De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 2."— Transcript van de presentatie:

1 drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 2

2 12/01/2016 drs. S. van der Geest2 Vorige week Wat is bedrijfskunde? Pijlers van bedrijfskunde Toegevoegde waarde van bedrijfskunde bij V&M Ontwerp van de organisatiestructuur Steile versus platte organisaties Verticaal versus horizontaal organiseren Centralisatie versus decentralisatie

3 Deze week Taakopbouw en verdeling Redenen van taakverdeling Voorwaarden aan taakverdeling Vormen van taakverdeling Taakverandering Taakgroepen Factoren die de organisatiestructuur beinvloeden Span of contol 12/01/2016 drs. S. van der Geest3

4 12/01/2016 drs. S. van der Geest4 Hoofdstuk 6: Organisatieopbouw en taakverdeling Groei / ontwikkeling → verandering van organisatiestructuur en arbeidsverdeling. Veranderingsvermogen en geen standaardconcept.

5 1/12/2016 drs. Sander van der Geest5 Veranderingen Yesterday’s miracle is today’s normal, which will be tomorrow’s inferior.

6 12/01/2016 drs. S. van der Geest6 Organisatiestructurering

7 12/01/2016 drs. S. van der Geest7 Motieven arbeidsverdeling Bestuursmotief: Hierbij is het belangrijk de werkzaamheden zo te verdelen dat de organisatie bestuurbaar blijft en dat er toezicht mogelijk is. Kostenmotief: De gekozen werkverdeling moet betaalbaar zijn (veel managers kosten meer geld dan meer werknemers). Gedragskundig motief: Taken mogen niet te eentonig zijn en er moet een mogelijkheid tot ontplooiing zijn. Maatschappelijk motief: Normen, waarden en wetten (Arbo).

8 12/01/2016 drs. S. van der Geest8 Criteria uitvoeringsgerichte taken Volledige dagtaak. Kwantitatieve onderbezetting / overbezetting Volwaardige dagtaak. Gelijksoortigheid van taken Kostenvoordeel Horizontale differentiatie, gelijkwaardigheid van taken Samenhang tussen werkzaamheden Arbeidsvoldoening

9 12/01/2016 drs. S. van der Geest9 Extra criteria leidinggevende taken Omspanningsvermogen Delegeringsbeginsel

10 12/01/2016 drs. S. van der Geest10 Vormen van arbeidsverdeling Horizontale differentiatie F-groeperingen (concentratie van gelijksoortige werkzaamheden) Interne specialisatie P-groeperingen (bijeenbrengen ongelijksoortige bewerkingen)

11 12/01/2016 drs. S. van der Geest11 Taakverandering Taakverruiming (job enlargement) Taakverrijking (job enrichment) Taakroulatie (job rotation)

12 12/01/2016 drs. S. van der Geest12 Ruimtelijke indeling Lijnopstelling Functionele opstelling Groepsgewijze opstelling

13 12/01/2016 drs. S. van der Geest13 Organiseren rond processen Uitgangspunt maximale bezetting van mensen en productiemiddelen, aansturing via procedures. Gevolg: veel managementcapaciteit Voordelen: minder managers noodzakelijk en snelle besluitvorming Decentralisatie

14 12/01/2016 drs. S. van der Geest14 Werken in brede taakgroepen Groepen werken zo zelfstandig mogelijk. Groepsleden moeten alle activiteiten binnen het proces kunnen uitvoeren. Groep heeft tussen de 4 en de 20 leden. Beloning is gebaseerd op inzetbaarheid binnen de groepstaken. Binnen de groep kan 1 van de leden een coördinatieteam (roulerend) vervullen.

15 12/01/2016 drs. S. van der Geest15 Delegeren Kun je het zelf? Delegeren, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

16 12/01/2016 drs. S. van der Geest16 Lijnorganisatie Verschillende niveaus binnen een organisatie, met hun eigen taakgebied en verantwoordelijkheden. Voor en nadelen in tabel 6.1 Lijn-staforganisatie Lijn(-staf)organisatie met hulpdiensten

17 12/01/2016 drs. S. van der Geest17 Factoren die de organisatiestructuur beïnvloeden. Grootte van de organisatie (omvang personeel) Strategie Organisatieomgeving (zeker of onzeker) Gebruikte technologie (kennis, apparatuur, maar input / output) Levensfase (groei, stabilisatie, volwassen)

18 12/01/2016 drs. S. van der Geest18 Levensfase (1)

19 12/01/2016 drs. S. van der Geest19 Levensfase (2)

20 12/01/2016 drs. S. van der Geest20 Belangrijke begrippen Shared service centre Laterale relatie Werkoverleg

21 12/01/2016 drs. S. van der Geest21 Organiseren van de organisatie Plat of steil Delegeren of centraliseren Hiërarchie of overleg

22 12/01/2016 drs. S. van der Geest22 Coördinatie en interne afstemming Beleidsrichtlijnen Standaard methoden Standaard procedures

23 12/01/2016 drs. S. van der Geest23 Omspanningsvermogen Hoe steiler des te kleiner de span of control! Hangt af van: Persoonlijke aard manager Aard van de werknemers Aard van de werkzaamheden Aard van de organisatie

24 12/01/2016 drs. S. van der Geest24 Overschrijding van de span of control Herstructureren Meer delegeren Inschakelen staf en of hulpdiensten

25 12/01/2016 drs. S. van der Geest25 Spanwijdte versus spandiepte Horizontaal Verticaal

26 12/01/2016 drs. S. van der Geest26 Organisatiestructuurverandering Waarom? Groei Inefficiency Communicatielijnen Autoriteit Gevolg! Weerstand (wat kun je doen?)

27 12/01/2016 drs. S. van der Geest27 Penetratiegraad De type / mate van verandering Oppervlakkig Diep Ingrijpend

28 12/01/2016 drs. S. van der Geest28 Organisatieverandering volgens Lewin Fase 0: organisatie in toestand van schijnbare rust (quasi evenwicht) Fase 1: doorbreking quasievenwicht en noodzaak tot verandering Fase 2: voorbereiden van de verandering (unfreezing) Fase 3: implementatie en verschijvingen (moving) Fase 4: consolidatie (refreezing)

29 12/01/2016 drs. S. van der Geest29 Veranderen Nieuwe bezems

30 12/01/2016 drs. S. van der Geest30 Hoofdstuk 6 6.9.10 (blauwdruk denken, de Caluwé) mag je overslaan

31 12/01/2016 drs. S. van der Geest31 Volgende week Hoofdstuk 7 Motivatie, werkgedrag en loopbaan.

32 12/01/2016 drs. S. van der Geest32

33 12/01/2016 drs. S. van der Geest33 Pauze http://www.youtube.com/watch?v=tj7YkaUFwIw


Download ppt "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 2."

Verwante presentaties


Ads door Google