De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenkomst bij de begrafenis van Chris Rupke Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenkomst bij de begrafenis van Chris Rupke Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Samenkomst bij de begrafenis van Chris Rupke Welkom

2 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

3 Gezang 175C

4 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

5 LvdK 14: 1, 2, 5 1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

6 LvdK 14: 1, 2, 5 2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

7 LvdK 14: 1, 2, 5 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

8 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

9 LvdK 444: 1, 2, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

10 LvdK 444: 1, 2, 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

11 LvdK 444: 1, 2, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

12 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

13 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

14 1 Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163: 1, 2, 3

15 2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwen Naam. Gezang 163: 1, 2, 3

16 3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan. In rust met U, die mij hebt voortgeleid. Gezang 163: 1, 2, 3

17 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

18 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

19 LvdK 300: 1, 4, 6 1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

20 LvdK 300: 1, 4, 6 4 Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan: Heer, laat ons dan niet ontbreken, want de traagheid grijpt ons aan.

21 LvdK 300: 1, 4, 6 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gist'ren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

22 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

23 Opwekking 407 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

24 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

25 Opwekking 407 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

26 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

27 Opwekking 407 Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

28 Opwekking 407 Refrein: Dan zingt mijn ziel ) tot U, o Heer mijn God: )2x hoe groot zijt Gij, ) hoe groot zijt Gij! )

29 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3

30 Gezang 182E 4-stemmig

31 Liturgie ds. K. Harmannij LvdK14:1, 2, 5 LvdK444:1, 2, 3 L Psalm39: Gezang163:1, 2, 3 Job19:23- 27 LvdK300:1, 4, 6 Opwekking407:1, 2, 3


Download ppt "Samenkomst bij de begrafenis van Chris Rupke Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google