De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4"— Transcript van de presentatie:

1 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
2 vwo Steden, van hier tot Tokyo, par 7- 9

2 De grote vier Bekijk de videoclip over de Randstad.
De vier grote steden vormen samen de Randstad. Maar hun functie is verschillend. Welke functies horen bij welke stad? bestuurscentrum vergadercentrum mainport financieel centrum hofstad distributiecentrum industriegebied zakencentrum Utrecht Den Haag Amsterdam Rotterdam

3 Van stad naar stedelijk gebied
De ontwikkeling van stad naar stedelijk gebied gaat in 3 fasen. Welke ontwikkeling zit achter welke fase? ? vervlechting verstedelijking ? suburbanisatie Bekijk de animatie ?

4 Van stad naar agglomeratie.
Oorzaken voor de verstedelijking na 1880? Opkomst van industrie in de steden> werk. Mechanisering landbouw> minder werk op platteland. Gevolg van hoge verstedelijkingstempo? Woondichtheid in de stad neemt toe. Stad slokt omringende plaatsen op > agglomeratie.

5 Van agglomeratie naar stedelijk gebied> vorming netwerkstad.
De vorming van stadsgewesten en stedelijke gebieden wordt sterk gestuurd door het proces van.. suburbanisatie. Oorzaken suburbanisatie? Mensen Bedrijven zoeken betere woonomgeving gestegen welvaart → toename mobiliteit bedrijventerreinen buiten stad beter bereikbaar goedkoper meer ruimte

6 Netwerkstad Waarom past het begrip netwerkstad bij een stedelijk gebied? Steden ‘netwerken’ met elkaar in het stedelijk gebied. Ze wisselen allerlei activiteiten uit.

7 Twincity Arnhem - Nijmegen
Stedelijke gebieden Hoe heten ze van noord naar zuid? Randstad Twentse stedenband Twincity Arnhem - Nijmegen Brabantse stedenrij Stedelijk Zuid-Limburg

8 ? Stedelijk gebied Randstad. Groene Hart
De Randstad telt ruim7 miljoen inwoners maar verschilt van andere grote steden zoals Londen en Parijs doordat.. het een stedelijk gebied is bestaande uit 4 steden. ? Groene Hart Het Groene Hart wordt bedreigd door dichtslibbing. Logisch want het is een aantrekkelijk en vestigingsgebied voor woongebied bedrijven.

9 Tot hier reikt de stad. ? ? ? Verzorgingsgebied Drempelwaarde
Reikwijdte

10 Tijden veranderen, de centrale stad past zich aan
De drempelwaarde, verzorgingsgebied en reikwijdte passen zich aan als de omstandigheden in een gebied veranderen. Op welk begrip hebben onderstaande veranderingen invloed en waarom? De koopkracht stijgt Drempelwaarde want de klanten hebben meer te besteden dus wordt de drempelwaarde sneller gehaald. De verbindingen naar de centrale stad verbeteren De reikwijdte want de stad wordt beter bereikbaar voor klanten uit de omgeving. Het voorzieningenniveau van de centrale stad stijgt. Verzorgingsgebied want uit een groter gebied komen klanten naar de stad om van deze diensten gebruik te maken.

11 Waarom is het verzorgingsgebied van Leeuwarden groter dan van Haarlem?
Regio Leeuwarden is veel dunner bevolkt dan Haarlem.

12 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
Stad in de steigers. 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo, par 8

13 1970-2000 Wie gaan de stad uit? Wie komen de stad in?
Stad in, stad uit Groenoord Beekvliet Duinoord Midden- en hogere inkomens met kleine kinderen Wie gaan de stad uit? Wie komen de stad in? Studenten allochtonen: westers en niet-westers werkende jongeren Geland Thuisland Verland Gevolg: de stad wordt steeds armer Oplossing: gemeentegrens uitbreiden tot rand stadsgewest.

14 Aan de slag. Hoe maakt de gemeente de stad weer aantrekkelijker?
renovatie oude wijken sanering oude wijken nieuwbouw open plekken Vinex-wijken tegen stad aan IJdock , Amsterdam

15 Kijk schat, daar komen we te wonen!
Stadsvernieuwing in beeld. Welke actie hoort waar? Schilderswijk, Den Haag Presikhaaf, Arnhem Vroeger ziekenhuisterrein, Amsterdam Kijk schat, daar komen we te wonen! IJburg, Amsterdam Vinex-wijk Renovatie Nieuwbouw open plek Saneren

16 Aan de slag Welk kopje hoort waar thuis? opvullen oude wijk rand stad aanpassen wooncapaciteit stijgt afname woningdichtheid nieuwbouw huur stijgt besparen open ruimte Renovatie Vinex-wijk Nieuwbouw Saneren

17 Resultaat? Hoera, we groeien weer!
Bekijk eerst de clip over de groei van steden. De grote steden groeien weer door: suburbanisatie is na 2005 afgeremd stadsvernieuwing werkt komst veel EU-burgers naar steden Vinex- wijk Leidsche Rijn. jongeren trekken naar de grote steden

18 Groei, maar niet overal. Grote steden groeien weer, vooral: Amsterdam
Utrecht De groei gaat ten kosten van dorpen op platteland. De verdeling van de Nederlandse bevolking wordt steeds ongelijkmatiger

19 Compacte stad idee Groene Hart bedreigt
Bij welk uitgangspunt van ruimtelijke ordening past de bescherming van het Groene Hart? Compacte stad idee

20 liggen in grote steden Van Probleemwijk tot Prachtwijk
Welke twee dingen vallen op aan de ligging van de probleemwijken? liggen in grote steden liggen vooral in de Randstad

21 Probleemwijken in Utrecht
Bekijk de clip over de groei van Utrecht. Let op kenmerken van de wijken! Welk omschrijving past bij elke wijk? Centrum historisch, Dom, grachten 19de eeuwse arbeiderswijk, lager inkomensklasse Ondiep Overvecht rond 1960, flats Kanaleneiland flats, sober, veel allochtonen Lunetten , woonerven, middenklasse Leidsche Rijn Vinex-wijk, na 2000

22 Probleemwijken in Utrecht
Wat zijn kenmerken van een probleemwijk zoals Kanaleneiland? concentratie niet-westers allochtonen veel huishoudens met laag inkomen vooral huurhuizen, soms in slechte staat sterke segregatie Segregatie bedreigt de integratie. Hoezo? De bewoners van de probleemwijken leven min of meer gescheiden van de andere stadsbewoners. Dat bevordert de integratie niet.

23 Van Probleemwijk tot Prachtwijk: maatregelen
woningen: saneren en renoveren publieke ruimte: opknappen en aanvullen (speelplek, trapveldje, buurthuis) bewoners: scholing en aantrekken middenklasse

24 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4
Stad in de steigers. 2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4 2 vwo Steden, van hier tot Tokyo, par 9

25 B E V O L K I N G S D I C H T E Waar valt dit netwerk mee samen?
knooppunt corridor

26 Bedrijven vestigen zich graag in een corridor omdat..
Corridor populaire vestigingsplaats. Bedrijven vestigen zich graag in een corridor omdat.. Goedkope vestigingsplaats Goede bereikbaarheid Clustering van bedrijvigheid Goedkope arbeidskrachten beschikbaar Nabijheid afzetmarkt Veel voorzieningen aanwezig Onderdeel stedelijk netwerk Voldoende ruimte beschikbaar Nabijheid van een mainport

27 Bedrijven vestigen zich graag in een corridor omdat..
Corridor populaire vestigingsplaats Bedrijven vestigen zich graag in een corridor omdat.. Goedkope vestigingsplaats Goede bereikbaarheid Clustering van bedrijvigheid Goedkope arbeidskrachten beschikbaar Nabijheid afzetmarkt Veel voorzieningen aanwezig Onderdeel stedelijk netwerk Voldoende ruimte beschikbaar Nabijheid van een mainport

28 Europees stedelijk netwerk
Waarom noem je dit een stedelijk netwerk? Het bestaat uit een hiërarchie van steden die onderling verbonden zijn.

29 Dublin<> Brussel
Vergelijk Brussel met Dublin. Wat heeft Brussel wel en Dublin minder of niet? A Metropool B Ligging in corridor C Internationaal politiek centrum D Hoofdstad E Onderdeel stedelijk netwerk F Hoofdkantoren MNO’s

30 Dublin<> Brussel
Wat Brussel wel heeft: Ligging in corridor Internationaal politiek centrum Onderdeel stedelijk netwerk Hoofdkantoren MNO’s

31 Verschuivingen stedelijk netwerk.
Welke stad zal in de toekomst in de rangorde stijgen en waarom? Warschau, want door de uitbreiding van de EU worden Oost- en West- Europa beter verbonden. Warschau ligt op scharnierpunt en kan hiervan profiteren

32 Londen, top van de hiërarchie
Londen is een wereldstad aan de top in de Europese stedelijk hiërarchie. Dat komt doordat deze stad: een internationaal zakencentrum is (de City) uitstekend is verbonden met ander wereldsteden een grote metropool is


Download ppt "2 hv Steden, van hier tot Tokyo § 1-4"

Verwante presentaties


Ads door Google