De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel: een activiteit die uitvoerbaar (en innovatief) is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel: een activiteit die uitvoerbaar (en innovatief) is."— Transcript van de presentatie:

1 Doel: een activiteit die uitvoerbaar (en innovatief) is.
Praktijkonderzoek Onderzoeksvraag: Hoe kan het activiteitenaanbod van het KDV / PSZ worden verbeterd? Doel: een activiteit die uitvoerbaar (en innovatief) is.

2 Stap 1: oriënteren Oriënteren aan de hand van de onderzoeks-vraag (bijv. beschikbaarheid, toegankelijkheid en gebruik van leeftijdsadequaat spel- en ontwikkelingsmateriaal) binnen het KDV/PSZ Wat is er, voor wie, vanuit een bepaalde visie? Neem de tijd om dit goed na te gaan! Gebruik maken van NCKO-monitor

3 Stap 2: Richten Reikwijdte bepalen: alleen je eigen groep, de hele instelling? Literatuurstudie Onderzoeksvraag specificeren aan de hand van de eigen situatie Opstellen deelvragen, specificeren van de onderzoeksvraag.

4 vb. Specifieke onderzoeksvraag
Hoe kan de taalontwikkeling bij de 3-jarigen op het KDV Duimelijntje binnen het VVE- programma verbeterd worden? Deelvragen Hoe verloopt de taalontwikkeling (van de moeder-taal) gemiddeld genomen bij 3-jarigen? Welke methoden gericht op taalontwikkeling han-teert het VVE-programma? Hoe staat het met de activiteiten gericht op de taal-ontwikkeling bij KDV Duimelijntje?

5 Stap 3: Plannen Kiezen onderzoeksmethoden (observeren, vragenlijsten afnemen etc.) Onderzoeksactiviteiten plannen Maken onderzoeksplan

6 Onderzoeksplan (op basis van oriënteren, richten en plannen)
1. inleiding 2. Omschrijving van het praktijkprobleem + samenvatting literatuurverkenning 3. Onderzoeksdoel, onderzoeksvraag, deelvragen 4. Onderzoeksaanpak

7 Stap 4 Verzamelen Verzamelen van gegevens d.m.v. gekozen onderzoeksmethode(n). Vragenlijst NCKO afnemen, pedagogisch beleidsplan lezen, observeren etc. met behulp van een observatielijst. Welke observatielijst wordt gebruikt op jouw KDV / PSZ ?

8 Voorbeelden van observatielijsten
KIJK (CED-groep); Puk en KO (CED-groep); Zo doe ik (CED-groep); Rotterdamse observatielijst peuter-kleuter (SLO/Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling); CITO volgsysteem (CITO); Schatkist/ Up en Puk (Zwijsen).

9 Stap 5 Analyseren en concluderen
Antwoord geven op de onderzoeksvraag Deze antwoorden komen voort uit de verzamelde data. Maken onderzoeksverslag

10 Opdrachten Onderzoeksplan Onderzoeksverslag Uitgewerkte activiteit
Presentatie


Download ppt "Doel: een activiteit die uitvoerbaar (en innovatief) is."

Verwante presentaties


Ads door Google