De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5 Thema 8 – Financieel Management Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5 Thema 8 – Financieel Management Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."— Transcript van de presentatie:

1

2 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5 Thema 8 – Financieel Management Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk

3 Even voorstellen Angelique Monteny MSc Onderwijsmanager Business & IT Managenment Achtergrond Kerndocent bedrijfseconomie Docent Management & Organisatie Docent Algemene Economie

4 Aanbevolen literatuur M.P. Brouwers e.a. (2008) Bedrijfseconomie voor de dienstensector: Noordhoff Uitgevers Wim Koetzier (2013) Management Accounting, berekenen, beslissen, beheersen: Noordhoff Uitgevers

5 Wat is Financieel Management?

6 Wat is het verschil tussen management accounting en financial accounting?

7 Management accounting Kostencalculaties – kostprijsbepaling en winstbepaling Beslissingscalculaties – relevante informatie over kosten en opbrengsten om tot juiste beslissingen te komen Verstrekken van informatie die nodig is voor het besturen van een organisatie en het beheersen van bedrijfsprocessen

8 Financial Accounting Externe verslaglegging Jaarverslag - is aan regels gebonden (Titel 9, Boek 2 BW)

9 Standaardoplossingen? Geen bedrijf is hetzelfde !!! Ondernemingsactiviteiten Grootte onderneming Mate van onzekerheid

10 Business plan Presenteer het idee Analyseer de markt (consumentenmarkt) Persoonlijke gegevens Organisatorische zaken Financiën!

11 De balans

12 De resultatenrekening

13 Begrippen Opbrengsten Ontvangsten Kosten Uitgaven (Bruto) marge Bedrijfsresultaat EBDITA

14 Financiën Investeringsbehoefte? Berekening toekomstige cashflows Gewenste disconteringsvoet (hoe bepaal je die eigenlijk?)

15 Begrippen Investering Return on Investment (ROI) Netto Contante Waarde (NCW) Net Present Value (NPV) Terugverdientijd (TVT) Kasstroomoverzicht Initiatie-kasstroom Exploitatie-kasstroom Liquidatie-kasstroom Disconteringsvoet Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit Vermogenskostenvoet Disconteringsvoet Internal Rate of Return (IRR)

16 Investering Een investering is een opoffering in tijd, geld of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald Capex (Capital Expenditures) Opex (Operational Expenditures)

17 Cashflow Behoefte of overschot aan financiële middelen dat op een zeker tijdstip gegenereerd wordt en bepalend is voor de financieringsbehoefte van een onderneming op een zeker moment. Jaar1234 Kosten€ 80.000,- Baten€ 50.000,-€ 75.000,-€ 100.000,-€ 125.000,- Kasstroom- € 30.000,-- € 5.000,-€ 20.000,-€ 45.000,-

18 Return on investment (ROI) Is de investering rendabel? – eerst meer geld uitgeven om daarna meer geld te ontvangen Cash flow en niet om de winst!

19 Netto contante waarde methode Geld en tijd. Rente!!! Inflatie!!! Risico r = rente in decimaal getal (b.v. 0,04) Hoeveel is 100 Euro waard over 1 jaar als het rentepercentage 4% is? 100 + (0,04 x 100) = 104 100 x (1,04) = 104 Formule: Beginwaarde x (1 + r) = Eindwaarde.

20 Rekenen met rentes Hoeveel is 100 Euro waard over 2 jaar als het rentepercentage 4% is? Na een jaar: 100 x 1,04 = 104 Na twee jaar: 104 x 1,04 = 108,16 Of: 100 x 1,04 x1,04 = 108,16 Of: 100 x 1,04 2 = 108,16

21 Rekenen met rentes Hoeveel is 100 Euro waard over 20 jaar als het rentepercentage 4% is? Na twee jaar was het: 100 x 1,04 2 = 108,16 Na 20 jaar: 100 x 1,04 20 = 219,11 Formule: (T aantal jaren, r is rente in decimalen Beginwaarde x (1 + r) T = Eindwaarde

22 Terugrekenen Formule: Beginwaarde x (1 + r)T = Eindwaarde Alleen te gebruiken voor het terugrekenen van 1 bedrag

23 Netto contante waarde De beginwaarde wordt vaak aangeduid met netto contante waarde ofwel NCW De eindwaarde met C Reken nu de beginwaarde uit als de eindwaarde € 10.000 is na 5 jaar en de disconteringsvoet 6% Antwoord: € 7.472,58

24 Netto contante waarde Iemand doet jou een investeringsvoorstel. Hij vraagt je 40.000 euro te storten in een investeringsfonds en belooft je het volgende: Op het einde van het eerste jaar krijg je een baat van 10.000 euro. Op het einde van het tweede jaar krijg je een baat van 15.000 euro (erbij). Op het einde van het derde jaar krijg je een baat van 20.000 Euro (weer erbij). De disconteringsvoet is 4%. Is dit een goede investering?

25 Uitwerking Is dit een goede investering?

26 Netto contante waarde Iemand doet jou een investeringsvoorstel. Hij vraagt je 25.000 euro te storten in een investeringsfonds en belooft je het volgende: Op het einde van het eerste jaar krijg je een baat van 10.000 euro. Op het einde van het tweede jaar krijg je een baat van 10.000 euro (erbij). Op het einde van het derde jaar krijg je een baat van 10.000 Euro (weer erbij). De disconteringsvoet is 4%. Is dit een goede investering?

27 Uitwerking Is dit een goede investering?

28 Opgave Reken uit met de Netto contante waarde methode wat in financieel opzicht de beste optie is: Nu 100.000 Euro besteden aan een nieuwe computer of drie jaar lang 37.000 Euro (steeds op het einde van het jaar) investeren in optimaliseren van software en gegevensopslag. De disconteringsvoet is 5,25% per jaar.

29 Uitwerking Wat is de beste optie?

30 Verwachte contante ROI

31 Voorbeeld Een project geeft 4 jaar lang een baat van € 25.500 op het einde van elk jaar uitgekeerd. De begininvestering is € 30.000. Bereken de verwachte contante ROI bij een disconteringsvoet van 8%.

32 Uitwerking

33 Voorbeeld Een project geeft 5 jaar lang (op het einde van elk jaar) een baat van 28.000 Euro. Dat zijn dus toekomstige baten !!! Daar kun je dus de hedendaagse waarde van bepalen door terug te rekenen!! De begininvestering is 44.500 Euro. Bereken de verwachte contante ROI bij een disconteringsvoet van 10,4%. Bereken de verwachte hedendaagse waarde van de baten.

34 Uitwerking

35 Return on investment De operationele kosten van de afdeling orderbeheer worden verminderd met twee fulltime order-entyrmedewerkers. De kosten van een medewerker order-entry, inclusief sociale lasten, bedragen 57.500 Euro per jaar. De initiele kosten van het project bedragen 20.000 Euro aan hardware- en software-investering, 7.500 Euro licentiekosten per jaar voor de toepassingssoftware en 50.000 implementatiekosten. Je mag er van uitgaan dat de personeelskosten plus de licentiekosten pas op het einde van het jaar betaald worden. Bereken de verwachte contante ROI als de disconteringsvoet voor de organisatie 10% is en de rekenhorizon 3 jaar.

36 Uitwerking

37 Financiele waarde van de investering Wanneer we puur naar de financiële kant van de zaak kijken, dus uitgaven en inkomsten van de investering, kijken we naar de financiële waarde van de investering ofwel rendement.

38 Rendement Voordelen Kostenbesparing Meer omzet Meer winst Concurrentievoordeel Kortere time to market Onderhandelingspositie t.o.v. leveranciers verbetert Betere band met de klanten Nadelen Kosten van aanschaf Kosten van onderhoud Weerstanden in bedrijf

39 Niet financiele waarde van de investering Maar er zijn ook niet financiele kanten aan een investering. We spreken dan over de niet financiele waarde van de investering.

40 Niet financiële waarden Voordelen Kostenbesparing Meer omzet Meer winst Concurrentievoordeel Kortere time-to-market Onderhandelingspositie t.o.v. leveranciers verbetert Betere band met de klanten Nadelen Kosten van aanschaf Kosten van onderhoud Weerstanden in bedrijf

41 Geldschieters? Hoe kom je aan geld? Bankkrediet – onderhandse lening Obligatielening Durfkapitaal Crowd funding

42 Risico’s van een investering Naast rendement en waarde van de investering zijn er ook nog de risico’s van een investering. Denk aan: 1. Budgetoverschrijding 2. Uitloop 3. Het project sluit niet aan op wensen van gebruikers 4. Verkeerde inschatting kosten en inzet van mensen

43 Samenvattend Om te beoordelen of we in een bepaald informatiseringsproject moeten investeren moeten we kijken naar: 1. Financiële waarde 2. Niet financiële waarde 3. Risico’s Hoe hoger de financiële waarde en hoe beter de niet financiële waarde en hoe lager de risico’s, hoe beter. We zullen in BIMBDK06/07 een methode gaan bepalen om financiele waarde, niet financiele waarde en risico’s op elkaar af te wegen.

44 Scorecard

45 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 5 Thema 8 – Financieel Management Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."

Verwante presentaties


Ads door Google