De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo par 2-4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo par 2-4."— Transcript van de presentatie:

1 WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo par 2-4

2 De wereld van de grote stad Londen is een echte stad want.. veel inwoners hoge bebouwingsdichtheid veel functies voor omgeving mensen werken in de diensten of industrie

3 Grote steden ingedeeld: waar hoort wat? bestuurscentrum van land 10 miljoen inwoners geen grote rol in wereld groot belangrijk op wereldniveau wereldstad megastad hoofdstad

4 veel inwoners cultureel centrum politiek/economisch belangrijk voor deel van de wereld thuisbasis voor veel mno’s sterk verbonden met andere wereldsteden Tokyo Tokyo is een wereldstad want..

5 > 10 miljoen inwoners geen belangrijk economisch, politiek of cultureel centrum op wereldniveau Lagos, Nigeria: megastad.

6 Spreiding van wereld- en megasteden de rijke landen de periferie Wereldsteden liggen vooral in.. Megasteden vooral in…………

7 Lagos Lagos is een..primate city want..Lagos is veel groter dan de volgende stad. Nigeriaanse steden naar omvang 1.Lagos - 15 miljoen inwoners 2.Kano - 3.6 miljoen inwoners 3.Ibadan – 2.5 miljoen inwoners

8 Steden in de VS Het stedelijk patroon van de VS kun je omschrijven als.. een stedelijk netwerk Dat zie je aan: meerdere grote steden liggen verspreid over het land. dat de steden onderling goed zijn verbonden.

9 A.Site Natuurlijke kenmerken van de plaats zoals Vestigingsplaatsfactoren van steden Menselijke kenmerken zoals: bevolkingsdichtheid opleidingsniveau hoogteligging en reliëf aanwezigheid grondstoffen vruchtbaarheid en ligging (kust, oever rivier)

10 B. Situation Ligging t.o.v. ander plaatsen en gebieden. Chicago: spin in het web Vestigingsplaatsfactoren van steden Geef een voorbeeld hoe de situation van een stad kan veranderen. Denk aan verlegging van verkeersstromen, groei of achteruitgang van het achterland, verandering van verbindingen.

11 stadsmuur Tunis Tunis is een voorbeeld van eenkoloniale dubbelstad. medinaEuropese stadDe verschillen tussen en de zijn: verschil in wegenpatroon/breedte van wegen. Europese stad grenst aan haven. medina is ommuurd.

12 Ligging koloniale steden. Wat valt op aan de site van de steden? Ze liggen vooral aan de kust Wat is de verklaring voor deze ligging? In de koloniale tijd vormden deze steden het ‘doorgeefluik ’naar het Europese moederland.

13 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo, par 3 Steden in verandering

14 Verstedelijkingsgraa d. Wat betekent deze kleur voor Argentinië? Dat meer dan 75% van de bevolking in de stad woont. Wat verstedelijkingsgraad betreft hoort Argentinië bij de landen rijke

15 Verband welvaart en verstedelijkingsgraad? Hoe armer een land, hoe lager de urbanisatiegraad Hoe …, hoe …?

16 verstedelijking suburbanisatie Wat is de belangrijkste reden van het verschil tussen Lagos en Los Angeles? Het verschil in welvaart. Lagos ↔ Los Angeles ??

17 a.Trek van het platteland naar de stad> vestigingsoverschot b.Veel migranten zijn jong stichten in de stad gezin hoog geboorteoverschot Waarom groeit Lagos zo snel? c. Lagos breidt uit en slokt omringende steden op.

18 3 = 6 = 7 = suburbs Model van een westerse stad 10 3 = 6 = 10= 2 = 7 = shopping mall arbeiderswijk satellietstad suburb CBD Waar ligt wat en leg steeds uit waarom het juist dáár ligt. gentrificatie 8 =

19 Mensen Bedrijven Woonmotief: groter/beter huis mooiere en veilige woonomgeving goedkopere grond meer ruimte beter bereikbaar strenge milieuregels in de stad Mensen en bedrijven suburbaniseren. Waarom?

20 Ontwikkeling in westerse steden Deze migratiestroom noem jere-urbanisatie

21 Europese steden hebben vaak een historisch centrum, zoals hier in Londen. Er is geen ruimte voor een modern CBD. Stedelijke centra A B B Welk centrum hoort bij een Europese stad? Waarom?

22 1 2 3 1= 2= 3= CBDwoonwijk rijkerenkrottenwijk Rio de Janeiro: waar ligt wat?

23 CBD Rio in ontwikkeling Het zakencentrum van armere landen gaat steeds meer lijken op.. het CBD van de rijke landen. Uitbreiding van het CBD gaat ten kosten van… oude/armere woonwijken rond het centrum

24 Verschillende snelheden in verstedelijking. Het verstedelijkingstempo is het hoogst inAfrika. Dat komt vooral doorde snelle trek van platteland naar stad. De verstedelijkinggraad is in Latijns-Amerika dan in Afrika. De trek naar de stad is hier dus hoger lager.

25 Cantagalo, Rio de Janeiro Waarom ligt de favela van Angela de Carvalho hier? De wijk ligt tegen een steile helling waar normale bouw niet mogelijk is. Wel dicht bij het centrum. Door de komst van nieuwe migranten treedt hier op. verdichting

26 Cantagalo in ontwikkeling Als ze weten dat ze er mogen blijven wonen. Veel inwoners zijn bezig hun huis te verbeteren. Wanneer zullen ze dat doen?

27 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo, par 4 Megasteden, megaproblemen.

28 Het verschil in de ontwikkeling van megasteden tussen westerse en in niet-westerse gebieden is dat … het hoge verstedelijkingstempo en de snelle trek naar de grootste stad. Megasteden in ontwikkeling megasteden in arme landen veel sneller groeien.Dat komt door..

29 Manila explodeert. In Manila woont 14% van de Filipijnse bevolking. Welke ontwikkelingen zie je op het satellietbeeld? De stad breidt uit. De bevolkingsdichtheid neemt toe. Manila groeit met 4.5% per jaar. Dat komt door het.. hoge vestigingsoverschot hoge geboorteoverschot

30 Waar ga ik wonen in Manila? A Je migreert, als arm gezin van het platteland naar Manila en je zoekt onderdak. Kies je voor plek A of B? Voordelen A: B Voordelen B: dicht bij centrum bestaande wijk/woningen meer ruimte eigen huisje bouwen>goedkoper

31 Welke vier problemen heeft de megastad in arme landen? Wonen Werken Infrastructuur overbelastVervuiling

32 Oorzaken van de problemen in de megastad armoedegeen scholingoverbevolktgeen regels te snelle groeite weinig aanbodte weinig voorzieningengeen controle overbelaste infrastructuur werkwonenvervuiling Welk kopje hoort waar?

33 Slumdogs millions In wonen de meeste mensen in krottenwijken. Maar per 1000 stedelingen scoort het hoogste. China Bangladesh De ontwikkeling in China is een stuk gunstiger dan bijvoorbeeld inIrak Naar schatting wonen 1 miljard mensen in sloppenwijken.

34 Langzaam vooruit Aandeel stedelijke bevolking dat over toilet beschikt. Waarom is het hebben van een toilet zo belangrijk in de stad? Met welk ander gegeven hangt deze figuur sterk samen? De hoogte van de welvaart Hierdoor stijgt de hygiëne en daalt de kans op ziektes.


Download ppt "WERELD 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo par 2-4."

Verwante presentaties


Ads door Google