De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiden en Coachen week 5 Remmerswaal, hoofdstuk 5 `Groepsvorming en –ontwikkeling´

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiden en Coachen week 5 Remmerswaal, hoofdstuk 5 `Groepsvorming en –ontwikkeling´"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiden en Coachen week 5 Remmerswaal, hoofdstuk 5 `Groepsvorming en –ontwikkeling´

2 Terugblik week 4 We bespreken een aantal eye-openers- kernkwadranten als volgt: Beschrijf je kernkwadrant Welke positief inzicht heeft dit je opgeleverd? Waar werd je (kritisch) mee geconfronteerd? Wat heeft het je geleerd? Daarna: reacties en vragen uit groep

3 Proeftoets hs 3 en 4 Aan de slag… Wie is de winnaar?

4 Groepsontwikkeling Remmerswaal onderscheidt 3 modellen: Lineair model: Hoofdaandacht voor verhouding taak aspecten en sociaal- emotionele aspecten (Amerikaans georiënteerd – o.a. Lewin) Spiraal model: Hoofdaandacht voor proceskant in groepen en samenhang met individuele dynamiek binnen groepsleden (psycho-analyse – o.a. Lieberman) Polariteiten model: Hoofdaandacht voor de ontwikkelingen in de spanningen tussen steeds wisselende polariteiten, bijv. rationeel versus emotioneel (Pages, Gestalt)

5 Ambigue figuren (mens of materie)

6 Ambigue figuren (jong of oud?)

7 Dilemma startpunt Wat is het startpunt???? Of van Maatschappij naar grootste groep, naar subgroep naar individu (gedeeld belang/doel) Van Individu als basis voor gedrag naar groep (wederzijdse betrokkenheid, interactie) Van Groep als basis voor gedrag naar individu Voorbeeld maatschappij?? http://www.youtube.com/watch?v=mrQqDqOx3KY&feature=related

8 GROEPSVORMING VANUIT HET GROTERE OMRINGENDE GEHEEL

9 Groepsvorming: voorfase (Stemerding) Het ontstaan van een groep: Een resultaat van vooroverleg en planning in de directe sociale omgeving van de nieuwe groep. Nieuwe groepen komen voort uit onvrede met het bestaande systeem Vindt plaats binnen overlegsituaties met of binnen organisaties en instellingen

10 Collectiviteit: Sartre Sartre maakt onderscheid tussen collectiviteit en groep; groepsvorming gebeurt spontaan! Collectiviteit: Anoniem, slechts Kwantitatief lid en Onbewust/Toevallig lid (seriële bestaanswijze) Groep: Determinanten: gemeenschappelijk belang individuen, bewustwording samenhang, onderlinge betrokkenheid en rechtstreekse communicatie Groepen ontstaan uit en gaan op in Collectiviteit afhankelijk van bovengenoemde determinanten (voorbeeld Egypte) Een groep dient te ontwikkelen op relationele vorming en het formuleren van doelstellingen en activiteiten anders valt men terug in collectiviteit

11 Groepsvorming als subgroepen van een groter geheel: Pages Elke groep is een subgroep Elke groep is een subgroep Groep is geen afgeleid verschijnsel Groep is geen afgeleid verschijnsel De groep is de vindplaats van relaties en daarmee samenhangende gevoelens  gedragingen en kenmerken van individuele afgeleid. De groep is de vindplaats van relaties en daarmee samenhangende gevoelens  gedragingen en kenmerken van individuele afgeleid. Groepen ontstaan vanwege communicatiemoeilijkheden binnen een grotere groepering. Groepen ontstaan vanwege communicatiemoeilijkheden binnen een grotere groepering. Op kleinere schaal de mogelijkheid tot beleven van een emotioneel conflict (dit kan niet op groter niveau verwerkt worden) Op kleinere schaal de mogelijkheid tot beleven van een emotioneel conflict (dit kan niet op groter niveau verwerkt worden)Vraag: Analyse van Partij voor de Dieren of …. volgens Pages

12 GROEPSVORMING VANUIT INDIVIDU

13 Determinanten Groepsvorming Vanuit individu 2 redenen voor groepsvorming: Taak : Aantrekkelijkheid van: GroepsdoelenGroepsactiviteiten Privé doelen Kosten-Baten Taak plus sociaal- emotioneel is bepalend voor groepscohesie Taak plus sociaal- emotioneel is bepalend voor groepscohesie Sociaal-emotioneel: Aantrekkelijkheid van: GroepsledenGroepsklimaat Privé behoeften

14 Fasen Groepsontwikkeling 1. Voorfase 2. Oriëntatiefase (of inclusiefase) 3. Machtsfase (of controlefase) 4. Affectiefase 5. Fase van de Autonome groep 6. Afsluitingsfase Lees § 5.5 en samenvatting § 5.5.6

15 Trits naar het nieuwe Lewin onderscheidt 3 fase voor groepsverandering: 1. Unfreezing: loskomen van het nu 2. Moving: bewegen naar het nieuwe 3. Freezing: verankeren van het gewenste

16 moving Dit is de overgang van de oude naar de nieuwe situatie. de nieuwe verandering wordt daadwerkelijk ingevoerd

17 Freezing Bij deze stap ga je ervoor zorgen dat de nieuwe situatie ook daadwerkelijk blijft bestaan. Als er niet genoeg aandacht aan deze stap wordt besteed, is de kans groot dat men terugvalt in de oude situatie

18 Wijze van unfreezing Toevoegen van krachten in de richting van de gewenste verandering Verminderen of uitschakelen van krachten die de gewenste verandering tegen gaan. http://www.youtube.com/watch?v=gq0 L5AKTAmA&feature=related Beschrijf proces

19 Opdracht 5.8.1 Bedenk individueel antwoorden op de 2 reflectievragen. Bespreek in 3-tallen reflectievraag 3 Plenair: `do´s en dont´s bij het starten van groepen´

20 Volgende week Opdracht 5.8.6.: bereid deze oefening individueel thuis voor Volgende week wordt deze oefening in subroepen verder uitgewerkt op flapovers Denk aan je eye openers


Download ppt "Begeleiden en Coachen week 5 Remmerswaal, hoofdstuk 5 `Groepsvorming en –ontwikkeling´"

Verwante presentaties


Ads door Google