De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Training adviesvaardigheden 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Training adviesvaardigheden 1"— Transcript van de presentatie:

1 Training adviesvaardigheden 1
Hanneke Koopmans

2 De ander

3 Introductie Mijn naam is Anne en ik ben directrice op een basisschool van een stichting. Wat is mijn visie op het veranderproces in de school?

4 INhoud Introductie Theorie Oefening vragen stellen Nabespreken
Verwerkingsopdracht

5 Visie op het veranderingsproces
Persoonlijk heb ik het erg druk, wellicht wat te. Ik ben aan het overwegen om mijn docenten wat meer verantwoordelijkheid te geven, wat meer te delegeren. Persoonlijk ben ik aan het nadenken over een kind op school die in het ziekenhuis ligt en hoe we dit gaat communiceren. Organisatorisch zijn we bezig met een visie verandering, meer sociaal constructivistisch leren, het team gaat hier eigenlijk heel goed mee om. Wel zie ik dat ze nog worstelen met hoe dit gaan integreren met hun eigen werk. Ik zal al tevreden zijn als ze hier langzaam mee gaan experimenteren. En als we de kinderen over een jaar meer samenwerkend leren. Qua proces is de visieverandering ingezet door de stichting. De stichting bestaat uit 20 scholen. Op zich ben ik het wel eens met de visieverandering, maar ik vind dat de stichting deze keer te voortvarend te werk is gegaan.

6 Theorie Fasen van gedrag in verandering Communicatie algemeen
Communicatiemodel Herkennen van signalen LSD

7 Fasen van gedrag in veranderingsproces James Prochaska

8 Communicatiecirkel voor adviessituaties
Woordkeus en intonatie: 35% Non-verbaal: 50% Niets is praktischer dan een goede theorie! Ik ben een schrijver – wie schrijft die blijft Ik houd van meten – meten is weten Ik houd van produkten – doormanagen / afmaken / discipline Inhoud: het onderwerp: 15% EY/ HVG - Adviseren met Impact IA

9 Cirkel van effectieve beïnvloeding
Proces: Meta - Relatie Structuur Inhoud EY/ HVG - Adviseren met Impact IA

10 Communicatie op 3 niveaus
1. Inhoud: de semantiek sec. Metaniveau 2. Hoe moet de ander de boodschap opvatten en welke betekenis geeft hij/zij er zelf aan? 3. Hoe definiëren wij de relatie: jij de ander ik leid ik leid ik volg ik volg wij zijn gelijkwaardig wij zijn gelijkwaardig 14

11 Communicatiemodel Hoenderdos

12 Signaleren (1) Praten lokt geen signalen uit: stel dus meer vragen en praat minder. Volg je intuïtie als je denkt dat er een bepaalde actie nodig is. Kijk op een positieve manier naar de signalen in plaats van te denken dat 'de ander er waarschijnlijk iets negatiefs mee bedoelt'. Tijdens het informele deel van het gesprek komen al veel signalen naar voren. Neem daar dus de tijd voor en jaag jezelf niet onnodig op.

13 Signaleren (2) Om signalen op te vangen, moet je je ‘denkmotor’ stilzetten en goed luisteren naar wat de ander je vertelt. ‘Hij die vraagt, houdt het initiatief; hij die praat, verliest het’. Kijk tijdens een gesprek ook eens als waarnemer naar wat er gebeurt. Dus ga eens mee met een collega en vraag je alleen maar af: 'Welke signalen zie, hoor of voel ik?'. Let op congruentie van signalen en herhaling van signalen

14 Luisteren Laat zien dat je luistert en moedig aan.
Toon interesse door naar gevoelens, belevingen, aanpak en (achterliggende) overtuigingen en percepties te vragen. Bedenk niet zelf al oplossingen, terwijl de ander nog aan het woord is.

15 Vertel in je eigen woorden wat je hebt gehoord.
samenvatten Vertel in je eigen woorden wat je hebt gehoord. Maak daarbij wel gebruik van de ‘sleutelwoorden’ van de ander. Zet de belangrijkste punten op een rij (focus en stuur!). Durf te confronteren om beweging te creëren.

16 Doorvragen Open vragen Gesloten vragen Suggestieve vragen
Controlevragen Isolatievragen Tegenvragen

17 Doorvragen Implicatievragen. Oplossingsgerichte vragen.
Realiteitsvragen (realiteitsgehalte van de inter-pretaties). Actievragen (ondernemen van acties). De controlevraag. Reflectievragen (bewustzijn en verantwoorde-lijkheid)., Vragen die achterliggende cognities bloot leggen., Doelvragen (drijfveren).

18 SBI-BI model voor feedback
Situatie: Tijd en plaats waar je getuige was van het gedrag van de ander. Bewust gedrag: Wat zag je de ander eigenlijk precies doen? Impact: Wat waren of zijn de effecten van dat gedrag (impact op jou, anderen, de groep)? Gewenst bewust gedrag: hoe zou willen dat de ander zich gedraagt? Wat voor impact zou dat op jou hebben?

19 Vraaggesprek Contact maken en kader zetten
Voer een vraaggesprek met een collega Probeer achter de juiste informatie te komen van deze collega Gesprekspartner Voer een natuurlijk gesprek Bedenk wat jij persoonlijk vind Bedenk een aantal valkuilen

20 Het ui-model (naar Korthagen, 2014) Niveaus van reflectie Wat je doet
gedrag De competenties (KVA) die zichtbaar worden in wat je doet competenties overtuigingen Mentale modellen die ten grondslag liggen aan je gedrag identiteit betrokkenheid Je professionele rol(len) in je gedrag Kern van je kwaliteiten Je diepste waarden die ten grondslag liggen aan je gedrag In een kritische zelfreflectie maak je in het kader van je strategie je gedrag zichtbaar en legt de relatie tussen je gedrag en de competentie(s) waar dat gedrag toe te rekenen is.

21 Rollenspel 3 rollenspellen In groepen van 3 personen
2 met elkaar in gesprek 3e persoon observeert op basis van signalen, reacties mbv ui-model Gesprekken van max. 10 minuten Feedback geven op basis van signaleren, lsd, perspectief, niveaus van relfectie Contact maken Vragen stellen

22 Gesprek vanuit de perspectieven
Het adoptieperspectief Het implementatieperspectief Het betrokkenheidsperspectief Het systeemperspectief

23 Nabespreken Wat heeft het meeste indruk gemaakt?
Welk inzicht heb je opgedaan? Wat vond je het meest interessant? Wat vond je het leukst?

24 Opdracht Plaats minstens 1 reflectie op je eigen blog van een situatie
waarmee je geoefend hebt


Download ppt "Training adviesvaardigheden 1"

Verwante presentaties


Ads door Google