De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen 16:30voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

4 Mededelingen kerkenraad De dienst op oudejaarsdag begint niet zoals voorheen om vijf uur 's middags, maar om 7 uur 's avonds. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 3 januari nieuwjaarsreceptie

6 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

10 Gezang 80, NG44: 1 - 3 1 O Heiland, open wijd de poort, laat toch uw volk niet onverhoord, ontgrendel dan uw deuren, Heer, ach, scheur de hemel en daal neer. 2 Daal neer gelijk de hemeldauw 'die 't leven laaft, dat sterven zou. Wanneer wordt onze hoop vervuld? Waar blijft Gij die ons troosten zult?

11 Gezang 80, NG44: 1 - 3 3 O Troost, beloofd aan 't voorgeslacht, o Heiland, eeuwenlang verwacht, zuivere zon en schone ster, wij zien uw stralen reeds van ver.

12 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

14 Psalm 130: 1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER, tot U die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan.

15 Psalm 130: 2 Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden - Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd.

16 Psalm 130: 3 Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen – de morgen, o wanneer!

17 Psalm 130: 4 Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij.

18 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

21 Psalm 92: 7, 8 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

22 Psalm 92: 7, 8 8 Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen.

23 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

25 Sela: Ik ben 1 (mannen) Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? Waar wordt de honger voor altijd gestild? In Christus alleen is het brood van het leven; breekt het voor ieder, deelt het om niet. Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

26 Sela: Ik ben 2 (vrouwen) Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? In Christus alleen is het water des levens; reikt ons de beker, geeft het om niet.

27 Sela: Ik ben 3 (mannen) Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? Waar wordt gevonden de zin van bestaan? In Christus alleen is de Waarheid gegeven; weg tot de Vader, weg om te gaan. Tegenstem: (vrouwen) Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

28 Sela: Ik ben 4 (vrouwen) Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? Waar komt er licht in ons donker verdriet? In Christus alleen worden harten gevonden; Licht van de wereld, licht dat ons ziet. Tegenstem: (mannen) Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

29 Sela: Ik ben 5 (vrouwen) Wie zal ons leven in liefde doen groeien? Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? In Christus alleen zullen ranken volgroeien: Vruchten van vrede, recht van bestaan. Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

30 6 (mannen) Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. Tegenstem: (vrouwen) Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

31 (allen) Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

32 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

33 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

34 U bent hier 1 Jezus, U blijft niet op afstand staan: U bent één gebed bij mij vandaan. Niemand anders komt zo dichtbij, U bent hier en woont in mij. Hier ben ik in uw aanwezigheid. Breek de muur af die mij van U scheidt. Leer mij steeds meer uw stem verstaan: kom tot mij en spreek mij aan. De Heer is hier, Hij die de vrede bracht, leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.

35 U bent hier 2 Hij zegent jou en mij: Hij is hier en maakt ons vrij. Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij. Neem de onrust weg en zegen mij. Schenk uw vrede die bij mij blijft; liefde die mijn angst verdrijft. Heer, U bent het rustpunt van mijn hart. In uw armen vind ik nieuwe kracht. Niemand anders dan U alleen, draagt mij door dit leven heen.

36 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

37 LvdK 305: 1, 2 1 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade.

38 LvdK 305: 1, 2 2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord Drijft rusteloos de eeuwen voort Wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen Mochten wij door geloof alleen De tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd En uit het diensthuis uitgeleid Naar ‘t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, Opdat het door de wereldnacht De weg vindt naar uw woning.

39 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

40 Gezang 182C

41 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen

42

43 Voor informatie: Paula de Groot & Gerrit Siesling


Download ppt "Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: ZOA Gezang80:1, 2, 3 Psalm130: Lucas2:22- 35 Psalm92:7, 8 Lucas2: 36 - 38 Sela:Ik ben LvdK305: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google