De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Sint Hubertus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Sint Hubertus"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Sint Hubertus
Wapenwet van 08 juni 2006 Informatieavond Sint Hubertus

2 Indeling van de wapens Vroeger Nu Verboden wapens Verweerwapens
Jacht- en sportwapens Oorlogswapens Vrije wapens Nu Verboden wapens Vergunningsplichtige wapens Vrij verkrijgbare wapens 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

3 Indeling van de wapens Verboden wapens
Automatische wapens (behalve uitzonderingen) Spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels Matrakken, knotsen, nunchaku’s Werpmessen, werpsterren Geluiddempers Laders met grotere capaciteit (MB) Alles wat men vindt dat een gevaar kan zijn (MB) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

4 Indeling van de wapens Vrij verkrijgbare wapens Blanke wapens
Namaakwapens zonder speciale regeling Definitief onbruikbaar gemaakte wapens (KB) Alarm-, slacht-, harpoen-, signaalwapens (KB) Wapens voor wapenrekken (List KB). 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

5 Indeling van de wapens Vergunningsplichtige wapens
ALLE overige vuurwapens Andere wapens (KB) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

6 Verboden wapens Het voorhanden hebben is nu ook verboden. 14/11/2006
Serge OTTEVAERE - SHB

7 Vergunningsplichtige wapens
Men moet een vergunning hebben uitgereikt door de gouverneur van de provincie waar men zijn verblijfplaats heeft. Kan “zonder munitie” Vergunning slechts EEN wapen Verlies onverwijld melden aan de lokale politie (Art 11) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

8 Voorwaarden vergunning
Meerderjarig Niet veroordeeld (wapenwet) Niet geïnterneerd (ziekte) Geen lopende schorsing (wapenwet) Medisch attest Theoretische proef Praktische proef Geen verzet meerderjarige inwonenden Een wettige reden hebben (Art 11) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

9 Medisch attest Bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen (Art 11) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

10 Theoretische proef Slagen proef (KB) Voorlopige lijst vragen W-Vl
Geldigheid proef : 2 jaar (Art 11) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

11 Praktische proef Vrijgesteld: (Art 11) Ervaring (KB)
Vergunning “zonder munitie” Vergunningsplichtige niet-vuurwapens Verblijfplaats in buitenland (Art 11) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

12 Wettige reden (Art 11) Jacht en faunabeheersing
Sportief en recreatief schieten Beroep met bijzondere risico’s Persoonlijke verdediging Intentie een historische verzameling uit te bouwen Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

13 Artikel 12 Artikel 11 NIET van toepassing op:
Houders jachtverlof (lange vuurwapens voor de jacht) Houders sportschutterslicentie (lijst van wapens MB) Houders geldige Europese vuurwapenpas (buitenlanders tijdelijk in België) Bijzonder wachters 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

14 Bepalingen inzake munitie (Art 22)
Particulieren die niet voldoen aan Art 11 (vergunning) of Art 12 (jacht en/of sportschutterslicentie) mogen geen munitie voor vergunningsplichtige wapens voorhanden hebben De bepalingen gelden ook voor patroonhulzen en projectielen, tenzij zij onbruikbaar gemaakt zijn. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

15 Artikel 47 Vergunningen geldig voor 5 jaar.
Arbitragehof: uitspraak in de loop van volgend jaar. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

16 (pis)PAUZE.

17 Wat moet je nu doen ? Voor:
Vroegere verweerwapens Vroegere oorlogswapens Voor 9 december 2006 vernieuwing van de vergunning aanvragen aan de gouverneur van de provincie. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

18 Wat moet je nu doen ? Voor:
Vroegere jacht en sportwapens (Mod 9) Voor 9 december 2006 U aanmelden bij de verantwoordelijke van de politie van Uw zone en het Mod 9 laten omzetten in een Mod 6, automatisch wordt er dan voor U een vergunning aangevraagd (5 of 1 jaar) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

19 De aanvraag Aanvraagformulier van de Provincie
Invullen en met de bijlagen (mogelijk 9) AANGETEKEND met bevestiging van ontvangst, verzenden naar: Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Wapens Ridderstraat BRUGGE 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

20 ontvangstbewijs Zodra je aanvraag aangekomen is, krijg je een ontvangstbewijs voor iedere aangevraagde vergunning. In afwachting van de definitieve vergunning blijft Uw oude vergunning samen met het ontvangstbewijs, geldig. Uw Mod 6 blijft ook geldig tot ontvangst vergunning. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

21 Het aanvraagformulier.
Identiteit van de aanvrager: NAAM, Voornamen, Adres enz. Doel: Nieuwe aanvraag (identiteit overdrager) Hernieuwing bestaande vergunning 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

22 3. Kenmerken van het wapen
Voor ieder wapen waarvoor je een vergunning aanvraagt, moet deze rubriek apart ingevuld worden.(pagina apart bij de bundel te voegen) Nr Oude vergunning: Afgeleverd door: Op: 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

23 3. Kenmerken van het wapen
Soort wapen: Pistool Revolver Geweer Karabijn Andere (preciseer:) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

24 3. Kenmerken van het wapen
Werking: Éénschots Repeteer Grendel Hefboom (lever action) Pomp (pump action) Halfautomatisch Andere aandrijfmechanisme dan verbranding kruit. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

25 3. Kenmerken van het wapen.
Merk: Beretta, Browning, Colt, FN, Ruger, Smith & Wesson, Walther enz. Model en type: Mod 92, GP, Government, National Match, Mark II, Model 1922, Buckmark, GSP enz. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

26 3. Kenmerken van het wapen
Kaliber: .22 Long Rifle 6,35 Browning .32 Smith & Wesson Long .38 Special .357 Magnum .45 ACP .308 Winchester enz………… 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

27 3. Kenmerken van het wapen
Lengte van de loop revolvers – pistolen – geweren compensators, vlammendempers Lengte van het wapen Plooibare kolf of niet? Serienummer van het wapen 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

28 3. Kenmerken van het wapen.
Betreft het een nieuw of tweedehandswapen ? Indien aankoop nieuw wapen: NIEUW. Indien vernieuwing vergunning: TWEEDEHANDS, is reeds in mijn bezit. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

29 4. Inlichtingen Plaats bewaring wapen. (meestal woonplaats)
Andere adressen, met reden. Voorzorgen tegen diefstal vh wapen: Het wapen wordt in een gesloten kast bewaard, de munitie wordt apart bewaard. Dit volgens de raadgevingen van het Mod 12. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

30 4. Inlichtingen Wettige reden voor de aanvraag: Motivering:
Sportief en recreatief schieten. Motivering: Lid van schietclub sedert, Eventuele deelname aan kampioenschappen, wedstrijden. Eventuele brevetten, diploma’s, attesten e.d. Initiator. Afnemen praktische proef 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

31 4. Inlichtingen In welke disciplines beoefent U de schietsport?
Revolver .22 Disc 15, 16, 21 Pistool .22 Disc 14, 15, 16, 21 Rev & Pist < 9,65 Disc 13 Rev & Pist > 9.65 Disc 17 Geweer .22 Disc 4,Sportkarabijn KK 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

32 4. Inlichtingen Waar en sedert wanneer beoefent U deze schietdisciplines? Aard vereniging: VZW Naam: St Hubertusschutters Adres: K. Albertstraat Beveren-Leie Klasse schietstand: A Aard schietstand: Gesloten schietstand. Lengte schietbaan: 25 en 50 m. Gegevens SHB, nog bij te voegen: Lid sedert: Lidnummer (KVBSV): 08/120/…… (te vinden op de lidkaart KVBSV) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

33 4. Inlichtingen Bent U in het bezit van een wapenverzameling (historische aard)? Localisatie van de verzameling. Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Voorlopig NIET nodig.De polis van het KVBSV kan ingevuld worden: AXA Royale Belge /B Inwonende gezinsleden (meerderjarige) Handtekening van bovenstaanden dat ze akkoord zijn. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

34 Ander wapenbezit Van ieder ander wapen dat je in je bezit hebt (ook op Mod 6): Aard. (Pistool, revolver, geweer …) Merk Model/Type Kaliber Serienummer Vergunning (nummer) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

35 5. Bij te voegen documenten
Een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen. Foto en of documentatie met betrekking tot het wapen Attest regelmatigheid (te verkrijgen in de club) Attest stand, halfautomatische wapens. (te verkrijgen in de club) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

36 5. Bij te voegen documenten
Medisch attest (met vermelding zin) Attest geslaagd theoretische proef (Max. 2 jaar oud) Attest praktische proef (Nieuwe aanvraag, of indien de politie het vraagt.) Bewijsstuk wettige reden (fotokopie lidkaart en KVBSV kaart) 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

37 5. Bij te voegen documenten
Model 12. Een enkel model volstaat, alleen moeten alle nummers van de vergunningen erop vermeld worden, en ondertekenen. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

38 Verzenden aanvraag Aangetekend, met bericht van ontvangst.
Vergeet niet het aantal pagina’s van de zending te vermelden, de plaats te vermelden en te dateren en te ondertekenen. Vanwege de SHB: veel succes. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

39 Vragen ???

40 Verdere inlichtingen:
Serge Ottevaere 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

41 Aangetekend verzenden.
14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB

42 Bericht van ontvangst. 14/11/2006 Serge OTTEVAERE - SHB


Download ppt "Informatieavond Sint Hubertus"

Verwante presentaties


Ads door Google