De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom bekeert Clovis zich tot christendom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom bekeert Clovis zich tot christendom?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom bekeert Clovis zich tot christendom?
Meer eenheid bevolking en trouwer aan koning omdat kerk gezag steunt Bescherming en steun vorst Kerk en koning hebben elkaar nodig

3 Verspreiding christendom
690 Willibrord komt vanuit Ierland naar vasteland 695 Willibrord aartsbisschop van Utrecht

4 In 754 wordt Bonifatius vermoord
Willibrord krijgt in 716 hulp van Bonifatius In 754 wordt Bonifatius vermoord door de Friezen

5 785 Karel de Grote onderwerpt de Saksen
Karel de Grote zag het als zijn missie om het christendom te verspreiden, met alle mogelijke middelen

6 Omstreeks 800 is een groot deel van ons land gekerstend

7 Karolingische Renaissance
Op latere leeftijd bleef Karel de Grote steeds vaker in Aken→ moest het nieuwe culturele hart van het Frankische Rijk worden; ‘het Athene van het noorden’ Paltskapel in Aken

8 EEN MIDDELEEUWS KLOOSTER: CENTRUM VAN KUNST EN WETENSCHAP

9 kloosters Verspreiding christendom
Doorgeven en bewaren klassieke cultuur Centrum van kunst en wetenschap In ruil voor steun aan de Frankische vorsten, kregen kloosters grote stukken grond en daarmee onderdeel van het feodalisme

10 de verspreiding van het christendom in geheel Europa (Ka 12)
en missionarissen De MEROVINGEN: • De Frankische koning Clovis veroverde een groot deel van Frankrijk. • 500: Clovis bekeerde zich tot het christendom vanwege de steun van de Gallo-Romeinse meerderheid en de bisschoppen. Dat betekende een verbond tussen de Franken en de rooms-katholieke kerk. • Later kwam de macht te liggen bij de HOFMEIERS, de KAROLINGEN. • Deze gaven steun aan missionarissen: – Willibrord (690) in het gebied van de Friezen. – Bonifatius (754 gedood) in het gebied van de Germanen. Schilderij van: Clovis Bron: François-Louis Dejuinne http://www.culture.gouv.fr/public - http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/180423 © Stef van der Velden

11 Islam en Europa (Ka9) het ontstaan en de verspreiding van de islam
La Mezquita, Cordoba, Spanje

12 Ontstaan islam Op Arabisch schiereiland wonen verschillende stammen die polytheïstische religie hebben 0mstreeks 570 wordt Mohammed in Mekka, een belangrijke handelsstad geboren Mohammed trekt van jongs af aan mee met handelskaravanen en komt zo in contact met joden en christenen

13 610 Mohammed krijgt een openbaring; Allah draagt hem op om zijn woorden op te schrijven→ Dit werd de Koran Vanaf dat moment ontwikkelt Mohammed zich tot profeet van Allah→ verspreiden geloof Veel handelaren zien nieuwe geloof als bedreiging→ Mohammed vlucht in 622 naar Medina→ de hedsjra, begin islamitische jaartelling In Medina bekeert Mohammed steeds meer Arabieren tot de islam. Uiteindelijk keert hij terug naar Mekka en verovert de stad † 632 Mohammed; islam belangrijkste godsdienst op Arabische schiereiland

14 De opvolgers van Mohammed, kaliefen genoemd, verspreiden islam verder
Islamitische wereld geen eenheid→ verschillende stromingen en verschillende rijken, kalifaten, waar het bestuur vaak generaties binnen één familie bleef

15 Soennieten en sjiieten; wie is de ware opvolger van Mohammed?
Aboe Bakr (schoonvader)? Ali (neef)? Alleen afstammelingen van Mohammed kunnen leider islam zijn Je hoeft niet af te stammen van Mohammed om leider van islamitische wereld te zijn Soennieten Sjiieten

16 Moslims zagen het als hun heilige plicht om hun geloof te verspreiden→ jihad
Ze rukten op tot in Frankrijk maar werden bij Autun in 725 en in 732 bij Poitiers verslagen door Karel Martel, de grootvader van Karel de Grote Uiteindelijk werden de laatste moslims in 1492 uit Spanje verdreven; De Reconquista In 711 stak een moslimleger de Straat van Gibraltar over en veroverde delen van Spanje

17 Oorzaken succes islam:
Duidelijke regels Boodschap van een beter leven na dood in het paradijs Redelijk tolerante houding ten opzichte van bevolking veroverde gebieden→ joden en christenen werden met rust gelaten zolang ze het nieuwe gezag accepteerden en belasting betaalden Als moslim had je toegang tot vele ambten en beroepen die voor niet- islamieten niet toegankelijk waren

18 Cultuur Bouwkunst Kaligrafie Arabisch, taal van de Koran Astronomie Islamitische wetenschap in 9e en 10e eeuw op hoogtepunt Spanje doorgeefluik van Arabische kennis naar Europa


Download ppt "Waarom bekeert Clovis zich tot christendom?"

Verwante presentaties


Ads door Google