De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman JCH bedankt! Wij willen de JCH bedanken voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman JCH bedankt! Wij willen de JCH bedanken voor."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman JCH bedankt! Wij willen de JCH bedanken voor alle activiteiten die zij het afgelopen jaar weer hebben georganiseerd. Afgelopen maandagavond zijn jong en de iets ouderen aan het bowlen geweest, wat weer erg gezellig was. Iedereen was behoorlijk fanatiek en de saamhorigheid was groot. De ouderen van de gemeente

2 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Agenda aanstaande week 1/2 zondag 3 januari 09:15Oppas: Sybren en Alemayehu 09:30Kerkdienst- br. M. van Breden. 10:30Koffiedrinken na de dienst 14:00Kerkdienst- Ds. G. Meijer (Assen-Zuid) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - David op de vlucht. Hij spaart Sauls leven. 14:00Koffiedrinken na de dienst 15:00Bloemen bezorgen: Br. G Reinders Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Agenda aanstaande week 2/2 zondag 10 januari 09:15Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30Kerkdienst – ds. K.J. Haak 14:00Kerkdienst - ds. K.J. Haak 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - Sauls haat tegen David 15:00Bloemen bezorgen: Vacant Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

4 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Jarigen aanstaande week Zo 03-01J. Riedstra (63) Di 05-01Marjolein Barelds (22) Zo 10-01Irene Bak (18) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Uitleg bloemstuk Bij de bronnen staan wij stil, Jezus geeft voor nu en later, Jou het kostbaar levend water. Jij mag in zijn woord voortaan, Gretig kopje onder gaan.

6 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

7 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Welkom Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. M.J. van Breden Pianist:br. M.J. van Breden Beamist:br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

8 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

9 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

10 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

11 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lied 320: 1, 3 1Zingt een nieuw lied voor God de Here en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

12 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lied 320: 1, 3 3God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan.

13 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

14 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen 3 Johannes 1 Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb. 2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik, 3 want tot mijn grote blijdschap kwamen hier telkens weer broeders die van uw trouw aan de waarheid getuigden; ze vertelden dat u de weg van de waarheid volgt. 4 Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. 5 Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet.

15 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen 3 Johannes 6 Ten overstaan van de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. 7 Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en hebben van de ongelovigen niets aangenomen. 8 Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.

16 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen 3 Johannes 9 Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. 10 Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente. 11 Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. 12 Van Demetrius is door iedereen een goed getuigenis gegeven, ook door de waarheid zelf. Ook wij doen dat, en u weet dat ons getuigenis betrouwbaar is.

17 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen 3 Johannes 13 Er is nog veel dat ik zou willen zeggen, maar dat wil ik niet doen met pen en inkt. 14 Ik hoop u spoedig te zien; dan kunnen we elkaar persoonlijk spreken. 15 Vrede zij met u. De vrienden hier groeten u. Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk.

18 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

19 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Preek 3 Johannes

20 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Preek Gajus

21 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Preek Diotrefes

22 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Preek Demetrius

23 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Preek Wie goed doet is uit God; wie kwaad doet, heeft God niet gezien. - 3 Johannes 1: 11b

24 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

25 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Gezang 179b Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;

26 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Gezang 179b opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

27 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

28 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis van de doop. Voordat onze Heer Jezus naar de hemel ging, droeg Hij zijn leerlingen op de wereld in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. De mensen die tot geloof kwamen, moesten gedoopt worden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Bij deze instelling van de christelijke doop heeft Jezus gezegd: Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

29 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Kort daarna werd de heilige Geest uitgestort op het pinksterfeest. Circa drieduizend mensen kwamen tot geloof en werden gedoopt. Het water waarmee wij gedoopt worden, laat ons zien dat wij door de zonde onrein zijn en dat onze zonden afgewassen moeten worden. Als nageslacht van Adam zijn wij in zonde ontvangen en geboren. Job weet zeker dat geen mens tot reinheid kan brengen wat onrein is. Van nature staan wij bloot aan Gods toorn. Daarom kunnen we slechts door een algehele reiniging het koninkrijk van God ingaan.

30 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Dit kunnen wij onszelf niet geven en daarom zoeken wij onze redding buiten onszelf in Jezus Christus, Gods Zoon. Bij Hem alleen is die te vinden. Het water bij de doop wijst heen naar het bloed van Jezus Christus, dat onze zonden afwast, zodat we in Hem rein zijn voor God. Onze zonden worden verzoend doordat God ons toerekent wat Christus door zijn lijden en sterven heeft verdiend. Bij onze doop ontvangen we het teken en zegel van wat God ons in het verbond van zijn genade belooft.

31 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 De Vader bezegelt ons dat Hij met ons een eeuwig verbond sluit. Hij belooft ons dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en altijd als een Vader voor ons wil zorgen, in voor- en tegenspoed. De Zoon bezegelt ons dat Hij al onze zonden afwast met zijn bloed. Hij belooft dat Hij ons doet opstaan in een nieuw leven, zoals Hij eens opstond uit de dood. Hij zegt ons toe dat God ons de rechtvaardigheid van Hem toerekent.

32 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 De Heilige Geest bezegelt ons dat Hij in ons wil wonen en werken. Hij belooft ons dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen, en zegt ons toe dat Hij ons wil doen delen in wat we in Christus hebben. Dat is het afwassen van onze zonden en het dagelijks vernieuwen van ons leven, totdat wij ten slotte zonder enige zonde, met heel de gemeente van de uitverkoren kinderen van God, eeuwig leven. De HEER geeft ons in de doop niet een bevestiging van ons geloof of van onze bekering, maar een teken en zegel van zijn verbondsbeloften. Met vrijmoedigheid mogen wij bidden om de vervulling daarvan. Aan dit gebed verbindt Hij zijn zegen.

33 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Wanneer wij Hem echter niet geloven op zijn Woord, verbreken wij dit verbond. Dit ongeloof blijft niet zonder gevolgen. Tegenover Gods verbondszegen staat zijn verbondswraak. Nu willen wij horen waarom kleine kinderen gedoopt worden. De kinderen van gelovige ouders ontvangen de heilige doop als teken en zegel van het verbond dat God ook met hen gesloten heeft, al begrijpen ze er nog niets van. Voor de HEER horen zij er helemaal bij.

34 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Toen de HEER zijn volk uit de slavernij van Egypte leidde, werden óók de kinderen bevrijd. Zij zijn een deel van zijn gemeente, aan wie Hij zijn heil belooft. Tot allen zegt Hij: Ik ben de HEER, uw God. Hij belooft oud èn jong naar het beloofde land te brengen. Wanneer het merendeel in de woestijn omkomt, is dat geen gevolg van een tekort in Gods belofte, maar is dit enkel en alleen te wijten aan hun ongeloof. Gods verbondsbeloften gelden voor de gelovigen en voor hun kinderen.

35 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 De HEER sloot een verbond met Abraham de vader van alle gelovigen, en met zijn nageslacht. Als teken van dit genadeverbond moesten de jongens op hun achtste levensdag besneden worden. Wie de besnijdenis niet overeenkomstig Gods bevel uitvoerde, verbrak dit verbond en riep de toorn van God op. Nu het bloed van Christus gevloeid heeft, is de besnijdenis als verbondsteken niet meer nodig. De HEER vervulde zijn belofte aan Abraham en als teken daarvan wijst het doopwater heen naar Jezus Christus de grote Zoon van Abraham. Christus’ bloed reinigt van alle zonden.

36 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Aan de christelijke gemeente te Kolosse laat Paulus weten dat zij die gedoopt zijn, niet besneden hoeven te worden. Zoals het God in het Oude Testament ten diepste ging om de besnijdenis van het hart, zo geldt dit evenzeer het gedoopte kind in de nieuwtestamentische gemeente. Aan de gemeente te Korinte schrijft dezelfde apostel dat de kinderen van een gelovige vader of moeder heilig zijn. Zij zijn niet zonder zonde, maar worden apart gezet van de wereld om hen heen, om de Heer met en in zijn gemeente te dienen. Heel de gemeente wordt daarom geroepen tot geloof en levensheiliging. Deze gemeente wordt in het Woord van God gewaarschuwd voor ongeloof.

37 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Allen wordt op het hart gebonden dat alleen wie gelooft wat de HEER belooft, het heil metterdaad ontvangt. Wanneer Paulus het evangelie in Europa verkondigt, komen in Filippi Lydia en de gevangenbewaarder door de heilige Geest tot geloof in de Heer Jezus. Samen met hun huisgenoten worden ze gedoopt. Aan de Korintiërs schrijft Paulus dat hij het huisgezin van Stefanas heeft gedoopt.

38 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Op de pinksterdag heeft Petrus verkondigd: Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Zo komt de HEER ook nu nog met zijn belofte van vergeving en vernieuwing tot de gelovigen en hun kinderen, want ook zij behoren tot zijn verbondsgemeente.

39 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Het gaat in het Oude en in het Nieuwe Testament om hetzelfde verbond met dezelfde beloften, ook al wisselt het teken ervan. Daarom mogen de gelovigen en hun kinderen slechts één keer de doop ontvangen. Wat God zegt, blijft gelden. De christelijke kerk belijdt dan ook: één doop tot vergeving van de zonden. Op grond van deze beloften van de drie-enige God behoren gelovige ouders dagelijks voor hun kinderen te bidden, en mogen zij vragen om de vervulling van die beloften van het verbond.

40 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Zij moeten hun kinderen van jongs af aan leren ook zelf daarom te bidden, in het vaste vertrouwen dat de HEER deze gebeden zal verhoren. Ouders zijn in de opvoeding geroepen hun kinderen te leren diep ontzag voor de HEER te hebben. Ze moeten hun kinderen voorgaan in het vertrouwen op God en in het leven voor Hem. Beiden, ouders en kinderen, worden opgeroepen om de zondige wereld de rug toe te keren en te vechten tegen de zonde. Heel de gemeente ziet er naar uit en bidt erom dat de gedoopte kinderen zelf de HEER gaan kennen en in het openbaar belijdenis van hun geloof afleggen.

41 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

42 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Vragen aan de doopouders U hebt gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en zegel van zijn belofte, waarin ook uw kind deelt. Daarom vragen we u een eerlijk antwoord te geven voor God en zijn gemeente op de volgende vragen: Erkent u dat Lieke Polman zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat zij toch in Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn?

43 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is? Belooft u dat u uw dochter zult voorgaan in een christelijke manier van leven en haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om haar te leren begrijpen wat het betekent dat zij gedoopt is? Vader en moeder Polman, wat is daarop uw antwoord?

44 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

45 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Lezen Doopformulier 2 Opwekking aan de gemeente Geliefde broeders en zusters, ontvang als gemeente dit kind met liefde in uw midden. Weet u geroepen deze ouders te steunen door uw voorbede en voorbeeld. Wees ook, wanneer dat nodig en mogelijk is, daadwerkelijk bereid, eraan mee te helpen dat dit kind groeit in het geloof, de genade en het kennen van onze Heer Jezus Christus. Immers, wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Hiertoe helpe ons de Heer door zijn Geest.

46 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

47 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Opwekking 642: 1-3 1Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. 2Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

48 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Opwekking 642: 1-3 Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 3Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "ontmoet mij hier".

49 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Opwekking 642: 1-3 Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. Coda: Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

50 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

51 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Collecte 1e collecte:Zending 2e collecte: Verplichtingen Kerkverband

52 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Agenda aanstaande week 1/2 zondag 3 januari 09:15Oppas: Sybren en Alemayehu 09:30Kerkdienst- br. M. van Breden. 10:30Koffiedrinken na de dienst 14:00Kerkdienst- Ds. G. Meijer (Assen-Zuid) 14:00Kind in Kerk (Bovenbouw) - David op de vlucht. Hij spaart Sauls leven. 14:00Koffiedrinken na de dienst 15:00Bloemen bezorgen: Br. G Reinders Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

53 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Agenda aanstaande week 2/2 zondag 10 januari 09:15Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30Kerkdienst - br K. Haak 14:00Kerkdienst: - br. K. Haak 14:00Kind in Kerk (Onderbouw) - Sauls haat tegen David 15:00Bloemen bezorgen: Vacant Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

54 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Jarigen aanstaande week Zo 03-01J. Riedstra (63) Di 05-01Marjolein Barelds (22) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

55 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Uitleg bloemstuk Bij de bronnen staan wij stil, Jezus geeft voor nu en later, Jou het kostbaar levend water. Jij mag in zijn woord voortaan, Gretig kopje onder gaan.

56 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

57 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Gezang 134: 6 6O Vader, dat uw liefd' ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uwen troost ons neer. Drie-enig God, U zij al d' eer.

58 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

59 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Amen A-men, a-men, a-men.

60 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman

61 Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ld.320: 1, 3 Lz.3 Johannes Preek Gz.179b Lz.Doopform. 2 Doop Opw.642 Collecte Gz.134: 6 Lieke Polman JCH bedankt! Wij willen de JCH bedanken voor."

Verwante presentaties


Ads door Google