De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische les medisch maatschappelijk werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische les medisch maatschappelijk werk"— Transcript van de presentatie:

1 Klinische les medisch maatschappelijk werk
Wat doen ze nog meer?!

2 Aanmelden: Het medisch maatschappelijk werk is een eerstelijnsvoorziening; d.w.z. een ieder kan bij ons aanmelden. Dus ook de patiënt zelf of zijn familie. Veelal via het mdo, verpleging en artsen. Schriftelijk, telefonisch en mondeling...

3 Kerntaken medisch maatschappelijk werk.
Concrete en informatieve hulpverlening. Onderzoek en rapportage. Signalering, belangenbehartiging en preventie. Psycho- sociale hulpverlening.

4 Concrete en informatieve hulpverlening.
Het geven van informatie en advies betreffende ziektebeelden en daarmee samenhangende consequenties. Gericht op het verbeteren van de bestaansvoorwaarden van de patiënt Bijv; bemiddeling bij woonruimtezaken, thuiszorg en/ of verwijzing naar GGZ.

5 Let op. Het medisch maatschappelijk werk streeft naar zelfredzaamheid
Let op! Het medisch maatschappelijk werk streeft naar zelfredzaamheid! Let op!

6 Onderzoek en rapportage.
Probleemanalyse; de medisch maatschappelijk werk onderzoekt welke factoren bepalend zijn en in welke mate. Betreft; activiteiten die er op gericht zijn samen met patiënten hun sociale situatie te verkennen.

7 Signalering, belangenbehartiging en preventie.
Het systematisch op het spoor komen van tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen. Ondernemen van activiteiten om instituties en maatschappelijk omstandigheden te beïnvloeden. Belangenbehartiging individuele patiënt. Het vroegtijdig opsporen van problemen.

8 Psycho-sociale hulpverlening.
Geen hulp zonder Visie!

9 Ik zelf ben er van overtuigd dat ik de vaardigheden heb om een bijdrage te leveren aan “gezond” gedrag zodat de patiënt zich beter kan handhaven in zijn omgeving!

10 Uitje Omgeving Gedrag Vaardigheden Overtuigingen Zelf Ik

11 Psychologische basis. Ik = Identiteit: Zelf: hoe je naar jezelf kijkt;
Als ik 10 ben als ik tachtig ben. Schade is pathologie (bijv. schizofrenie). Zelf: hoe je naar jezelf kijkt; Nerveus Rustig Angstig

12 Overtuigingen. Patiënten hebben een leven buiten het ziekenhuis gehad. Bagage... Hebben op grond van deze ervaringen geleerd. Vormen “eigen” normen en waarden.

13 Vaardigheden. Coping strategieën Beschermingsmechanismen
Overlevingsstrategieën

14 Dat wat je ziet! Dat wat je doet! Of juist niet doet!
Gedrag Dat wat je ziet! Dat wat je doet! Of juist niet doet!

15 Omgeving Een mens als geïsoleerd fenomeen bestaat niet!!!!
Hij staat altijd in verhouding tot omgeving. Er is altijd sprake van interactie tussen personen en omgevingsfactoren. Communicatie staat centraal!

16 Wat betekent dat voor het medisch maatschappelijk werk ?
Empatisch hulpverlening Methodische hulpverlening

17 Empatisch hulpverlenen
Hulp bieden met gevoel. Ingaan op de beleving. Getroost worden. Een ieder kan empatisch hulp verlenen; is zeer belangrijk maar kent zijn beperkingen!

18 Methodische hulpverlening.
Systeem theorie Groepswerk RET Social Casework Taakgerichte hulpverlening Directieve therapie Rogeriaanse therapie Emancipatorische hulpverlening Crisisinterventie enz.

19 Systeem theorie. Individuele problemen staan nooit op zichzelf.
Men kijkt naar de gedragingen, interacties en patronen die zich tussen mensen voltrekken. Individuele problemen staan nooit op zichzelf. Niet het individu maar het hele systeem is van belang. Wisselwerking en interactie tussen personen. De wijze waarop gecommuniceerd wordt staat centraal.

20 RET Rationeel Emotieve Therapie
Niet de situatie, maar de manier waarop je denkt bepaalt hoe je je voelt. Verander je het denken dan verander je uitkomsten van de situatie: Stress reductie Angst reductie Aanleren van gezond gedrag

21 Taakgerichte hulpverlening.
Er wordt gewerkt aan het probleem niet aan de persoon. Is concreet; gaat in op specifiek gedrag omstandigheden. Patiënt moet bereid zijn er aan te werken. Wat kan er worden veranderd; omstandigheden/ overtuigingen/ gedrag.

22 Crisisinterventie. Crisis is een plotselinge verstoring van de balans.
Hulp richt zich op vermindering van spanning, reguleren van gevoelens en cognitieve herstructurering door rust, aandacht en tijd. Mobiliseren van hulpbronnen. Geen scheiding tussen aanmelding en behandeling.

23 Vragen?

24


Download ppt "Klinische les medisch maatschappelijk werk"

Verwante presentaties


Ads door Google