De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijken naar Kinderen Week 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijken naar Kinderen Week 5"— Transcript van de presentatie:

1 Kijken naar Kinderen Week 5
Jacqueline Koopmans Docentenkamer PH 01.12

2 Inhoud week 5 Observeren binnen de VVE DVD Babies (Kijken naar kinderen) Bespreken voortgang huiswerkopdrachten 4.1 A en B Terugkoppeling opdracht ‘gestructureerd registreren’ Kind observaties Kind volgsystemen Toetsen Observeren pedagogische kwaliteit (NCKO monitor) (Gelezen: hoofdstuk 11 Pedagogisch kader 0 – 4)

3 Kijken naar Kinderen.. Overal ter wereld groeien kinderen op binnen hun eigen unieke omgeving Elk kind kent dezelfde basisbehoeften ongeacht de cultuur waarin het zich bevindt of de opvoeding die het krijgt (nature) De omgeving heeft echter een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen (nurture).

4 Film: Babies https://vimeo.com/30328533
We gaan nu met elkaar ‘kijken naar kinderen’ door een fragment te bekijken van de film Babies (vanaf 42:40) https://vimeo.com/ Babies volgt vier baby’s in vier verschillende landen: Japan, Namibië,Verenigde Staten en Mongolië Observatieopdracht: Wat zie je voor verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende kinderen?

5 Voortgang huiswerkopdrachten
Vragen en/of onduidelijkheden?

6 Oefening gedragsobservatie:
Vorige week zijn jullie aan de slag gegaan met het maken van een registratieformulier. Hiervoor hebben jullie eerst afspraken gemaakt over de volgende punten: Wat is het doel van jullie observatie? Wat is de centrale observatievraag en de deelvragen? Welk gedrag gaan jullie observeren? (operationaliseren!) Wie gaan jullie observeren? Eén persoon, een groep mensen of een interactie? Wanneer en in welke situatie/ activiteit/ gebeurtenis? Hoe vaak en hoelang gaan jullie observeren? Is er sprake van time sampling of event sampling? Op welke manier gaan jullie de observatie registreren? Kies je voor een bepaalde methode? Bijvoorbeeld door te turven of maken jullie een observatielijst met categorieën? Omschrijf bij het gebruik van categorieën wat er precies mee bedoeld wordt (wat bedoelen jullie bijvoorbeeld met soms/ vaak) Jullie hebben vandaag jullie registratieformulier meegenomen! Plenaire werkvorm: Studenten presenteren kort aan de groep hun gemaakte registratieformulier. Wat waren jullie ervaringen? Welke keuzes hebben jullie gemaakt? Wat hebben jullie geleerd?

7 Observeren binnen VVE methoden
Hulpmiddelen voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen zijn in de meeste VVE methoden opgenomen De methoden verschillen echter in visie over de manier waarop (een deel van) de ontwikkeling van het kind gestimuleerd zou moeten worden Iedere methode heeft zijn eigen aandachtspunten, accenten en werkwijze voor het beoordelen van het ontwikkelingsverloop, het plannen van activiteiten en het regelen van de afstemming met ouders. In de ene methode wordt bijvoorbeeld wèl gebruik gemaakt van toetsen en in de andere niet Er bestaan ook observatielijsten voor het volgen van de ontwikkeling van jonge kinderen die niet aan de VVE methoden zijn gebonden De inhoud en het gebruik van deze instrumenten moeten dan wel passen bij de visie en het pedagogisch beleid van het kindercentrum.

8 Kind volgsystemen/ observatiemethoden

9 Een kindvolgsysteem Een systematische werkwijze om kinderen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen te kunnen inspelen. Met behulp van aandachtspunten uit observatie- of vragenlijsten wordt bijgehouden wat het kind doet en/of kan doen. Soms wordt er ook gewerkt met toetsen of testen.

10 Naast de dagelijkse observaties wordt er binnen de VVE steeds meer gebruik gemaakt van toetsen en testen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen

11 Waar denk je aan bij het toetsen van jonge kinderen?

12 Kritische blik m.b.t. het toetsen van jonge kinderen

13 En wat vind jij van het toetsen van jonge kinderen???

14 Een aantal aandachtspunten bij het toetsen
van jonge kinderen: Bij jonge kinderen is het moeilijk om betrouwbare en valide ontwikkelingsgegevens te verzamelen De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt sprongsgewijs, met meestal een sterke vooruitgang op een bepaald ontwikkelingsgebied. De andere ontwikkelingsgebieden lijken dan even stil te staan, een achterstand die vaak kort daarna in snel tempo weer wordt ingehaald De ontwikkeling van jonge kinderen wordt erg beïnvloed door de omgeving. Prestaties van jonge kinderen zijn erg afhankelijk van hun welbevinden en van kenmerken in de situatie waarin die prestaties worden gevraagd Toets- en testprestaties van jonge kinderen kunnen gemakkelijk worden beïnvloed door kenmerken van de toets- of testsituatie.

15 Niet alleen de kinderen worden geobserveerd……
Maar bijvoorbeeld ook de begeleidingsvaardigheden, de interactievaardigheden, het taalniveau van de pedagogisch medewerkers, de brandveiligheid en de pedagogische leefomgeving worden gecontroleerd en getoetst op kwaliteit

16 Observeren pedagogische kwaliteit
De NCKO- kwaliteitsmonitor is een instrument waarmee kinderopvangorganisaties zelf op relatief eenvoudige wijze de pedagogische kwaliteit van de opvang kunnen inschatten. Het maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de opvang zijn en op welke concrete punten de kwaliteit (verder) verbeterd kan worden Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe met de NCKO kwaliteitsmonitor?

17 Na de lesbijeenkomst Verder werken aan opdrachten 4. 3 + 4
Na de lesbijeenkomst Verder werken aan opdrachten  let op: in week 8 uitwerking van huiswerkopdrachten uitgeprint meenemen! Voorbereiden op presentatie Week 6 + 7: presentaties observatiemethoden VVE (volgens planning) Maar voor nu: Alvast een fijne kerstvakantie!!


Download ppt "Kijken naar Kinderen Week 5"

Verwante presentaties


Ads door Google