De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenslooppsychologie Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenslooppsychologie Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Levenslooppsychologie Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

2 Vandaag De schoolleeftijd (6-12 jaar) Cognitieve ontwikkeling - Piaget - Informatieverwerkingstheorie - Vygotsky - Intelligentie Sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling

3 Cognitieve ontwikkeling

4 Piaget: Concreet operationeel denken Denken is actief en logisch Decentreren = vermogen om rekening te houden met verschillende aspecten Reversibiliteit = besef dat processen die door stimuli veranderen, kunnen worden omgekeerd (terug veranderd) Conservatie = inzicht dat kwantiteit niet gerelateerd is aan opstelling en uiterlijke verschijningsvorm van objecten Transformatie = het proces waarbij de ene toestand verandert in de andere Relatie tijd – snelheid = 6 6 – 5 = 1

5 Informatieverwerkingstheorie Leren beter omgaan met informatie - omvang geheugen neemt toe - complexere strategieën Verbetering korte termijn geheugen Kinderen snappen steeds beter hoe het geheugen werkt = metageheugen

6 Geheugenstrategieën (doelbewust gebruikte tactieken om cognitieve verwerking te verbeteren) Rehearsal: herhaling Organisatie: info in samenhangende patronen ordenen Cognitieve elaboratie: koppeling mentale beelden aan info die men wil onthouden Sleutelwoordstrategie: woorden leren middels ezelsbruggetje Mindmap: centraal thema + gerelateerde onderwerpen Informatieverwerkingstheorie

7 Onthoud: Appel Aardappelen Melk Yoghurt Vuilniszakken Mandarijntjes Appelsap Boter Lucifers Informatieverwerkingstheorie Groente/Fruit: Appel Mandarijntjes Aardappel Drank: Appelsap Melkproducten: Melk Yoghurt Boter Overig: Vuilniszakken Lucifers

8 Vygotsky Interacties tussen kinderen-kinderen en kinderen- volwassenen kunnen leiden tot cognitieve groei Binnen de ZNO Onderwijs: nadruk op interactie, bijvoorbeeld: Samenwerkend leren Rolwisselend leren

9 Taalontwikkeling Beheersing van taalmechanismen Metalinguïstisch bewustzijn = besef van eigen taalgebruik Taal bevordert zelfbeheersing https://www.youtube.com/watch?v=x3S0xS2hdi4

10 Intelligentie Het vermogen om de wereld te begrijpen, rationeel te denken en effectief middelen in te zetten als men geconfronteerd met problemen

11 Intelligentie: Alfred Binet Trial and error proces, intelligentietest opgesteld Intelligentie gekoppeld aan schoolprestatie Mentale leeftijd gekoppeld aan score IQ-score = mentale leeftijd / kalenderleeftijd x 100 Bijv.: je mentale leeftijd is 12, maar je bent 10 jaar. Dan is je IQ=12/10 x 100=120

12 IQ-scores

13 IQ-tests Stanford-Binet intelligentietest WISC IV (kinderen) WAIS III (volwassenen) Kauffman Assessment Battery voor kinderen (K-ABC) Voor de meeste kinderen zijn IQ-scores redelijk goede voorspellers van de manier waarop ze op school presteren. Maar voor andere prestaties dan schoolprestaties is dat anders. IQ-scores zijn niet gekoppeld aan inkomen en later succes in het leven

14 Alternatieve visies Garder: 8 soorten intelligentie Sternberg: triarchische theorie van intelligentie

15 Sociale- en persoonlijkheidsontwikkeling

16 Erikson tot nu toe Vertrouwen versus wantrouwen stadium (0-18 mnd) Autonomie versus schaamte en twijfel stadium (18 mnd-3 jaar) Initiatief versus schuldgevoel (3-6 jaar)

17 Persoonlijkheidsontwikkeling Erikson Vlijt versus minderwaardigheid (6-12 jaar) Gevoelens van competentie en bekwaamheid versus Gevoelens van mislukking en onvermogen

18 Zelfbeeld Zoektocht naar eigen identiteit Beeld van zichzelf verandert van: - Gerichtheid op externe eigenschappen naar psychische eigenschappen - Gedifferentieerder: waar ben ik goed in? Waar minder goed in? Goed in tekenen Goed in bijna alles Slim, vriendelijk Sommige vakken goed, andere minder, Optelsom = totaalbeeld

19 Zelfbeeld

20 Sociale vergelijking voor zelfbeeld = Beoordeling eigen gedrag, capaciteiten, expertise, meningen door vergelijken met die van anderen Opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking

21 Eigenwaarde = waardering voor eigen ik, met alle positieve en negatieve kenmerken en competenties die we daarmee associëren Competente leerlingen zijn gemotiveerd om te leren, voelen zich competent en worden door hun inzet nog competenter ‘falende’ leerlingen trekken zich terug, voelen zich mislukt, verwachten falen, worden angstig, plegen minder inspanning, en falen opnieuw

22 Eigenwaarde

23 Etnische afkomst en eigenwaarde Lange tijd ging men ervanuit dat minderheidsgroepen minder eigenwaarde hadden Blijkt genuanceerder: - Afro-Amerikaanse kinderen rond 11 jaar hebben sterkere eigenwaarde dan blanke leeftijdsgenoten Sociale identiteitstheorie

24 Vriendschap Belang van vriendschap: Informatie over de wereld, over andere mensen, over zichzelf Emotionele steun Voorkomen dat je doelwit van agressie bent Goede oefening voor interactie / communicatieve vaardigheden Bevordert intellectuele groei Goede oefening voor aangaan relaties op latere leeftijd

25 Stadia van vriendschap 1. Gebaseerd op gedrag van anderen (4-7jr) 2. Gebaseerd op vertrouwen (8-10jr) 3. Gebaseerd op psychische nabijheid (11-15jr)

26 Populairiteit Soort zoekt soort Aantal vrienden (kliek) Zijn sociaal competent Succesvol in sociale probleemoplossing Impopulaire kinderen: aangeleerde hulpeloosheid https://www.youtube.com/watch?v=TU7RBqTndJ8

27 Pesten Gepest worden % wordt wel eens gepest, 10% vaak - Passief, einzelgänger, huilen snel, missen sociale vaardigheden om ermee om te gaan Pestkoppen - 25% pest wel eens - Kijken meer naar geweld op tv, misdragen zich thuis en op school vaker, liegen, weinig spijt, overtreden vaker de wet

28 Het gezin Opvoeding: coregulering Als beide ouders werken: sleutelkind Nieuw samengesteld gezin: 2 ouders en minstens 1 kind uit een eerdere relatie Gezinnen met homoseksuele ouders: zelfde ontwikkeling als kinderen van heteroseksuele ouders

29 Einde


Download ppt "Levenslooppsychologie Hoorcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google