De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap en Voordrachtcommissarissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap en Voordrachtcommissarissen"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap en Voordrachtcommissarissen
Conferentie Nationaal Register en SER Medezeggenschap & Toezicht: link of “missing link”? Datum 9 December 2015 Plaats: Doorn Presentatie: Fred Heuckelbach (Vicevoorzitter Platform Ondernemingsraad Waterbedrijven) Yvonne Baune (Voordrachtcommissaris Oasen) Margreet Rookmaker (Voordrachtcommissaris Oasen)

2 Waterbedrijven in Nederland
Platform Ondernemingsraden Medezeggenschap en de (Voordracht) Commissarissen Vragen?

3 Verdeling (Drinkwater)bedrijven in Nederland

4 Ontwikkelingen van de sector
Rechtsvormen Vroeger: Gemeentelijke/ Provinciale Waterleidingbedrijven en Coöperaties. Nu: NV’s met gemeenten en provincies als aandeelhouders, m.u.v Waternet (=stichting met gemeente en waterschap) Schaalvergroting 1952: 198 bedrijven; 1990: 52 bedrijven; 2014: 10 bedrijven. Innovatie en technologische ontwikkelingen.

5 In- extern toezicht op drinkwatersector
Bestuursakkoord water. Benchmark. Compliance, toezichthouder ILT. Transparantie tariefopbouw. Bestuurs akkoord Water

6 5000 medewerkers werkzaam in de sector.
Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. WWb cao, Cao overleg tussen werkgevers en bonden. OR krijgt meer en meer regelingen vanuit de cao.

7 Platform Ondernemingsraden WWW.PLATFORMWATER.NL
Professionaliseren medezeggenschap in de watersector. Rol bij veranderingen “Marktconform belonen” en Felxibel Arbeidsvoorwaarden Budget” 2 x per jaar Themadagen voor leden. 9 november 2009 ronde tafelgesprek met voordrachtcommissarissen. Eerste kennismaking voordrachtcommissarissen met elkaar en met het Platform. 24 september 2014 “van tweeluik naar driehoek”, bijeenkomst met voordrachtcommissarissen in Gouda.

8 (Voordracht)Commissarissen
Alle bedrijven binnen de sector één of meer voordrachtcommissarissen Versterkt voordracht recht is wettelijk geborgd in BW 2, art Meer en meer RvC op basis van deskundigheid en ervaring in de sector. Voordrachtcommissarissen via nationaal register, vacature of uit eigen netwerken. OR vaak geen rol bij benoeming overige commissarissen.

9 Tweeluiken Bestuurder RvC Bestuurder OR OR Voordr. Comm. en/of RvC

10 Driehoek Bestuurder RvC Van tweeluik naar driehoeken OR

11 Gouden Driehoek Bestuurder RvC OR

12 Platform (Voordracht) Commissarissen ? WWW.PLATFORMWATER.NL

13


Download ppt "Medezeggenschap en Voordrachtcommissarissen"

Verwante presentaties


Ads door Google