this); ScaleGestureDetector det; public void OnDraw(Canvas canv) {......Schaal.........ingewikkeld gedoe... det. OnTouchEvent ( tea ); krijgt een seintje als het zover is belooft te kunnen luisteren

26 SensorManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { }, ISensorListener this,......SensorType. Orientation... x = s.Values[0]; SensorManager sm =......; sm.RegisterListener (, SensorDelay.Ui ); } Temperature Pressure Light Proximity HeartRate Normal if (s.SensorType.Type==SensorType.Light) Location meet bijna alles Game

27 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { }, ISensorListener this,......SensorType. Orientation... x = s.Values[0]; SensorManager sm =......; sm.RegisterListener (, SensorDelay.Ui ); } if (s.SensorType.Type==SensorType.Light) meet GPS-positie

28 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { }, ISensorListener this,......SensorType. Orientation... x = s.Values[0]; LocationManager lm =......; lm.RequestLocationUpdates (, SensorDelay.Ui ); } if (s.SensorType.Type==SensorType.Light) meet GPS-positie

29 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { }, ISensorListener, this x = s.Values[0]; LocationManager lm =......; lm.RequestLocationUpdates ( ); } if (s.SensorType.Type==SensorType.Light) meet GPS-positie......

30 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnSensorChanged(SensorEvent s) { }, ILocationListener, this x = s.Values[0]; LocationManager lm =......; lm.RequestLocationUpdates ( ); } if (s.SensorType.Type==SensorType.Light) meet GPS-positie......

31 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnLocationChanged(Location loc) { }, ILocationListener, this x = s.Values[0]; LocationManager lm =......; lm.RequestLocationUpdates ( ); } meet GPS-positie......

32 LocationManager } { public MijnView(Context c) : base(c) { class MijnView : View public void OnLocationChanged(Location loc) { }, ILocationListener, this noord = loc.Latitude; oost = loc.Longitude; LocationManager lm =......; lm.RequestLocationUpdates ( ); } meet GPS-positie......

33 Practicumopgave: Running App

34 Running App n Knoppen n Statusregel n Kaart ugelopen track upositie met orientatie Brainstorm-idee: drag pinch

35 Kaartmateriaal CC-BY-4.0 licentie 10MB per blad

36 Kaartmateriaal op de practicumsite 1km = 400 pixels

37 Kaartprojectie o Geografisch nRD-kilometergrid public PointF Geo2RD ( PointF geo ) { return rd; } const double fi0 = 52.15517440; const double lam0 = 5.38720621; const double x0 = 155000.00; const double y0 = 463000.00; double fi = geo.X; double lam = geo.Y; double dFi = 0.36 * (fi - fi0); double dLam = 0.36 * (lam - lam0); double dFi2 = dFi * dFi; double dFi3 = dFi2 * dFi; double dLam2 = dLam * dLam; double dLam3 = dLam2 * dLam; double dLam4 = dLam3 * dLam; double x = x0 + 190094.945 * dLam - 11832.228 * dFi * dLam - 114.221 * dFi2 * dLam- 32.391 * dLam3 - 0.705 * dFi - 2.340 * dFi3 * dLam - 0.608 * dFi * dLam3 - 0.008 * dLam2 + 0.148 * dFi2 * dLam3; double y = y0 + 309056.544 * dFi + 3638.893 * dLam2 + 73.077 * dFi2 - 157.984 * dFi * dLam2 + 59.788 * dFi3 + 0.433 * dLam - 6.439 * dFi2 * dLam2 - 0.032 * dFi * dLam + 0.092 * dLam4 - 0.054 * dFi * dLam4; PointF rd = new PointF((float)x, (float)y); in graden in meters op de practicumsite


Download ppt "Programma opdrachten methoden klasse variabelen en Geheugen objecten klasse zijn gegroepeerd in hebben als type veranderen bewerken."

Verwante presentaties


Ads door Google