De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 4"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 4
Jennifer de Vries-Aydogdu

2 Programma vandaag Hoorcollege:
Mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke beperking Mensen met een ernstige psychische aandoening Projectwerken: Onderzoeksplan

3 Eigen ervaringen en gedachten?
Eigen ervaringen met mensen met een verstandelijke beperking? Eigen gedachten over mensen met een verstandelijke beperking? Integratie Vrijheid in keuzes maken Zoveel mogelijk laten leren

4

5 Definitie verstandelijke beperking (volgens DSM-IV-TR)
Iemand moet aantoonbaar een intellect hebben onder het gemiddeld niveau. Tegelijkertijd moet er sprake zijn van beperkingen in twee of meer van de volgende vaardigheden: • Communicatie; • Zelfverzorging; • Wonen; • Sociale vaardigheden; • Deelname aan de samenleving; • Zeggenschap; • Gezondheid en veiligheid; • Toegepaste kennis; • Vrijetijdsbesteding en werk. de verstandelijke beperking moet voor het achttiende levensjaar tot uiting komen.

6 Mate van beperking IQ Ontwikkelingsleeftijd Diepe of zeer ernstige verstandelijke beperking < 20/25 ± 1-1,5 jaar Ernstige verstandelijke beperking Tussen 20/25 – 35/40 Max 2 jaar Matige verstandelijke beperking Tussen 35/40 – 50/55 Tussen 2-4 jaar Lichte verstandelijke beperking Tussen 50/55 – 70/85 Tussen 4-12 jaar

7 Oorzaken??

8 Documentaire Op welke gebieden zie je beperkingen bij de hoofdpersonen? Communicatie, Zelfverzorging, Wonen, Sociale vaardigheden, Deelname aan de samenleving, Zeggenschap, Gezondheid en veiligheid, Toegepaste kennis, Vrijetijdsbesteding en werk. Van welk ontwikkelingsniveau denk je dat er sprake is bij de hoofdpersonen?

9 Ontwikkelingen Nederland
Vergrijzing Ontgroening Verkleuring Groepsverkleining Meer nadruk op de motieven, behoeften en wensen van de cliënten

10 Organisatie van de hulpverlening
Van 24 uurs zorg tot ambulante zorg Veel verschillende woonvormen , afhankelijk van de mogelijkheden Financiering vanuit de ziektekostenverzekering, WMO en AWBZ, afhankelijk van ernst beperking Zorgzwaartepakket bepaalt hoeveel uur zorg iemand krijgt

11 AWBZ dreigt onbetaalbaar te worden
24-uurs, de meest kostbare zorg wordt vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) betaald. Alle werkende mensen in Nederland dragen via hun salarisstrookje bij aan de voor individuen onverzekerbare ziektekosten: de AWBZ. De hulp aan de doelgroep mensen met een (blijvende) lichamelijke en/of verstandelijk beperking wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de AWBZ. Maar….een deel van het geld is overgeheveld naar de gemeenten. De AWBZ is er alleen nog maar voor hulp aan mensen met ernstige beperkingen. Zie ook alle berichtgeving in de kranten over chronisch zieken.

12 AWBZ WMO Zorgverzekeraars: medische zorg
Vanaf 2015: Deel AWBZ-zorg via WMO (gemeente) of zorgverzekering Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt nog vergoed uit de AWBZ. Men krijgt minder makkelijk een indicatie voor zorg binnen een instelling Mantelzorg Vraag: Wat gaat dit volgens jullie betekenen voor de mensen met een verstandelijke beperking? Zorgverzekeraars: medische zorg

13 Lichamelijke beperkingen
Welke lichamelijke beperkingen kennen jullie? Ervaringen? Anna Unlimited 3 Hoofdcategorieën: Motorische beperking Zintuiglijke beperking Chronische beperking

14 Opdracht Schrijf op: 5 woorden die je te binnen schieten als je denkt aan psychiatrie

15 Psychiatrie Gaat om afwijkend psychisch functioneren
Gedachtes, gevoel, waarneming en handelen is anders

16 Bijvoorbeeld

17 Definitie Psychische problemen: last in het dagelijks leven van gevoelens of handelingen Psychische stoornis/aandoening: problemen bepalen iemands gehele gedrag/leven, zijn niet te beheersen.

18 Oorzaken Genetisch Psychologisch Sociaalmaatschappelijk
Somatische ziekten

19 DSM-IV en V Classificatie model Beschrijving van criteria
Internationaal

20 Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel
Persoon Omgeving Ervaringen Gedrag Hoe beïnvloeden deze elkaar en het risico op psychische ongezondheid?

21 Dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel
De volgende factoren spelen een rol : Persoonsgebonden factoren Omgevingsgebonden factoren Belangrijke gebeurtenissen in een leven + reactie daarop

22 In ons land… Heeft 15-25% last van een psychische stoornis (vooral verslaving) Hebben vrouwen vaker met geestelijke gezondheidsproblemen te maken Komt verslavingsproblematiek vaker bij mannen voor Komen geestelijke gezondheidsproblemen meer voor bij mensen met een lage SES Zijn er +/ chronisch psychiatrische patiënten Heeft 23% van de burgers in 2011 belangrijke beperkingen in het functioneren ondervonden a.g.v. psychische problemen Heeft 43% geen behoefte aan hulp

23 Soorten hulpverlening
Eerstelijns GGZ Gespecialiseerde geestelijke zorg (tweedelijns GGZ) Ambulante zorg Klinische zorg Langdurige zorg Preventieprogramma’s

24 Structuur en financiering
3 financieringsbronnen GGZ - AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) - ZVW (Zorgverzekeringswet) - WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) Persoonsgebonden Budget (zorg inkopen)

25 Wetgeving BOPZ (Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen)
Formele dwangmaatregelen: - IBS (in bewaringstelling) - RM (rechterlijke machtiging)

26 Voor volgende week Bestuderen: Werken in de SPH – Hoofdstuk 5 en 6
Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – Hoofdstuk 5.1 t/m blz Meenemen: bronnen/literatuur voor het onderzoeksplan


Download ppt "Oriëntatie op het beroep Kwartaal 1 Week 4"

Verwante presentaties


Ads door Google