De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPH voltijd Ethiek 2: Verantwoording Werkcollege 7 kwartaal 3: Visiestukken, beroepscode en competentieprofiel SPH Corstin Dieterich L02.338.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPH voltijd Ethiek 2: Verantwoording Werkcollege 7 kwartaal 3: Visiestukken, beroepscode en competentieprofiel SPH Corstin Dieterich L02.338."— Transcript van de presentatie:

1 SPH voltijd Ethiek 2: Verantwoording Werkcollege 7 kwartaal 3: Visiestukken, beroepscode en competentieprofiel SPH Corstin Dieterich diecw@hr.nl L02.338

2 Een paar onderdelen van het nieuwe competentieprofiel SPH Het begrip relationele autonomie geeft dus aan dat mensen in hun streven hun leven zelf te bepalen beseffen dat ze afhankelijk zijn van hun relaties met andere mensen.

3 Centraal uitgangspunt voor de opleiding: Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing

4 Normen opleggen of niet? De sociaal professional ondersteunt mensen bij het vormgeven van hun eigen begrip van welzijn en niet slechts bij het vormgeven van zijn definitie van het welzijn voor die mensen

5 En dan de ‘markt’ kant van het verhaal Hij opereert efficiënt en effectief, evidence based (op basis van de best beschikbare informatie), resultaatgericht en kostenbewust, echter steeds met het oog op de beoogde outcome.

6 Over jullie. Als je klaar bent dan ben je: Is een reflectieve professional. Heeft het vermogen tot kritisch denken. Heeft het vermogen tot vinden en evalueren van informatie. Heeft het vermogen tot intercultureel denken en handelen. Heeft het vermogen tot verbinden. 5 Is creatief: het vermogen om nieuwe relationele samenhangen te scheppen. Heeft het vermogen tot constructie van kennis. Heeft het vermogen tot communicatie, waarvan ICT- gebruik en mediawijsheid een belangrijk bestanddeel zijn. Heeft het vermogen tot samenwerken en planmatig werken.

7 Competentie 1 Hij is actief ontvankelijk voor de situatie. Hij laat zich informeren door de situatie en verkent dialogisch (in professioneel gesprek met alle betrokken stakeholders) de voor de mensen en groepen noodzakelijke werking van netwerken. Dat betekent dat hij openstaat voor de eigen sociaal-culturele waarden van mensen (empatisch) en dat hij zich zelfkritisch bewust maakt van zijn eigen waarden die in dit onderzoek in het geding zijn. Hij informeert zich vanuit verwondering, actief luisterend en laat eigenheid en verschil van de betrokkenen tot zijn recht komen. Hij informeert actief en ondernemend. Hij bereikt vraagverduidelijking in een professioneel gesprek. De sociaal professional geeft professioneel betekenis aan het present zijn, nabij (de situatie) zijn.

8 Competentie 4 (deels) De sociaal professional handelt reflectief. i. Hij reflecteert zijn eigen handelen vanuit theoretische en normatieve kaders. ii. Hij eist zijn discretionaire ruimte voor zich op (noodzakelijke ruimte om zelfstandig te oordelen en normatief te handelen). Hij is zich bewust van zijn waarden en hanteert professioneel ethische dilemma’s. iii. Hij is (zelf)kritisch en hanteert kritiek.

9 Competentie 4 (deels) Hij betrekt in zijn handelen de Global Standard en Earth Charter in zijn handelen. Hij draagt bij aan een sociaal economische rechtvaardigheid. Hij heeft respect, zorg voor alle levensvormen, hij bevordert democratische gezindheid, geweldloosheid & vrede, ecologische integriteit.

10 Cork Simon Community https://www.corksimon.ie/values/

11 My Mind https://mymind.org/about

12 Bureau Frontlijn http://www.bureaufrontlijn.nl/ditzijnwe/visie/

13 Visie Parnassia Bavo Groep

14 De Hartelborgt https://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Justitiele- jeugdinrichtingen/De- Hartelborgt/Organisatie/


Download ppt "SPH voltijd Ethiek 2: Verantwoording Werkcollege 7 kwartaal 3: Visiestukken, beroepscode en competentieprofiel SPH Corstin Dieterich L02.338."

Verwante presentaties


Ads door Google