De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstellingen van Technisch Ontwerpen en hoe deze te beoordelen Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstellingen van Technisch Ontwerpen en hoe deze te beoordelen Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen van Technisch Ontwerpen en hoe deze te beoordelen Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente

2 Doel van deze werkgroep  Inzicht krijgen in doelen van technisch ontwerpen (in VO)  En de vraag of, en eventueel hoe, deze te toetsen Opzet werkgroep:  Motivatie voor het onderzoek  Zelf aan de slag met doelstellingen en eindtermen  Eerste data, onder voorbehoud

3 Waarom technisch ontwerpen?  Vaardigheden spelen toenemende rol in het VO  Technisch ontwerpen is daarvan één  Beteren voorbereiding op vervolgopleiding  Motivatie voor technische opleidingen  Technisch ontwerpen VO vs. vervolgonderwijs  Technisch ontwerpen NLT / Technasium zijn ‘nieuwe experimenten’  Start: wat betekent Technisch Ontwerpen in VO?  Congruentie van doelstellingen is de basis  Indicatie voor mate van invoering / succes ?!

4 Technisch ontwerpen in het VO  Technisch ontwerpen geïntegreerd in monovakken:  Techniek 12+, Techniek 15+  (sinds vele jaren)  Natuur, leven en technologie  (NLT, top-bottom initiatief, sinds 2007)  Het vak O&O, in het Technasium  (bottom-up initiatief, sinds enkele jaren)

5 Wat is Technisch ontwerpen?  Ontwerpen:  samenwerken  productgerichtheid  inventiviteit  plannen en organiseren  Onderzoeken:  doorzetten  individueel werken  procesgerichtheid  kennisgerichtheid

6 Technisch Ontwerpen: doelstellingen…  Waarom willen we technisch ontwerpen aanleren bij leerlingen?

7 Doelstellingen toetsen…  Hoe zouden de door u gestelde doelen kunnen worden getoetst?

8 Doelstellingen meten…  Welk niveau, verwacht u, zullen leerlingen kunnen bereiken voor de gestelde doelen?

9 Congruentie van doelen en eindtermen? Evaluation model (adapted from Stake, 1967, zie ook van den Akker, 1998) INPUT -curriculum -teacher characts -school culture -infrastructure -students backgr  Congruent?  -curriculum -teacher characts -school culture -infrastructure -students backgr PROCESS -class. Practices -assessment - curr coverage -opportunity to learn  Congruent?  -class. Practices -assessment - curr coverage -opportunity to learn OUTCOMES -students achievement -studs attitudes -studs participation  Congruent?  -students achievement -studs attitudes -studs participation INTENDEDACTUAL  Contingent?   Contingent?   Contingent?   Contingent? 

10 Wat betekent afhankelijk, congruent? En is dat goed / nodig?  Worden gestelde doelen bereikt? (Fullan & Stiegelbauer, 1991)  Maar ook: zijn gestelde doelen reëel?  Nieuwe doelen doorvoeren kost tijd (ook Fullan!)  Docent speelt cruciale rol

11 Onderzoeksvragen  Overall: hoe kan Technisch Ontwerpen goed worden geïmplementeerd in het VO?  Voor nu:  Wat zijn de doelstellingen en ervaren eindtermen van betrokkenen bij het implementeren van technisch ontwerpen binnen het technasium en hoe congruent zijn deze percepties binnen de verschillende groepen?  In hoeverre is er congruentie tussen doelstellingen en eindtermen van verschillende groepen betrokkenen bij het implementeren van technisch ontwerpen in het Technasium?

12 Methodologie  Perceptie van doelstellingen in kaart brengen van leerlingen, docenten, opdrachtgevers en directie  Interview, enquête  Vergelijking met documenten die doelen en eindtermen benoemen zoals landelijke documenten, opdrachten

13 Eerste data: mooie lijst met doelen kennis maken met technische vervolgopleidingenleren problemen uit de echte wereld op te lossen kennis maken met technische beroepen verdieping van natuurkunde / scheikunde / biologie / de samenhang leren motiveren voor technische vervolgopleidingenkennis opdoen kinderen motiveren om met techniek bezig te zijntechnisch inzicht krijgen leuke dingen doenleren technisch tekenen / technische vaardigheden voorbereiden op technische vervolgopleidingen leren door het oplossen van problemen (probleem gestuurd onderwijs) voorbereiden op technische beroepenin projecten leren werken kennis maken met het bedrijfslevenleren werken met een stappenplan kennis maken met problemen in het bedrijfslevenleren wat het verschil is tussen onderzoeken en ontwerpen het bedrijfsleven helpen problemen op te lossenleren opzoeken van informatie leren samenwerken met bedrijvenleren gebruiken van informatie leren werken in een bedrijfleren dat niet alle informatie klopt als het op internet staat leren presenterenleren je eigen werk te promoten leren samenwerkenInnovatief zijn / nieuwe producten leren bedenken leren onderzoekenMet je handen werken leren ontwerpenzelfstandig leren leren oriënteren in een onderzoek of ontwerpafspraken maken en je er aan houden leren problemen op te lossenDoorzetten

14 En een mooie lijst met eindtermen ProcesVooronderzoek taakgericht werken, voer je de punten van de opdracht uitaan de opdracht voldoen zelfstandig werkeninnovatie / idee / onderscheiden van de ander plan van aanpak makenIdee project matig werkenonderscheiden van de ander Samenwerkenoriëntatie op het probleem leiding geven in een groepjekeuze van materialen het werk verdelen in een groepjeOnderbouwing overleggen met elkaarde conclusie overleg met opdrachtgeverOpmaak je aan de afspraken houden snel werken / werkhouding / inzetbij onderzoeken: het voorstel / het verslag omgaan met kritiekinhoud van het verslag elkaar beoordelenonderbouwing van het verslag informatie opzoekende conclusie van het verslag informatie op waarde schattenopmaak van het verslag houding tijdens de les omgaan met materiaal / gereedschapbij ontwerpen: het ontwerp inleven in de opdracht, begrijpen wat de opdracht inhoudtonderbouwing van het van het ontwerp Verdiepingis het ontwerp reëel Stevigheid Productof het werkt Presentatieof het past bij het plan van eisen de ppt / hoe de presentatie eruit ziet, lettertypekwaliteit maquette presentatietechnieken, hoe presenteer je, houding, taalfunctionaliteit maquette dat je weet waarover je het hebtmateriaal onderzoek vragen kunnen beantwoordenhet kunnen verkopen logische opbouw van een presentatie hoe je je gedraagt tijdens andermans presentatie inhoud van de presentatie Originaliteit ondersteunen de plaatjes het verhaal

15 Past het in de doelen van het Technasium?  samenwerken (technasium: ontwerpen)  productgerichtheid (technasium: ontwerpen)  inventiviteit (technasium: ontwerpen)  plannen en organiseren (technasium: ontwerpen)  doorzetten (technasium: onderzoeken)  individueel werken (technasium: onderzoeken)  procesgerichtheid (technasium: onderzoeken)  kennisgerichtheid (technasium: onderzoeken)  voorbereiding op technische beroepen (toegevoegd)  leren presenteren (toegevoegd)  technische / praktische vaardigheden (toegevoegd)

16 Een eerste grove vergelijking van de doelen

17 Een eerste grove vergelijking van de eindtermen

18 En nogmaals alle diagrammen naast elkaar

19 Conclusies  Nog zeer preliminary research, dus:…  Maar die rol van die docent…

20 Dank U voor uw aandacht! Henk Pol ELAN h.j.pol@utwente.nl

21 Foto van genoemde doelen, gevonden in de werkgroep


Download ppt "Doelstellingen van Technisch Ontwerpen en hoe deze te beoordelen Henk Pol, ELAN, Universiteit Twente."

Verwante presentaties


Ads door Google