De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 6 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 6 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 6 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent Principal Consultant / Innovatiemanager Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mailj.p.m.beelen@hr.nlj.p.m.beelen@hr.nl Profilehttp://www.linkedin.com/in/jbeelenhttp://www.linkedin.com/in/jbeelen Twitterhttp://twitter.com/djiepiehttp://twitter.com/djiepie Fileshare http://med.hro.nl/beejphttp://med.hro.nl/beejp

4 Wat gaan we doen? Theorie Informatievoorziening Boek Informatiemanagement – Roel Grit ISBN 978-90-01-80975-1 – Noordhoff Hoor/werkcollege Opdracht Mendix (door Fedor Wagenaar) Werkcollege practicum Beoordeling Theorie tentamen – Individueel (Cijfer) Opdracht Mendix – Groepjes van 2 (Voldoende/onvoldoende)

5 Het Boek Presentaties staan op de site Oefenvragen (MC) op de site van Noordhoff

6 Wat moet je leren voor de toets? A. Alle begrippen uit het boek én de powerpoints die bij de les horen B. Oefenen met de vragenbank die bij het boek hoort

7 Planning 9 Sept-Introductie en Informatiemanagement 16 Sept-H1 23 Sept-H2 30 Sept-H3 + H4 7 Okt-H5, H10, H14 en H15 14 Okt-H6 en IT Management 21 Okt-Vakantie 28 Okt-H7-9, H11-13 5 Nov-Tentamenweek (Géén les) 12 Nov-Tentamenweek (Géén les)

8 Week 5 – Hoofdstuk 5, 10, 14 en 15 5 – Opslag en gebruik van gegevens 10 – Functioneel ontwerp 14 – Werken met SQL 15 – Onderzoek naar informatieprocessen

9 Functioneel ontwerp H10

10 DFD’s H15

11 Contextdiagram Verkoopsysteem H15

12 DFD Verkoopsysteem H15

13 Niveau 2 Controleren voorraad H15

14 H5 Opslag en gebruik van gegevens 5.1Database 5.2Gegevens wijzigen 5.3Opvragen van informatie 5.4Ontwerpen van een database 5.5Betrouwbaarheid van de database H5

15 Database H5

16 Ontwerpen van een database gegevensanalyse datagerichte benadering intuïtieve manier (interviews) procesgerichte benadering gegevensmodel redundantie (nadelen): extra invoer van gegevens, dit kost tijd. extra opslagruimte op de harde schijf. kans op fouten gegevensgroepen of entiteiten met attributen voorbeelden entiteiten: ….. H5

17 Factuur H5

18 Attributen Attribuut ~ veld ~ rubriek ~ variabele Typen attributen zijn: - Tekst (string) alfanumerieke gegevens - Getal numerieke gegevens - Datum - Logisch veld Pictures XXXXXXXXXXXX of X(12) 9999.99 DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY H5

19 Entiteit relatiediagram H5

20 Week 6 – Hoofdstuk H6 en IT Management 6 – Werken met automatisering (m.u.v. 6.5) IT Management

21 Aandachtsgebieden in de tijd Functioneel beheer Architectuur aanpak Applicatie beheer Technisch beheer Informatie planning Systeem ontwikkeling 70809000 tijd Beheergericht Ontwikkelgericht Alignment Fusion ITM

22 IT Management dilemma De juiste balanss Push Waarde Kosten Technology CostEffectiveness Kwaliteit van de dienstverlening Business Enabling Technologie ICT Management Kosteneffectiviteit Vraag Behoefte ITM

23 Informatievoorziening Bedrijf Bedrijfsproces Applicaties Infrastructuur File- server Vraag Aanbod IT in haar context Applicaties ITM

24 Technischbeheer Applicatiebeheer Functioneelbeheer Informatievoorziening (IV) Bepalen IV-beleid Ondersteunen gebruikersorganisatie Definiëren gewenste veranderingen Accepteren IT wijzigingen Doorvoeren niet-IT wijzigingen (Op afstand) aansturen IT Vraagkant van IT Technische infrastructuur Ondersteuning kantoorautom. Werkplekbeheer, netwerkbeheer Exploiteren informatiesystemen (productie) Aanbodkant van de IT Informatiesystemen/applicaties Aanpassen applicaties obv verstoringen en wijzigingsverzoeken - Monitoren prestaties van de applicaties Adviseren over beleid t.a.v. toekomst applicaties Aanbodkant van de IT 3 Beheerdomeinen ITM

25 Procesmodellen: ITIL, ASL en BiSL Wat ITIL is voor Exploitatie en Infrastructuur (technisch beheer), is ASL voor Systeemontwikkeling, -onderhoud en -beheer (applicatiebeheer) is BiSL voor functioneel beheer. ITM

26 Onderlinge relatie AB Gebrui - kers FB Manage - ment Service– team IT-service organisatie TB Omge- ving ASL BiSL ITIL SLA Gebruikersorganisatie ITM

27 Beheermodellen BiSL ASL ITIL Functioneel beheer Applicatiebeheer Technisch beheer Organization Cycle Management Applications Cycle Management Managementprocessen Beheer Onderhoud / vernieuwing Gebruiksbeheer Functionaliteiten beheer Opstellen IV-organisatie strategie Opstellen Informatie Strategie Managementprocessen ITM

28 What is ITIL? ITIL = IT Infrastructure Library A comprehensive and consistent set of best practices for IT service management, promoting a quality approach to achieving business effectiveness and efficiency in the use of information systems Commissioned by the British Government's Central Computing and Telecommunications Agency (CCTA) to drive down IT costs and improve performance and efficiency in the 80's It is based on the collective experience of commercial and governmental practitioners worldwide A framework of practices (guidelines), independent of organisation size or sector A process-driven approach It is Current (ITIL V3) ITM

29 What is it NOT Not a set of rigid rules, policies or a methodology Not a maturity model Not a standard Not the answer to all business problems or process issues Not just a set of diagrams / processes handed out by Management that people need to follow ITM

30 ITIL v3 Overview ITM

31

32 Welk beheersproces staat niet beschreven in ITIL? A.Helpdesk B.Capaciteitsbeheer C.Dienstenniveaubeheer D.Beheer van de Software-ontwikkelmethode H6

33 ITM ASL

34 BiSL ITM

35 Centralisatie of Decentralisatie van de informatievoorziening In een groot bedrijf staat het management voor de keus de automatisering Centraal of Decentraal te organiseren De voordelen van centrale informatievoorziening gelden als nadeel voor de decentrale informatievoorziening en omgekeerd Probleem binnen organisaties is dat automatiseerders en de gebruikersorganisatie een andere belevingswereld hebben en elkaars taal niet spreken H6

36 Centrale informatievoorziening Beheersbaarheid groot Gegevens centraal beter te beveiligen Complexe apparatuur gezamenlijk gebruiken Betere kostenbeheersing Betere opbouw specialistische kennis Betere carrière mogelijkheden waardoor Automatiseringsdeskundigen makkelijker aangetrokken kunnen worden H6

37 Decentrale informatievoorziening Betere en snellere dienstverlening door minder bureaucratie Automatiseerders staan dichter bij de gebruiker Er kan sneller ingesprongen worden op nieuwe ontwikkelingen ( innovatie ) Kosten datacommunicatie lager H6

38 Wat zijn de voordelen van centrale informatievoorziening? A.de dienstverlening B.de kosten van datacommunicatie zijn lager C.de beheersbaarheid D.de samenwerking tussen automatiseerders en gebruikers H6

39 Begrippen (1) Sourcen Intern en/of extern Sourcen is een proces Kiezen welke sourcingsvorm geschikt is voor welke dienst Detachering Outsourcing Core business van een bedrijf Turnkey project (fixed price / fixed date) Service Level Agreements H6

40 Begrippen (2) Uitbesteden Externe leverancier Resultaat gerichte basis Leveren van einddiensten Contract en relatie hebben langere looptijd (3 tot 10 jaar) Proces Inhuur Externe leverancier wel verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering, niet voor het resultaat Interne organisatie blijft in operationele zin verantwoordelijk Interne organisatie stuurt actief op het voortbrengingsproces ITM

41 Advies en ondersteuning Outtasking van capaciteit Outtasking van capaciteit Outsourcing Outtasking van de uitvoering Vormen van Sourcing Koop op ad-hoc basis advies, kennis of skills in van externe dienstverleners om de interne IT dienstverlening te ondersteunen. Huur externe medewerkers in op individuele basis. De klant bepaalt wat er gedaan moet worden, hoe het gedaan moet worden en wie het gaat doen (‘body shopping’). Besteed gedefinieerde en afgebakende taakgebieden uit aan een externe partij, welke deze werkzaamheden uitvoert onder aansturing van de klantorganisatie. De klant bepaalt ‘wat’ er wordt geleverd en ‘hoe’ er wordt geleverd. Besteed dienstverlening tegen gedefinieerde prestatie indicatoren uit. De klant bepaalt wat er wordt geleverd. De dienstverlener bepaalt ‘hoe’ de dienstverlening geleverd wordt. … Transformational outsourcing ITM

42 Hoe wordt een project genoemd waar de prijs en tijdstip van opleveren vooraf zijn overeengekomen? A.Turnkey project B.Fixed price project C.Prince2 project D.Fixed price contract H6

43 H6 Werken met automatisering 6.1Automatiseren is reorganiseren 6.2Functies in de automatisering 6.3Centralisatie of decentralisatie informatievoorziening 6.4Outsourcing 6.5Ethische en juridische aandachtspunten 6.6Informatiebeveiliging 6.7Beheer van informatiesystemen H6

44 Functies in de automatisering H6

45 Functies in de automatisering (1) De gebruiker telewerken data-entry RSI Automatisering is bedoeld om de werkprocessen van de gebruiker te vergemakkelijken en efficiënter te maken. Daar draait automatisering om! Gebruikers die grote hoeveelheden gegevens invoeren Gebruikers die gegevens opvragen en bijvoorbeeld managementinfomatie maken Bij de invoer van een nieuw systeem is het nodig de gebruiker in te schakelen, ter acceptatie van het nieuwe systeem. De gebruiker weet welke informatie hij nodig heeft bij zijn werkzaamheden. Deze zaken moeten gemanaged (geregeld ) worden ter ondersteuning van de gebruiker H6

46 Functies in de automatisering (2) Informatiemanager Systeembeheerder Applicatiebeheerder Webmaster Informatieanalist Systeemontwerper / functioneel ontwerper Technisch ontwerper Programmeur EDP auditor Netwerkbeheerder Database Administrator (beheerder) Verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de automatisering In een kleine organisatie neemt een gewone Manager deze taken waar Software verantwoordelijkheden: Aanschaf, Installeren,testen,ondersteunen gebruikers, (doen) opleiden van gebruikers Hardware verantwoordelijkheden: Backup, Autoriseren, Bewaken performance, Oplossen storingen, beheren, documenteren, aanschaffen,bijhouden techn. ontwikkelingen, etc. Daarnaast: Adviseren van het Management, Bewaken van de standarisatie, opstellen jaarlijkse budgetten, opstellen hardware- en softwareplan Beheert de functionele kant van 1 of meer applicaties. In kleinere organisatie is de systeembeheerder tevens applicatiebeheerder Taken:Op de hoogte zijn van alle mogelijkheden van de applicatie, Contact met de leverancier, landelijke gebruikersgroep, instellen van de applicatie, meewereken bij implementatie, opleiden gebruikers, ondersteunen gebruikers, autoriseren, verzamelen nieuwe wensen van gebruikers en door spelen aan leverancier Beheer website Layout de structuur de content ( inhoud) gebruiksvriendelijkheid Bij grote organisatie leveren velen afdelingen informatie voor de website Er kan dan gebruik gemaakt worden van een Content Management Systeem De webmaster is dan veelal de applicatiebeheerder van het CMS Electronic Data Processing Auditor Controleert de electronische gegevensverwerking H6

47 Welke twee functies houden zich vooral bezig met het maken van een functioneel ontwerp? A.Systeemontwerper en Technische ontwerper B.Informatieanalist en Programmeur C.Technische ontwerper en Programmeur D.Informatieanalist en Systeemontwerper H6

48 Bij wie horen de volgende taken? 1) Standaardisatie van hard- en software 2) Zorgen voor een actueel informatieplan A.Systeembeheerder B.Informatiemanager C.EDP-auditor D.Informatieanalist H6

49 Welke functies blijven er binnen een organisatie na outsourcing?

50 The Black hole http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk H6

51 Informatiebeveiliging Toegangsbeveiliging Account Authenticatie Autorisatie Fysieke beveiliging Brand Water UPS Calamiteitenplan Back-up procedure Reconstructie oude situatie Computercriminaliteit Hackers en Crackers Spionage (bedrijven, overheden, leger) Georganiseerde misdaad Cybercriminelen mikken op Nederlandse bedrijven 4 FEBRUARI 2013 08:45 THIJS DOORENBOSCH NIEUWSTHIJS DOORENBOSCHNIEUWS De privacyregels en de uitstekend infrastructuur maken Nederland tot een walhalla voor cybercimininelen. IT-beveiliger McAfee komt tot die conclusie in een onderzoeksrapport waar NOS over beschikt. De Tweede Kamerleden uitten dit weekend zorgen over dit bericht en pleitten voor betere veiligheidsmaatregelen. Wim van Campen, vicepresident Noord-Europa van McAfee, constateert dat privacy hoog in het vaandel staat in Nederland en dat strenge regels rond cybercrime ontbreken. Tegelijk heeft Nederland relatief erg veel hostingbedrijven en een goede infrastructuur met een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld. Dat maakt Nederland een ideale uitvalsbasis. Volgens Van Campen zijn er zo'n 154 servers in Nederland actief in het aansturen van vele honderdduizenden computers wereldwijd om spam en malware te verspreiden. Bedrijven vaker het doelwit criminelen Volgens een beveiligingsexpert vanochtend op het Radio 1 journaal verleggen de cybercriminelen hun aandacht van het stelen van creditcard- en persoonlijke gegevens van particulieren naar het langdurig rondneuzen op bedrijfsnetwerken om de informatie die zijn daar vinden te verkopen aan concurrenten en vreemde mogendheden. Volgens D66-kamerlid Verhoeven zei in een reactie op het rapport dat de Tweede Kamer opnieuw moet kijken naar de balans tussen veiligheid en privacybescherming. Ook VVD, CDA en SP hebben twijfels of de privacybescherming niet is doorgeschoten. Bron: http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2013/06/cybercriminelen-mikken-op-nederlandse-bedrijven H6

52 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMAIV01 Algemene Automatisering van de Informatievoorziening Week 6 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."

Verwante presentaties


Ads door Google