De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek!. Inhoud bijeenkomst 3 Onderzoeksdoel formuleren Onderzoeksvragen (hoofdvraag met deelvragen) formuleren Theoretisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek!. Inhoud bijeenkomst 3 Onderzoeksdoel formuleren Onderzoeksvragen (hoofdvraag met deelvragen) formuleren Theoretisch."— Transcript van de presentatie:

1 Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek!

2 Inhoud bijeenkomst 3 Onderzoeksdoel formuleren Onderzoeksvragen (hoofdvraag met deelvragen) formuleren Theoretisch kader

3 Van praktijkprobleem (oriëntatie) naar onderzoeksdoel naar onderzoeksvragen (richten) Beschrijving praktijkprobleem Welke bijdrage ga je leveren aan oplossen (deel van) probleem?= onderzoeksdoel Welke vraag / vragen moet je daarvoor beantwoorden? = onderzoeksvraag Onderzoeksvraag is bepalend voor verdere keuzes.

4 Onderzoeksdoel Gebaseerd op de analyse van het probleem Geformuleerd in termen van opbrengsten Voldoende afgebakend en eenduidig geformuleerd Kom niet weinig over veel te weten, maar veel over weinig. Haalbaar; leent zich voor praktijkonderzoek Besproken met betrokkenen in de school.

5 Formuleer het onderzoeksdoel Hanteer de richtlijnen op pagina 115 van het handboek. Opdracht: onderzoeksdoel formuleren

6

7 Onderzoeksvragen formuleren Technieken: Vragende woorden (wat, wie, wanneer, waarom …) Vragenstorm (vragen op deelaspecten) Verschillende soorten onderzoeksvragen; beschrijvend, vergelijkend, definiërend, evaluerend, verklarend, ontwerpend.

8 Formuleer de onderzoeksvragen Hanteer de richtlijnen op pagina 115 van het handboek. Opdracht: onderzoeksvragen formuleren

9 Geschikte onderzoeksvraag heeft betrekking op praktijkprobleem en doel. is interessant. is nuttig voor mijzelf, mijn collega’s, mijn school. levert opbrengst op, namelijk … antwoord kan in praktijkonderzoek gevonden worden. er zijn nog geen antwoorden op deze vraag. is haalbaal in beschikbare tijd en middelen.

10 Onderzoeksvraag: hoe smal of breed? Technieken: Inzoomen en uitzoomen: deelaspecten versmallen en verbreden. Vooruit denken: verwachte resultaten, nodige stappen, uitvoerbaarheid.

11 Voorbeelden Waarom is de criminaliteit toegenomen? Hoe komt het dat de inkomensongelijkheid in Nederland zo groot is? In hoeverre beheersen de leerlingen na behandeling van hoofdstuk 2 de stof van dit hoofdstuk? Hoe dient onze school er in de toekomst uit te zien? Waarom zijn bananen krom?

12 Deelvragen formuleren Hoofdvraag: algemene, overkoepelende vraag. Deelvragen: opsplitsing van het onderzoek in delen. Antwoord op de deelvragen dragen bij aan beantwoording van hoofdvraag.

13 Richtlijnen voor onderzoeksvragen Vragende vorm (geen wens of veronderstelling). Open (geen ja-nee vraag). Eenduidig; kernbegrippen definiëren. Enkelvoudige vraagstelling. Antwoord is niet al bekend. Geen onjuiste of niet onderbouwde aannames. Acceptabel (niet sterk negatief). Aansprekend, relevant.

14 Onderstreep de kernbegrippen in de hoofdvraag en in de deelvragen. Inventariseer mogelijke definities van het begrip. Kies voor de definitie die jij gaat gebruiken (en verantwoord die keuze). Merk op: kernbegrippen vormen het startpunt voor je literatuuronderzoek (zoektermen). Opdracht: definieer begrippen


Download ppt "Bron: Baarda, B. (2014) Dit is onderzoek!. Inhoud bijeenkomst 3 Onderzoeksdoel formuleren Onderzoeksvragen (hoofdvraag met deelvragen) formuleren Theoretisch."

Verwante presentaties


Ads door Google