De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN 1 29-9-2015 Hanneke Koopmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN 1 29-9-2015 Hanneke Koopmans."— Transcript van de presentatie:

1 TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN 1 29-9-2015 Hanneke Koopmans

2 DE ANDER

3 INTRODUCTIE Mijn naam is Anne en ik ben directrice op een basisschool van een stichting. Wat is mijn visie op het veranderproces in de school?

4 INHOUD Introductie Theorie Oefening vragen stellen Nabespreken Verwerkingsopdracht

5 VISIE OP HET VERANDERINGSPROCES Persoonlijk heb ik het erg druk, wellicht wat te. Ik ben aan het overwegen om mijn docenten wat meer verantwoordelijkheid te geven, wat meer te delegeren. Persoonlijk ben ik aan het nadenken over een kind op school die in het ziekenhuis ligt en hoe we dit gaat communiceren. Organisatorisch zijn we bezig met een visie verandering, meer sociaal constructivistisch leren, het team gaat hier eigenlijk heel goed mee om. Wel zie ik dat ze nog worstelen met hoe dit gaan integreren met hun eigen werk. Ik zal al tevreden zijn als ze hier langzaam mee gaan experimenteren. En als we de kinderen over een jaar meer samenwerkend leren. Qua proces is de visieverandering ingezet door de stichting. De stichting bestaat uit 20 scholen. Op zich ben ik het wel eens met de visieverandering, maar ik vind dat de stichting deze keer te voortvarend te werk is gegaan.

6 THEORIE Fasen van gedrag in verandering Communicatie algemeen Communicatiemodel Herkennen van signalen LSD

7 FASEN VAN GEDRAG IN VERANDERINGSPROCES JAMES PROCHASKA

8 COMMUNICATIECIRKEL VOOR ADVIESSITUATIES 8 Non-verbaal: 50% Woordkeus en intonatie: 35% Inhoud: het onderwerp: 15%

9 CIRKEL VAN EFFECTIEVE BEÏNVLOEDING 9 Inhoud StructuurProces: - Meta - Relatie

10 14 COMMUNICATIE OP 3 NIVEAUS 1.Inhoud: de semantiek sec. Metaniveau -------------------------------------------- 2.Hoe moet de ander de boodschap opvatten en welke betekenis geeft hij/zij er zelf aan? 3.Hoe definiëren wij de relatie: jij de anderik leidik volgwij zijn gelijkwaardig

11 COMMUNICATIEMODEL HOENDERDOS

12 SIGNALEREN (1) Praten lokt geen signalen uit: stel dus meer vragen en praat minder. Volg je intuïtie als je denkt dat er een bepaalde actie nodig is. Kijk op een positieve manier naar de signalen in plaats van te denken dat 'de ander er waarschijnlijk iets negatiefs mee bedoelt'. Tijdens het informele deel van het gesprek komen al veel signalen naar voren. Neem daar dus de tijd voor en jaag jezelf niet onnodig op. 12

13 SIGNALEREN (2) Om signalen op te vangen, moet je je ‘denkmotor’ stilzetten en goed luisteren naar wat de ander je vertelt. ‘Hij die vraagt, houdt het initiatief; hij die praat, verliest het’. Kijk tijdens een gesprek ook eens als waarnemer naar wat er gebeurt. Dus ga eens mee met een collega en vraag je alleen maar af: 'Welke signalen zie, hoor of voel ik?'. Let op congruentie van signalen en herhaling van signalen 13

14 LUISTEREN Laat zien dat je luistert en moedig aan. Toon interesse door naar gevoelens, belevingen, aanpak en (achterliggende) overtuigingen en percepties te vragen. Bedenk niet zelf al oplossingen, terwijl de ander nog aan het woord is.

15 SAMENVATTEN Vertel in je eigen woorden wat je hebt gehoord. Maak daarbij wel gebruik van de ‘sleutelwoorden’ van de ander. Zet de belangrijkste punten op een rij (focus en stuur!). Durf te confronteren om beweging te creëren. 15

16 DOORVRAGEN Open vragen Gesloten vragen Suggestieve vragen Controlevragen Isolatievragen Tegenvragen

17 DOORVRAGEN Implicatievragen. Oplossingsgerichte vragen. Realiteitsvragen (realiteitsgehalte van de inter-pretaties). Actievragen (ondernemen van acties). De controlevraag. Reflectievragen (bewustzijn en verantwoorde-lijkheid)., Vragen die achterliggende cognities bloot leggen., Doelvragen (drijfveren).

18 SBI-BI MODEL VOOR FEEDBACK Situatie: Tijd en plaats waar je getuige was van het gedrag van de ander. Bewust gedrag: Wat zag je de ander eigenlijk precies doen? I mpact: Wat waren of zijn de effecten van dat gedrag (impact op jou, anderen, de groep)? Gewenst bewust gedrag: hoe zou willen dat de ander zich gedraagt? Wat voor impact zou dat op jou hebben?

19 VRAAGGESPREK Contact maken en kader zetten Voer een vraaggesprek met een collega Probeer achter de juiste informatie te komen van deze collega Gesprekspartner Voer een natuurlijk gesprek  Bedenk wat jij persoonlijk vind  Bedenk een aantal valkuilen

20 gedrag competenties overtuigingen identiteit betrokkenheid Het ui-model (naar Korthagen, 2014) Wat je doet De competenties (KVA) die zichtbaar worden in wat je doet In een kritische zelfreflectie maak je in het kader van je strategie je gedrag zichtbaar en legt de relatie tussen je gedrag en de competentie(s) waar dat gedrag toe te rekenen is. Mentale modellen die ten grondslag liggen aan je gedrag Je professionele rol(len) in je gedrag Je diepste waarden die ten grondslag liggen aan je gedrag Kern van je kwaliteiten Niveaus van reflectie

21 ROLLENSPEL 3 rollenspellen In groepen van 3 personen 2 met elkaar in gesprek 3e persoon observeert op basis van signalen, reacties mbv ui-model Gesprekken van max. 10 minuten Feedback geven op basis van signaleren, lsd, perspectief, niveaus van relfectie Contact maken Vragen stellen

22 GESPREK VANUIT DE PERSPECTIEVEN Het adoptieperspectief Het implementatieperspectief Het betrokkenheidsperspectief Het systeemperspectief

23 NABESPREKEN Wat heeft het meeste indruk gemaakt? Welk inzicht heb je opgedaan? Wat vond je het meest interessant? Wat vond je het leukst?

24 OPDRACHT Plaats minstens 1 reflectie op je eigen blog van een situatie waarmee je geoefend hebt


Download ppt "TRAINING ADVIESVAARDIGHEDEN 1 29-9-2015 Hanneke Koopmans."

Verwante presentaties


Ads door Google