De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

450 regionale mkb’ers georganiseerd in collectieve korte ketens Innovatief, duurzaam en coöperatief ondernemen In de regio – met de regio – voor de regio.

Verwante presentaties


Presentatie over: "450 regionale mkb’ers georganiseerd in collectieve korte ketens Innovatief, duurzaam en coöperatief ondernemen In de regio – met de regio – voor de regio."— Transcript van de presentatie:

1 450 regionale mkb’ers georganiseerd in collectieve korte ketens Innovatief, duurzaam en coöperatief ondernemen In de regio – met de regio – voor de regio Voor alle dia ’ s geldt : naar volgende of vorige dia met de rechter of linker pijltjestoets

2 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 2

3 3 Preferred coöperatie - Kennisin stelling en Maatschappelij ke organisaties Regionale & lokale overheden Ca. 450 ondernemers in de regio partners in EU

4 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 4 Organigram

5 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 5 Klik 1 x met de muis op het zwarte vlak om de film te starten. Druk op de rechter pijltjestoets om naar de volgende sheet te gaan.

6 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 6 > 100 kennisvragen in de regioSamen lerenSamen werken

7 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 7 SUT-Coöperatie Stadscoöperatie Heerlijk Groningen De laagveengordel Het stedelijk veld Groningen = Stad en ommeland

8 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 8

9 9 Scholen samen met andere regiopartners Bijzonder Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen Kenniscreatie in de praktijk, met de praktijk Praktijkonderzoek naar alliantievorming en nieuwe duurzame coöperatieve businessmodellen Volgens de methode van de Kenniswerkplaats

10 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 10 Organiseren van masterclasses met een brede samenstelling van overheden, ondernemers, organisaties en onderwijs, om tot gedeelde kennisvragen te komen. Expertbijeenkomsten met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties, ondernemers en onderwijs om de vragen te ordenen. Uitvoering van leerprojecten door studenten, met coaching door docenten en experts. Delen van de projectresultaten en formuleren van de vervolgvragen. Werkbijeenkomsten van ondernemers, docenten en studenten om de kennisvragen te vertalen in van leer- en samenwerkingsprojecten.

11 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 11 Gezondheid, demografie & welzijn Voedselzekerheid, duurzame landbouw & bio-economie Zekere, schone & efficiënte energie Schone &veilige watervoorziening Smart Specialisation Strategy Landschap, veeteelt, akkerbouw & voedsel Energie, water & biobased economy Leefomgeving, gezondheid, & sociaal welzijn Coöperatie nieuwe stijl (werken in allianties) Jongeren & start-ups / Ne(x)twork

12 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 12 d.m.v. bouwen van regionale ketens nieuwe bedrijfsvormen, verdienmodellen & onderwijsprogramma’s

13 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 13 Bouwen van de ketens Werken in de ketens Onderzoeken van de ketens Kennis over: Businesscases in de ketens Slimme specialisaties in de ketens Verdienmodellen in de ketens

14 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 Out of the box denken? Ken je eigen box Wat zit daar allemaal wel niet in 14

15 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 Waarin ben je onderscheidend? Hoe kun je iets nieuws bijdragen? Slimme specialisaties Coöperatief organiseren in de regio 15

16 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 16 Sleutelwoorden: ketenvorming, samenwerking, coöperatie Denk groter dan lokaal en streek  het stedelijk veld / de stadsregio Groningen Smart specialisation  op basis van RIS 3:  laat zien waarin je als regio bijzonder bent;  wat kunnen andere regio’s van je leren;  ontwikkel je sterke punten;  doe dit SMART  maak een break down naar ondernemers: waar en hoe kunnen zij zich SMART specialiseren Systeeminnovatie binnen en tussen organisaties is essentieel

17 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 17 Dit is een leer- en veranderingsproces voor alle spelers in de triple helix. Onderwijs & onderzoek speelt een actieve rol voor de werkgelegenheid door flexibel en ondernemend in te spelen op vragen vanuit de regio. Overheden hebben een nieuwe rol als actieve meedenkers en facilitators. Zij maken innovaties mede mogelijk en effenen de weg naar fondsen. Ondernemers kijken verder dan hun eigen zaak en winst. Zij krijgen inzicht in gezamenlijk belang, resultaten en waardevermeerdering op de langere termijn.

18 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 18

19 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 Korte keten op lokale schaal Producent Eindgebruiker Een voorbeeld: De regionale voedselketen 19 Dit werkt niet

20 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 voesdel- makelaar Produceren Grootverbruikers Individuele consumeten Opslag & Transport Recycling Verwerken Regionale Korte keten op regionale schaal 20

21 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 food agent ProducentenGrootverbruikers Verwerkers Regional 21

22 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 Proces in 5 stappen: Large scale consumer(s) Wat is hun vraag? Wat hebben zij nodig? ProducersProcessores & Wat kunnen zij leveren? 1 Matches en mismatches 22

23 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 2 Verwerkers Slimme specialisaties MKB: Richt je op de regionale vraag Vind nieuwe business cases Onderneem coöperatief met je collega’s in de regio Bouw een regionale keten Doe een coöperatief aanbod aan de grote consument 23

24 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 3 Verbruikers Formuleer je intenties: wil je werken met regionale aanbieders? Wees een betrouwbare partner Strategie & beleid van de grootverbruikers 4343 Samenwerkingsovereenkomst & proef op de som & & Consumers ProducersProcessors Start een regionale pilot Train je food agent Bouw trainings- en onderwijsprogramma’s 24

25 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 food agent Producers Large scale consumers Processors Regional 5 Testen, leren & verbeteren Observeer & leer: wat werkt & wat moet beter Acceleratie en stabilisatie Rust niet uit op je lauweren, maar blijf leren en ontwikkelen 25

26 Gebiedscoöperatie Westerkwartier – November 2015 26 1 Akkerbouw, veerteelt & voedsel Onderzoek naar Regionale voedselmakelaar (lopend) REFRAME (INTERREG 5B – status: ontwikkeld & ingediend)) RAAK-onderzoek Korte Keten (status: ontwikkeld & ingediend) Regional Food Chain (Erasmus+ / lopend) Onderzoek Natuurvlees uit de regio (lopend) Onderzoek Duurzaam graslandbeheer (lopend) 2 Energie, water & biobased economy Projectontwikkeling met kennisvragen op agenda voor oktober / november / december 3 Gezondheid, zorg & sociaal Plattelandshuis (lopend) Innovatieboerderij (lopend) Healthy Region – Pilot in Oldehove (lopend) + voorbereiding grensoverschrijdend coöperatieproject met HANNN 4 Jong eren NE(X)TWORK (lopend) FEM-Office 5 Landschap & recreatie Marumer Lage (afgerond)  doorontwikkeling naar beheermodel Levend Landschap met nieuwe beheermodellen (lopend)

27


Download ppt "450 regionale mkb’ers georganiseerd in collectieve korte ketens Innovatief, duurzaam en coöperatief ondernemen In de regio – met de regio – voor de regio."

Verwante presentaties


Ads door Google