De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wapenwet van 08 juni 2006 Informatieavond Sint Hubertus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wapenwet van 08 juni 2006 Informatieavond Sint Hubertus."— Transcript van de presentatie:

1 Wapenwet van 08 juni 2006 Informatieavond Sint Hubertus

2 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB2 Indeling van de wapens Vroeger –Verboden wapens –Verweerwapens –Jacht- en sportwapens –Oorlogswapens –Vrije wapens Nu –Verboden wapens –Vergunningsplichtige wapens –Vrij verkrijgbare wapens

3 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB3 Indeling van de wapens Verboden wapens –Automatische wapens (behalve uitzonderingen) –Spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels –Matrakken, knotsen, nunchaku’s –Werpmessen, werpsterren –Geluiddempers –Laders met grotere capaciteit (MB) –Alles wat men vindt dat een gevaar kan zijn (MB)

4 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB4 Indeling van de wapens Vrij verkrijgbare wapens –Blanke wapens –Namaakwapens zonder speciale regeling –Definitief onbruikbaar gemaakte wapens (KB) –Alarm-, slacht-, harpoen-, signaalwapens (KB) –Wapens voor wapenrekken (List KB).

5 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB5 Indeling van de wapens Vergunningsplichtige wapens –ALLE overige vuurwapens –Andere wapens (KB)

6 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB6 Verboden wapens Het voorhanden hebben is nu ook verboden.

7 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB7 Vergunningsplichtige wapens Men moet een vergunning hebben uitgereikt door de gouverneur van de provincie waar men zijn verblijfplaats heeft. Kan “zonder munitie” Vergunning slechts EEN wapen Verlies onverwijld melden aan de lokale politie (Art 11)

8 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB8 Voorwaarden vergunning Meerderjarig Niet veroordeeld (wapenwet) Niet geïnterneerd (ziekte) Geen lopende schorsing (wapenwet) Medisch attest Theoretische proef Praktische proef Geen verzet meerderjarige inwonenden Een wettige reden hebben (Art 11)

9 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB9 Medisch attest Bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen (Art 11)

10 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB10 Theoretische proef Slagen proef (KB) Voorlopige lijst vragen W-Vl Geldigheid proef : 2 jaar (Art 11)

11 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB11 Praktische proef Vrijgesteld: –Ervaring (KB) –Vergunning “zonder munitie” –Vergunningsplichtige niet-vuurwapens –Verblijfplaats in buitenland (Art 11)

12 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB12 Wettige reden (Art 11) 1.Jacht en faunabeheersing 2.Sportief en recreatief schieten 3.Beroep met bijzondere risico’s 4.Persoonlijke verdediging 5.Intentie een historische verzameling uit te bouwen 6.Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.

13 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB13 Artikel 12 Artikel 11 NIET van toepassing op: –Houders jachtverlof (lange vuurwapens voor de jacht) –Houders sportschutterslicentie (lijst van wapens MB) –Houders geldige Europese vuurwapenpas (buitenlanders tijdelijk in België) –Bijzonder wachters

14 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB14 Bepalingen inzake munitie (Art 22) Particulieren die niet voldoen aan Art 11 (vergunning) of Art 12 (jacht en/of sportschutterslicentie) mogen geen munitie voor vergunningsplichtige wapens voorhanden hebben De bepalingen gelden ook voor patroonhulzen en projectielen, tenzij zij onbruikbaar gemaakt zijn.

15 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB15 Artikel 47 Vergunningen geldig voor 5 jaar. Arbitragehof: uitspraak in de loop van volgend jaar.

16 (pis)PAUZE.

17 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB17 Wat moet je nu doen ? Voor: –Vroegere verweerwapens –Vroegere oorlogswapens Voor 9 december 2006 vernieuwing van de vergunning aanvragen aan de gouverneur van de provincie.

18 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB18 Wat moet je nu doen ? Voor: –Vroegere jacht en sportwapens (Mod 9) Voor 9 december 2006 U aanmelden bij de verantwoordelijke van de politie van Uw zone en het Mod 9 laten omzetten in een Mod 6, automatisch wordt er dan voor U een vergunning aangevraagd (5 of 1 jaar)

19 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB19 De aanvraag Aanvraagformulier van de Provincie Invullen en met de bijlagen (mogelijk 9) AANGETEKEND met bevestiging van ontvangst, verzenden naar: Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Wapens Ridderstraat 13 8000 BRUGGE

20 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB20 ontvangstbewijs Zodra je aanvraag aangekomen is, krijg je een ontvangstbewijs voor iedere aangevraagde vergunning. In afwachting van de definitieve vergunning blijft Uw oude vergunning samen met het ontvangstbewijs, geldig. Uw Mod 6 blijft ook geldig tot ontvangst vergunning.

21 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB21 Het aanvraagformulier. 1.Identiteit van de aanvrager: NAAM, Voornamen, Adres enz. 2.Doel: Nieuwe aanvraag (identiteit overdrager) Hernieuwing bestaande vergunning

22 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB22 3. Kenmerken van het wapen Voor ieder wapen waarvoor je een vergunning aanvraagt, moet deze rubriek apart ingevuld worden.(pagina apart bij de bundel te voegen) Nr Oude vergunning: Afgeleverd door: Op:

23 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB23 3. Kenmerken van het wapen Soort wapen: –Pistool –Revolver –Geweer –Karabijn –Andere (preciseer:)

24 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB24 3. Kenmerken van het wapen Werking: –Éénschots –Repeteer Grendel Hefboom (lever action) Pomp (pump action) –Halfautomatisch –Andere aandrijfmechanisme dan verbranding kruit.

25 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB25 3. Kenmerken van het wapen. Merk: Beretta, Browning, Colt, FN, Ruger, Smith & Wesson, Walther enz. Model en type: Mod 92, GP, Government, National Match, Mark II, Model 1922, Buckmark, GSP enz.

26 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB26 3. Kenmerken van het wapen Kaliber:.22 Long Rifle 6,35 Browning.32 Smith & Wesson Long.38 Special.357 Magnum.45 ACP.308 Winchester enz…………

27 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB27 3. Kenmerken van het wapen Lengte van de loop revolvers – pistolen – geweren compensators, vlammendempers Lengte van het wapen Plooibare kolf of niet? Serienummer van het wapen

28 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB28 3. Kenmerken van het wapen. Betreft het een nieuw of tweedehandswapen ? Indien aankoop nieuw wapen: NIEUW. Indien vernieuwing vergunning: TWEEDEHANDS, is reeds in mijn bezit.

29 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB29 4. Inlichtingen Plaats bewaring wapen. (meestal woonplaats) Andere adressen, met reden. Voorzorgen tegen diefstal vh wapen: Het wapen wordt in een gesloten kast bewaard, de munitie wordt apart bewaard. Dit volgens de raadgevingen van het Mod 12.

30 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB30 4. Inlichtingen Wettige reden voor de aanvraag: –Sportief en recreatief schieten. Motivering: –Lid van schietclub sedert, –Eventuele deelname aan kampioenschappen, wedstrijden. –Eventuele brevetten, diploma’s, attesten e.d. –Initiator. –Afnemen praktische proef

31 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB31 4. Inlichtingen In welke disciplines beoefent U de schietsport? Revolver.22Disc 15, 16, 21 Pistool.22Disc 14, 15, 16, 21 Rev & Pist < 9,65Disc 13 Rev & Pist > 9.65Disc 17 Geweer.22Disc 4,Sportkarabijn KK

32 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB32 4. Inlichtingen Waar en sedert wanneer beoefent U deze schietdisciplines? –Aard vereniging: VZW –Naam: St Hubertusschutters –Adres: K. Albertstraat 20 8791 Beveren-Leie –Klasse schietstand: A –Aard schietstand: Gesloten schietstand. –Lengte schietbaan: 25 en 50 m. Gegevens SHB, nog bij te voegen: –Lid sedert: –Lidnummer (KVBSV): 08/120/…… (te vinden op de lidkaart KVBSV)

33 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB33 4. Inlichtingen Bent U in het bezit van een wapenverzameling (historische aard)? Localisatie van de verzameling. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voorlopig NIET nodig.De polis van het KVBSV kan ingevuld worden: AXA Royale Belge 515.723.252/B Inwonende gezinsleden (meerderjarige) Handtekening van bovenstaanden dat ze akkoord zijn.

34 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB34 Ander wapenbezit Van ieder ander wapen dat je in je bezit hebt (ook op Mod 6): –Aard. (Pistool, revolver, geweer …) –Merk –Model/Type –Kaliber –Serienummer –Vergunning (nummer)

35 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB35 5. Bij te voegen documenten 1.Een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen. 2.Foto en of documentatie met betrekking tot het wapen 3.Attest regelmatigheid (te verkrijgen in de club) 4.Attest stand, halfautomatische wapens. (te verkrijgen in de club)

36 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB36 5. Bij te voegen documenten 5.Medisch attest (met vermelding zin) 6.Attest geslaagd theoretische proef (Max. 2 jaar oud) 7.Attest praktische proef (Nieuwe aanvraag, of indien de politie het vraagt.) 8.Bewijsstuk wettige reden (fotokopie lidkaart en KVBSV kaart)

37 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB37 5. Bij te voegen documenten 9.Model 12. Een enkel model volstaat, alleen moeten alle nummers van de vergunningen erop vermeld worden, en ondertekenen.

38 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB38 Verzenden aanvraag Aangetekend, met bericht van ontvangst. Vergeet niet het aantal pagina’s van de zending te vermelden, de plaats te vermelden en te dateren en te ondertekenen. Vanwege de SHB: veel succes.

39 Vragen ???

40 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB40 Verdere inlichtingen: Serge Ottevaere www.45acp.be www.kgk.be

41 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB41 Aangetekend verzenden.

42 14/11/2006Serge OTTEVAERE - SHB42 Bericht van ontvangst.


Download ppt "Wapenwet van 08 juni 2006 Informatieavond Sint Hubertus."

Verwante presentaties


Ads door Google