De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bloggen op de Master Leren en Innoveren Netwerkbijeenkomst Studeren naast je werk / Blended learning 2 december 2015 Bartel Dorhout docent MLI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bloggen op de Master Leren en Innoveren Netwerkbijeenkomst Studeren naast je werk / Blended learning 2 december 2015 Bartel Dorhout docent MLI"— Transcript van de presentatie:

1 Bloggen op de Master Leren en Innoveren Netwerkbijeenkomst Studeren naast je werk / Blended learning 2 december 2015 Bartel Dorhout docent MLI B.Standaar-Dorhout@hr.nl

2 Wat ik wil doen - Onze blogs laten zien. - Informatie over bloggen als didactisch middel. - Blog als middel om aan te sluiten bij behoeften van deeltijdstudenten. - Praktische aanbevelingen om bloggen een plaats te geven in het handelingsrepertoire docent en student. - Hoe wij werken met blog. - Uitwisselen van ervaringen.

3 Didactiek: sturen op interactief leren - Bij interactief leren is sprake van een gemeenschap van mede-lerenden, waarbij interactie, dialoog en reflectie tussen lerenden en tussen docenten en lerenden leidt tot kenniscreatie en verdiepend leren bij de individuele deelnemer. - Proces van de cursus is in gedeelde regie van studenten en docenten. - Past interactief leren in je onderwijsvisie? - Is interactief leren onderdeel van je onderwijspraktijk?

4 Waarom bloggen inzetten om interactief leren te bevorderen? 1. Relaties leggen/netwerkleren 2. Kennis ontwikkelen 3. Informatie, kennis en ervaringen delen en vastleggen 4. Transparant maken: analyseren en sturen 5. Feedback en reflecteren 6. Flexibilisering

5 Leren zichtbaar maken: John Hattie en de effecten van onderwijs op het leren van studenten - samenwerkend leren d 0.59 - voorbeelden bekijken d 0,59 - geloofwaardigheid docent d 0,90 - zelfverwoording en zelfbevraging d 0,64 - verspreide oefening 0.71 - helderheid docent d 0,75 - relatie student-docent 0,72 - meta-cognitieve strategieën d 0.69 - formatieve evaluatie d 0,90

6 Voor studenten is het blog een middel tot: - Het verbeteren schrijfvaardigheden - Het bevorderen van kritisch denken - Het bevorderen van reflectie, bestuderen van reflecties en begrip van concepten - Het realiseren van verdiepende interactie - Het stimuleren van gespreid werken aan opdrachten - Het geven en ontvangen van peer feedback - Het stimuleren van actief mee doen in de cursus - Digitaal burgerschap - Nieuwe suggesties toevoegen: literatuur, bijeenkomsten, televisieprogramma’s

7 Voor docenten is het blog een middel tot: - Zicht op de wording van de producten van de studenten. - Signaleren van behoeften en lacunes en vervolgens tot het bijsturen van het programma of tot individuele ondersteuning van de student. - Het geven van formatieve feedback. - Permanente communicatielijn met de groep. - Nieuwe suggesties toevoegen: literatuur, bijeenkomsten, televisieprogramma’s - Digitaal burgerschap.

8 Blogs voor deeltijdstudenten - Blog biedt de mogelijkheid om steeds de laatste bijdragen van studenten en docenten aan de cursus te raadplegen. - Blog biedt de mogelijkheid om 24/7 vragen te stellen in de gemeenschap van lerenden en om producten te delen en te reviewen. - Blog biedt de mogelijkheid om 24/7 aanpakken voor de opdrachten van mede-studenten te bekijken. - Blog biedt de mogelijkheid om professionele vragen uit de eigen werkpraktijk voor te leggen. - Blog is platform van een gemeenschap van lerende professionals.

9 Drie uitdagingen voor student en docent - (Volwassen) studenten vinden het lastig om half- fabrikaten te delen. - Docenten en studenten vinden het lastig om nieuwe routines te leren: er ontstaat naast een reële omgeving ( 1 x per week op school) ook een virtuele omgeving ( 24/7) van de klas. - Omgaan met de zichtbaarheid voor derden op het net.

10 Omgaan met deze uitdagingen - Veilige groep. - Eigenaarschap/ mede-beheer studenten. - Keuze aan student openstelling eigen blog /gesprek over delen en professionaliseren voeren. - Lerende houding/ flexibele aanpak. - Niet opgeven en als docententeam elkaar vasthouden in gemeenschappelijke praktijk. - Blog en bijeenkomst = eenheid in aanpak.

11 Werken met blogs op de MLI Eenheid in aanpak op het blog en in de bijeenkomsten: - Peerreview en feedback op het blog en in de bijeenkomst met voortgangsbesprekingen en productbesprekingen van producten in wording. - Verdiepende interactie en discussie over inhouden leerarrangementen op het blog en in de bijeenkomsten. - Aansturen op het delen van de opbrengsten bijeenkomsten op het blog. - Exclusieve medium voor (actuele) informatie over de studieonderdelen. - Plannen, organisatie en toegankelijk maken materiaal = effectieve leertijd vergroten - Bij alle onderdelen van de studie heeft het blog ongeveer dezelfde rol.

12 Uitwisselen ervaringen

13 Bronnen: - Sim, J. W.S. & K.F. Hew (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research. Educational Research Review, 5 (2), 151-162. - Halic,O., Lee,D., Paulus,T & Spence, M.(2010).To blog or not to blog: Student perceptions of blog effectiveness for learning in a college-level course. The Internet and Higher Education, 13 (4) 206–213. - Kremers, M.J.C. (2006). Bloggend leren. Een onderzoek naar de - mogelijkheden van weblogs binnen het Wetenschappelijk Onderwijs. Tilburg: Universiteit Tilburg. - Rubens, W. (2004). De zeven pijlers onder digitale didactiek. Profiel, vol. 1(februari 2004). - Hattie, J. ( 2009). Visible learning, a synthesis of over 800 meta- analyses relating to achievement. Londen: Routledge


Download ppt "Bloggen op de Master Leren en Innoveren Netwerkbijeenkomst Studeren naast je werk / Blended learning 2 december 2015 Bartel Dorhout docent MLI"

Verwante presentaties


Ads door Google